Sluit [X]   
 

Fort bij Penningsveer in 1918: krantenbericht over Spaanse Griep, 150 zieken te Haarlemmerliede

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 30

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 30
(21 december 2000)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.
Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

FEESTDAGEN
Ik wil iedereen via deze weg
P R E T T I G E   F E E S T D A G E N   E N   E E N   V O O R S P O E D I G   2 0 0 1
toewensen! En een goed begin van het nieuwe millenium uiteraard.
Er staan weer veel leuke dingen voor volgend jaar in de agenda. Hopelijk gaat het deze winter sneeuwen want de mooie winterse foto's voor gebruik als kerstkaart raken op. Zie de website voor de kerstkaart van dit jaar!

Wens

GRENSPALEN ZUIDERMAATWEG (vervolg)
In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding van de werkzaamheden rond de Zuidermaatweg bij Heemskerk. Een reactie daarop kwam van Fons Kruijer waarin hij verteld dat hij de gemeente o.a. over de grenspalen had aangeschreven en een mondelinge toelichting aan het hoofd Grondbedrijf heeft gegeven. Grenspaal O27 bleek echter tijdens het baggeren van de sloot in het voorjaar op de kant terecht gekomen te zijn. Fons heeft de opzichter uitgelegd wat je wel en niet met een provinciaal monument mag doen en dat zo'n maf paaltje toch echt een monument is. De opzichter was blijkbaar onder de indruk want al spoedig stond O27 weer op zijn plek.
Goed om te merken dat er mensen zijn die zich voor deze kleine - onzichtbare - objecten inspant.

ARCHIEF
Op woensdag 20 december ben ik weer eens naar het Algemeen Rijksarchief <http://www.archief.nl/rad/ara/> in Den Haag geweest. Peter Claessen, de archiefsnuffelaar van Stiching Pampus <http://www.pampus.nl/> ging mee en we hebben gezellig de hele dag door papieren zitten snuffelen.
Ik had van Dhr. van Kerkum enkele tips gekregen, incl. archief- en inventarisnummers. Een daarvan ging over het opheffen van de sectoren binnen de Stelling. De satellietfoto met de grenzen maar aanpassen?
Verder wat informatie gevonden over een Marechaussee Kazerne Sloterdijk en diverse (plannen voor) munitiemagazijnen van rond 1930-1940. Peter vond voor me een bestek voor het verbouwen van het gebouw Eik en Linde voor gebruik als Rijkspostduivenstation <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-duiven/>. Toevallig was daarover een e-mail correspondentie met de dierentuin gaande. Artis gaat wat meer aandacht aan de historie van de dierentuin besteden dus dit bestek zullen ze ook vast leuk vinden.
Nog wat kleine dingen over de duinstelling bij IJmuiden <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijmuiden-positie/>, stafkwartieren en rapporten van de Artillerie Inrichtingen <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-ai/> over chemische rookgordijnen en strijdgassen. Maar de zaken waar ik eigenlijk nogsteeds naar zoek, zoals de locomotiefloods bij het Fort aan de Nekkerweg <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/>, kon ik niet vinden. Al met al een wat mager resultaat (alhoewel ik dagen bezig ben met de verwerking) dus tijd om elders te gaan kijken: Streekarchief Haarlem en Rijksarchief Noord-Holland <http://www.archief.nl/rad/n-holland/>.
Voor Peter was het zijn eerste bezoek dus die vond nog leuke dingen over Pampus <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>. Onder andere ontwerpschetsen uit 1881, zoals het nooit uitgevoerd is. Maar ook zaken die nu in de praktijk handig zijn om te weten zoals over de riolen. Hieronder volgt een verslag van Peter over de gevonden stukken.

ARCHIEF OVER PAMPUS (door Peter Claessen, vrijwilliger Stichting Pampus)
Enige tijd geleden had ik tijdens een mailwisseling met René geopperd een bezoek te willen gaan brengen aan het Algemeen Rijksarchief <http://www.archief.nl/rad/ara/>. Ik was daar nog nooit geweest en vermoedde dat daar veel meer informatie te vinden is over Pampus dan in de andere archieven die ik tot nu toe heb bezocht. Hij stelde onmiddellijk voor om samen te gaan, want hij wilde daar ook het een en ander opzoeken. Een bijkomend voordeel was dat hij me dan een beetje wegwijs kon maken in dat archief. Daar was ik hem dankbaar voor.
Zodoende belandde ik al vrij snel in het Pampusgebeuren. Ik vermoed dat ik nog lang niet alles over Pampus heb gevonden maar wat ik gezien heb is voor mij reden genoeg om het ARA in de toekomst nog een paar keer met een bezoek te vereren.
Wat ik onder andere gevonden heb zijn een aantal bestekken over de bouw van het Fort aan het Pampus die de Stiching Pampus nog niet in haar bezit heeft. In deze bestekken worden de volgende zaken behandeld
- Het inrichten van de dynamokamer.
- Het maken van de opstelling voor een zoeklicht.
- Het maken van consoles en kappen voor booglampen (hiervan waren de tekeningen al in ons bezit).
- Het maken van afsluitkappen op klimgaten.
- Het maken van spreekbuisleidingen.
- Het leveren van lantaarns.
- Voorzieningen aan riolen en afvoerleidingen.
- Het uithakken van nissen en het maken van projectielrekken in de pantserstanden.
- Allerlei verbeteringen van ondergeschikt belang.
- Het bekleden van het dak van het hoofdgebouw met asfaltmastiek en asfaltvilt.
Verder heb ik diverse rapportages en briefwisselingen gezien. Zoals:
- Het wel of niet opstellen van hefkoepels.
- Het bepalen van welke soorten munitie en in welke hoeveelheden zij dan moeten worden aangeschaft voor de snelvuurkanonnen in de pantserstanden.
- Benodigde inrichtingen ter bevordering van de nabijverdediging van het Fort aan het Pampus.
- Oefeningen van de Pampusbemanning met de daarvoor aangewezen Marinevaartuigen zoals waarnemings- en seinoefeningen. (Zie ook <https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/flottielje/>.)
- Een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de elektrische installatie en de zoeklichten op het fort na gehouden schietoefeningen.
- Een volledig verslag van de functie van alle ruimten in het fort en een boekje over de Regelingen betreffende de veiligheidsdienst en de gevechtsindeling voor het fort Pampus. (heel interessant).

Dit was in het kort wat ik tijdens mijn eerste bezoek aan de ARA heb gevonden. Niet gering, en ik verwacht dan ook bij volgende bezoeken, als ik echt ga spitten, er nog veel meer nuttige informatie boven water komt.
Omdat de tekeningen in de inventarislijsten naar mijn mening niet goed geïndexeerd waren heb ik ze nog niet kunnen inzien op microfiche want waar naar verwezen werd waren heel andere tekeningen en hadden dan ook niets gemeen met Pampus. Maar ook daar kom ik een volgende keer wel uit.

DE SNIEP
Het terrein op de meubelboulevard Diemen, op het terrein De Sniep, bevat een zeven tot negen fundamenten en vloeren en het meeste puin ligt er nog. Enkele grote loodsen moeten een stalen wandconstructie gehad hebben. Er liggen ook restanten van betonnen steunpilaren die van een gebouw van meer dan één verdieping waren. Naast een gebouwtje aan de Weespertrekvaart ligt een stapel puin met veel witte tegeltjes alsof dit een waschlokaal is geweest. Het meest opvallend is een hoek van een gebouw met een betonnen dakgoot en afvoer...
Het is nog onduidelijk of De Sniep inderdaad een munitiemagazijn is geweest of een nieuwere naam van het magazijn Varkenseiland op hetzelfde eiland was. Magazijn Varkenseiland bestond sinds tenminste 1912 en het is mogelijk dat De Sniep een latere herbouw was. De gewapend betonnen fundering en andere constructie elementen wijzen naar de periode rond 1930. Het terrein blijkt overigens goed aan te sluiten op een terrein met woning (1950?) en loods van een drankgroothandel. Vanwege het dichtmetselen van de deuren aan de waterzijde lijkt het alsof de loods niet voor de groothandel gebouwd is... De stijl komt wel overeen met andere loodsen van rond 1930 maar zo'n grote loods ken ik nergens anders.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>

COPYRIGHT
Zo nu en dan komen we websites tegen waarop foto's staan die van de Stelling-site "geleend" zijn. Zelf ben ik zo zorgvuldig mogelijk met auteursrechten omgegaan en ik verbaas me erover dat mensen raar staan te kijken als ze aangesproken worden op het "lenen". Ja, in principe is het hele foto-archief beschikbaar maar als ruil willen we dan wel een duidelijke bronvermelding mét link en vooral met het juiste bijschrift. Bovendien zijn er een aantal foto's waarbij we, als ze door anderen ongevraagd gekopieerd worden, mogelijk juridische problemen krijgen met de feitelijke eigenaar. Daarom vragen we iedereen om ook op Internet de auteurswet ten minste in het achterhoofd te houden. Mocht je een afbeelding zien die mogelijk niet op de juiste wijze hergebruikt is, dan hoor ik dat graag.
Her vervelendste is dat sommige personen als een klein kind reageren en doen alsof ze heel lief zijn geweest en dat er niet zo gezeurd moet worden. Gelukkig zijn er ook mensen die volwassen reageren met "het is wel een mooie foto!"
Zie voor meer informatie over het foto-archief: <https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/>

EXCURSIE
Voor de Stichting MIlitair Erfgoed <http://www.rgaros.nl/sme/> wordt momenteel een excursie naar de Stelling voorbereidt. Alhoewel alles nog onder voorbehoud is, wordt gedacht aan een bezoek aan verschillende werken bij Amsterdam en in de Sector Sloten. De diverse eigenaren en gebruikers worden momenteel benadert en hopelijk is het mogelijk om in het voorjaar van 2001 de excursie uit te voeren. De excursie is in ieder geval voor de donateurs van de stichting. Of ook anderen mee mogen hangt af van de belangstelling en de maximale grootte van de groep.

OVERIG
- een grote loods (artillerieloods?) uit ca. 1930 van/bij het magazijn Stammersdijk nabij Diemen is tussen juli en december 2000 jammerlijk gesloopt... <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>
- de Bloemendalerpolder, tussen Muiden en Weesp, is, zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld, onderwerp van gesprek tussen beide gemeenten. De provincie denkt echter niet aan woningen en bedrijven, maar aan een bos. In de polder zijn nog restanten van een Duitse radar installatie.<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/>
- Het Hembrugterrein (vm. Algemeen Verdedigingspark) moet volgens de huidige plannen in 2004 voor 70% verkocht zijn. De overblijvende 30% is dan Eurometaal (vm. Artillerie Inrichtingen)? (dank aan Sander Vet, Zaandam)
- BV 't Fort - De Kwakel heeft nu een website op <http://www.tfort.nl/> 

 

T O T   V O L G E N D   J A A R !

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)