Sluit [X]   
 

Fort bij Velsen in 1980: verkoop bij openbare inschrijving door Domeinen

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam

Nieuwsbrief 134

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 134
(6de jaargang, 5 maart 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Vordere Wasserstellung

De dagen dat ik RAF luchtfoto's uit 1944 en 1945 in Wageningen zat te bekijken vielen me een paar vreemde zaken op. Meest verbazingwekkend was een anti-tankgracht in de Haarlemmermeerpolder nabij de plaatsjes Leimuiden en Oude-Wetering. Wat moet dat daar nou???

Terwijl ik al grofweg het tracé wist van de door de Duitse bezetter aangelegde Vordere Wasserstellung. Ik had me blijkbaar nooit gerealiseerd dat die waterlinie uit meer dan ondergelopen polders zou bestaan...
Later trof ik bij het Instituut Militaire Geschiedenis rapporten en kaarten over de Vordere Wasserstellung aan. Daarin werd het tracé getoond dat vanaf Sloten, alwaar het aansloot op de anti-tankgrachten en versperringen van het Stadtverteidigungsbereich Amsterdam, naar het zuiden liep. Let op: de Militaire Drinkwatervoorziening - vanaf januari 1944 weer werkend gemaakt - bleef daardoor achter de Vordere Wasserstellung.
Er bleken niet veel betonnen werkjes gebouwd te zijn, maar wel twee bunkers bij Badhoevedorp. Er liep vanaf Badhoevedorp een anti-tankgracht, ten westen van Fliegerhorst Schiphol, dat ongeveer een kilometer ten noorden van de Geniedijk aansloot op de ringdijk. Vanaf daar gaat het langs de ringvaart richting Leimuiden, Alphen aan de Rijn, Gouda en Moordrecht. Bij Moordrecht sloot het aan op de inundaties ten noorden van Rotterdam.
In deze rapporten werd geen gewag gemaakt van de inundaties in het noordelijk deel van de Stelling die volgens een andere bron ook tot de Vordere Wasserstellung hebben behoord.

Delen van de Geniedijk in de Haarlemmermeer en de Linie Kudelstaart - Uithoorn zijn echter ook gebruikt. Inclusief de kazematten en batterijen die daarin liggen en tevens het Fort bij Aalsmeer en Fort bij Kudelstaart.
Dat verklaart de loopgraven in en ten zuiden van de Geniedijk op de luchtfoto's! Dat verklaard ook het in voorjaar 1944 weer in gebruik nemen van het Fort bij Kudelstaart (munitie), Fort bij de Kwakel (legering), Fort aan de Drecht (legering) en Fort bij Uithoorn (munitie) dat recent ter sprake kwam!

Maar bovenal kan het drie bouwwerken verklaren. Ten eerste een open ronde opstelling in de frontwal van het Fort bij Aalsmeer. Volgens sommige mensen is het door de Nederlanders in 1914-1918 aangelegd. Maar door het betonsoort, de overeenkomst met bekende Duitse opstellingen en het tracé van de Vordere Wasserstellung denk ik dat het van Duitse makelij is. Evenals de met spoorrails versterkte lage schuilplaats ernaast. Het heeft maar dunne wanden maar dat klopt met het secundaire belang van de Vordere Wasserstellung (achter de Atlantikwall) en de rantsoenering van bouwmaterialen.
Ook is er sprake van een bunker verborgen onder de tuin van een dijkwoning even ten noorden van het Fort bij Aalsmeer. In een na-oorlogs rapport wordt deze niet genoemd maar deze zou met de Vordere Wasserstellung te maken kunnen hebben...

<http://www.forten.info/catalogus/duits-vorder/>
<http://www.landmacht.nl/img/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-vliegkamp/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/thamer/>

Volgende stap is het Stadtverteidigungsbereich Amsterdam.

 

Weer kazemat in Weesp gevonden

Op 2 maart heb ik tijdens een wandeling over de Draaierschans in Weesp een tweede G-kazemat gevonden. Door de karige begroeiing was in het gras een stuk beton zichtbaar, groter dan een straattegel. 'Toevallig' liep ik met de prikstok te sjouwen. Het bovenste deel loopt tot onder het voetpad. Het onderste deel zat te diep om te prikken maar de maten kloppen wel.
Ik moet er in 1998 bovenop gestaan hebben om een foto van de groepsschuilplaats W3z te maken die op de informatie pagina over de Kazematten Weesp (was enkelvoud) is afgebeeld.

Twee foto's met vooral veel gras zijn te zien op:
http://www.forten.info/index.htm?cgi-bin/fotoalbum/emAlbum.cgi?c=show_thumbs;p=Rondzendlijst/Overig

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-kazemat/>

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Maar snapt iedereen nu hoe het toch kwam dat het Fort bij de Liebrug de laatste tijd zo vaak in de nieuwsbrief boven kwam duiken?

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

De opinie-peiling over een bezoekerscentrum is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/peiling/>
Laat weten wat je vindt en vul de opiniepeiling in!

 

Overig

- Een rapport van de Rijksgebouwendienst over het Paleis van Justitie te Amsterdam geeft aan dat de twee regenwaterkelders onder de binnenplaatsen inderdaad in opdracht van het Ministerie van Oorlog zijn aangelegd. Bovendien gaf het rapport informatie over de verbouwingen die de kelders in 1931 en 1954 hebben ondergaan. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-rijksmuseum/>

- Jacques Peeters is projectleider Stelling van Amsterdam geworden bij de provincie Noord-Holland, Bureau Monumentenzorg. Hij volgt daar Caroline Smook op die een andere functie heeft gekregen.

- De locatiescouts weten de forten te vinden: herhalingen van Bassie & Adriaan in de Vesting Naarden en een video-clip van een of ander zangeresje opgenomen in Fort bij IJmuiden. In dit laatste fort speelt zich ook het spelprogramma ZipZoo CoordinaatX af. <http://www.zipzoo.nl/>

- Op 3 maart is het 140.000ste bezoek sinds 1999 aan de website gebracht.

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Co Stronck (CS) en Stichting Stelling van Amsterdam (SSVA).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)