Sluit [X]   
 

Milicien-Korporaal Bander in 1895: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Ouderkerk

Fort in de Botshol

(Fort in den Botshol, Fort in de Botshol, Fort in de Waver-Botshol)

LuchtfotoLocatie:

Het fort ligt in de Noorderpolder of Waver-Botshol, ten zuiden van de Oude Waver.

Luchtfoto De bergloods staat tegenwoordig aan de Veldweg 8 nabij Nessersluis.

Doel:

Afsluiting en verdedigen van de zuidelijke dijk van de Waver en stroken land die boven water zouden blijven.

Bezetting:

178 (1913), 121 (1920)
Zie Fortwachter Reinderts.

Bewapening:

Zie Opgave der Bewapening 1910.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Vanaf de Waverdijk loopt de verhoogde toegangsweg naar de keelzijde van het fort. De fortwachterswoning is nog aanwezig maar de bergloods niet meer.
Om het gehele fort ligt een gracht en er is een nieuwere toegangsbrug aanwezig. Tevens zijn nog veel grenspalen aanwezig.

Het fort is nooit voorzien van bomvrije gebouwen maar is voorzien van aarden wallen volgens "het Kleine Plan". De frontwal is nog aanwezig en daarin zijn nog wel loopgraven en mitrailleursnesten te herkennen. De hoofdwal is grotendeels nog aanwezig. Waarschijnlijk is het westelijk deel voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog afgegraven.

Doordat het voorliggende terrein zeer slecht geschikt was voor aanvallen had de bouw van dit fort de laagste prioriteit. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was de oorzaak dat het fort nooit voorzien is van bomvrije gebouwen. Wel werden er eenvoudige verblijven van hout en golfplaat met een aarden dekking aangelegd.

Waarschijnlijk in 1962 is de bergloods gedemonteerd en 3 kilometer westelijker opnieuw opgebouwd als boerderij aan de Veldweg 8, nabij het Fort Waver-Amstel. Aanvankelijk was er één woning in gevestigd en de rest als veestal in gebruik. In 1985-1989 is de bergloods verbouwd tot drie woningen.

Omgeving:

De originele situatie rond het fort is behouden: open polderlandschap en water rondom.

Eigenaar:

Natuurmonumenten

Gebruiker:

idem

Gebruik:

Natuurgebied

Monument status:

Fort: Rijksmonument (gedeeltelijk); Lijst van Werelderfgoed UNESCO
Bergloods: Geen

Wal

De aarden wal op de oostelijke helft van het terrein.
(Foto: © René Ros, 2006)

Fortgracht

De fortgracht grenst aan het natuurgebied Botshol.
(Foto: © René Ros, 2003)

Gronddepot

Keel

Woning

Grenspalen

In de noordoostelijke hoek van het terrein is nog een gronddepot aanwezig (boven). De fortwachterswoning is ook hier eerder gebouwd dan de bomvrije gebouwen (onder).
(Foto's: © René Ros, 2003)
De keelzijde van het fort met de toegangsbrug (boven). Twee van de vele grenspalen rond het terrein (onder).
(Foto's: © René Ros, 2003)
Fort aan de Winkel Sectorpark Ouderkerk Fort Waver-Amstel

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)