Sluit [X]   
 

Dirk Marinus Trampen in 1912: herhalingsoefening

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 95

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 95
(4 juni 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Rechter: Fort Velsen blijft een rijksmonument

(Overgenomen uit: Dagblad Kennemerland, 2 juni 2003; met dank aan Peter Schat)

BEVERWIJK - Fort Velsen blijft een beschermd monument. De eis van de eigenaressen van het fort, de zusters Kruk uit Beverwijk, om deze beslissing terug te draaien, is door de rechter afgewezen. Hierdoor zijn de kansen op industriële ontwikkelingen afgenomen.

Medio mei diende voor de bestuursrechter in Haarlem het beroep dat Kruk had aangevraagd tegen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
Dat bepaalde drie jaar geleden dat Fort Velsen een beschermd monument is en dat derhalve veranderingen op en rond het fort niet mogelijk zijn. In het hoger beroep heeft het ministerie dus gelijk gekregen. Voor J. Kruk, M. de Rijk-Kruk en Y. Geldermans-Kruk, gesteund door de gemeente Beverwijk, blijft nu alleen nog de gang naar de Raad van State over.
De rechter oordeelt dat het zeer zwaar weegt dat het fort onderdeel is van de Stelling van Amsterdam. Dit voormalige militaire bouwwerk van tientallen forten staat sinds 1996 op de werelderfgoedlijst van Unesco. Om die reden besloot het ministerie om het fort de status monument te geven. Nadeel in dit geval is dat het gebied rondom het fort - het schootsveld - ook vrij moet blijven. Voor de gemeente Beverwijk is de uitspraak een tegenvaller. De gemeente wil graag in de buurt van het fort een industrieterrein zien verrijzen. Ook zou er een insteekhaven voor scheepvaartverkeer op het Noordzeekanaal moeten komen. Voor deze ontwikkeling ligt het fort echter in de weg. De uitspraak van de rechter is in dit geval een streep door de rekening van de eigenaressen van het fort.

Tevreden
De bewonersvereniging Wijkermeer is erg tevreden over de rechtelijke uitspraak. Zij ziet dit als een grote stap om industriële ontwikkelingen uit de Wijkermeerpolder te houden.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velsen/>

(Verklaart dat de bezoeken van het Ministerie van Justitie aan de website de afgelopen weken???)

 

Post 12

Onlangs bracht de Welstandscommissie van de Gemeente Amstelveen een bezoek aan de bouwactiviteiten op het terrein van de voormalige Schietkatoenfabriek De Oude Molen. Daarbij werd ook navraag gedaan naar de 'Post nummer 12 aan het Groote Loopveld te Ouwerkerk', een van de weinige restanten van de Posten van Kraijenhoff.
Na de opdrachtgever heeft ook de gemeente aangegeven dat ze een totale reconstructie van deze post nastreeft. Over de betonnen plaat van het luchtdoelgeschut heeft men geen reden om aan te nemen dat die is weggehaald. Waarschijnlijk ligt die fundering momenteel onder de grond.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ouderkerk-molen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ouderkerk-tl/>

Zie ook nieuwsbrieven 33, 60 en 88.

 

Bunkermuseum IJmuiden

Stichting WN2000 heeft van Rijkswaterstaat vergunning verkregen om in een viertal bunkers de al lang gewenste expositie in te richten. Zodra alles formeel rond is en de besprekingen met de Gemeente Velsen over de realisatie zijn afgerond, zal begonnen worden met de werkzaamheden zoals het aanleggen van een toegangspad, deugdelijk afsluiten van de bunkers en het inrichten van de expositie ruimten.

Met audiovisuele middelen, informatiepanelen en foto's zal de expositie een beeld geven van het leven in en rond de voormalige vesting IJmuiden, in de jaren 1939 tot 1945, van zowel de militairen als de burgerbevolking. Men kan op de authentieke bedjes gaan liggen, de vorken waar eens de militairen mee aten oppakken en op de krukjes zitten.
In de bunkers zal ook de introductie gaan plaatsvinden van de rondleidingen over de voormalige Duitse batterijen Olmen en Heerenduin. Voor scholen zal er een educatief lespakket samengesteld worden.

Een ieder die als vrijwillger de helpende hand wil bieden is zeer welkom. Het is ook mogelijk om donateur van de stichting te worden.

<http://www.wn2000.nl/>

 

Geheime Ruimten

Het Podium voor Architectuur heeft voor 16 juni aanstaande de lezingen-serie 'Geheime Ruimten' over het heden en verleden van de Stelling van Amsterdam georganiseerd. Het evenement wordt gehouden in Theater Het Oude Raadhuis te Hoofddorp (Hoofdweg 675). Aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

Cor Wagemakers, secretaris van de Stichting Stelling van Amsterdam, houdt een lezing over het ontstaan en de huidige staat en laat zien waar de Stelling uit bestaat.
Caroline Smook, Provincie Noord-Holland, behandelt de planologische bescherming en ontwikkeling van het militaire erfgoed als een stilte ring met een recreatieve bestemming.
Tenslotte verteld Jac. Ninaber, voorzitter Stichting Kunstfort, over het fort als een podium en broedplaats voor kunst, creativiteit en educatie.

<http://www.podiumarchitectuur.nl/index.cfm?page=architect&id=2>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/>
<http://www.kunstfort.nl/>

 

Koningin Beatrix

(Bron: Vecht-Journaal, 28 mei 2003; Foto: Matthijs Wink, Kabelkrant/Online Muiden Muiderberg)

Op 23 mei jongstleden bracht Koningin Beatrix een werkbezoek aan de Gooi & Vechtstreek. Ze bezocht de gemeenten Muiden, Weesp, Wijdemeren, Blaricum en Laren en in elke gemeente was er een organisatie waar de aandacht naar uit ging. In Weesp was dat bijvoorbeeld verzorgingshuis Hogewey met een bijzonder woongroepen concept.
Maar ze begon de dag in Muiden alwaar zij in de Bomvrije Kazerne een gesprek rond een maquette van Fort aan het Pampus had met vier medewerkers van de Stichting Pampus. Dit waren Nannette Elfring (fortwachter), André Hermes (voorzitter), Matthijs Wink (secretaris) en Dik Bikker (directeur).

De Koningin is een regelmatige bezoeker van Pampus wat niet zal verbazen als je weet dat de koninklijke lemsteraak De Groene Draeck in Muiden ligt. Ze herinnerde de talloze bezoeken als fantastische uitstapjes. Toen het nog geheel verwaarloosd was kwam ze er al en volgens haar ziet het eiland er steeds mooier uit - de fortwachter ziet echter het verval en 'durfde' haar hierin tegen te spreken.
Hare Majesteit werd op de hoogte gebracht van de conserveringsplannen en stelde voor om hulp te vragen aan Stichting Herstelling - die stichting heeft ze in augustus 2002 bezocht.

<http://www.koninklijkhuis.nl/koninklijkhuis/leden.html?koningin.html>
<http://www.pampus.nl/>
<http://www.herstelling.nl/werkgever/nieuws/20020827/>
<http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=539>

 

Mijnen Uitkijk Dienst

De Mijnen Uitkijk Dienst, van 1946 tot 1974 onderdeel van de Koninklijke Marine, had tot taak belangrijke vaarwegen te beschermen tegen vijandelijke zeemijnen. Door middel van meetapparatuur op schepen en vanaf vaste punten aan land kon worden vastgesteld waar een zeemijn in het water gegooid werd. Die vaste punten aan land, dat zijn de MUD-palen, ook wel Pelorusopstanden genoemd. Op die palen werd een meetapparaat geplaatst, de Pelorus. Aan de ijzeren ring rond de top van de paal is dat nog te zien. Middels een vorm van driehoeksmeting kon worden vastgesteld waar de mijn in het water was beland.

Over de MUD-palen is recent een fraai boekje verschenen van Hans Sakkers en Johan den Hollander. Zij besteden vrijwel alleen aandacht aan de Westerschelde waar 10 van de 93 palen nog aanwezig zijn.
Maar ook de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en bij Den Helder was de MUD actief. Op een kaart zijn de 12 posten bij Den Helder afgebeeld en van de Nieuwe Waterweg is een lijst met 58 locaties als bijlage beschikbaar. Maar niets over het Noordzeekanaal. Het is niet bekend of langs deze drie vaarwegen nog palen aanwezig zijn. Wie heeft er zin in een originele speurtocht?

Meer over het boekje (per e-mail te bestellen voor € 6,00 excl. porto - niet voor € 5,00 zoals op de webpagina staat) :
<http://home.planet.nl/~houte098/st25.html>

Zie 'MUD-palen in Zeeland' voor foto's van de tien resterende palen langs de Westerschelde:
<http://www.grenspalen.com/mud-palen.html>

<http://www.forten.info/catalogus/ko-krijgsmacht/>

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites.

- Bunkermuseum Zoutelande <http://www.bunkerbehoud.com/>
- Speelforten Paleis Het Loo <http://www.apeldoorn.org/webmag/pand/49.htm>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- Het tekeningenarchief dat wijlen Dhr. W. Rijst beheerde in de Kolonel Sixkazerne is inmiddels beschikbaar in het Nationaal Archief (toegangsnummer 4.OCVW). Het bevat veel bouwtekeningen van objecten in de Stelling van Amsterdam maar ook Naarden, Utrecht en Woerden (Wierickerschans en kasteel) komen er in voor. De tekeningen van na 1951 zijn samengevoegd met het DGWT (Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen) archief. <http://www.nationaalarchief.nl/>

- Binnenkort wordt de website uitgebreid met informatie over de Bewakings-, Verblijf- en Interneeringskampen voor politieke delinquenten (m.n. N.S.B.-ers) in de forten gedurende de periode 1945-1952. Ook wordt er in een nieuwsbrief aandacht aan geschonken. Mocht iemand hierover al informatie hebben, dan zou ik het op prijs stellen als deze personen contact met me opnemen.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)