Sluit [X]   
 

Positie van IJmuiden in 1916: machtiging tot maken van een stelling t.w.v. 6.000 gulden/62.600 euro...

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing

Kolonel Six Kazerne

LuchtfotoLocatie:

Aan de Basisweg, toegang Kabelweg 25, tussen de snelweg A10-West en de Kabelweg.

Doel:

Huisvesting van kantoren van diverse commandanten en hun staf

Personeel:

circa 400 personen en tevens de kazernecommandant met een staf van 45 personen (1995).
Zie Kolonel Wagemakers.

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Oorspronkelijk een kantoorflat in gebruik bij Getronics. De acht verdiepingen boden vanaf 1987 ruimte aan diverse administratieve diensten van de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marechaussee.

De eerste militaire gebruikers waren:

Ook was het districtscommando van de Koninklijke Marechaussee in deze kazerne gevestigd.
De PMC was hiervoor gevestigd in Villa Eikenrode.

De kazerne dreigde in 1996 opgeheven te worden maar het militaire Nationale Telematicabedrijf Natel werd er kort gehuisvest. Ook werd de centrale meldkamer van het beveiligings- en bewakingssysteem van alle militaire complexen in Nederland er gevestigd.

Het stafbureau van de Nationale Reserve en enkele medewerkers van de Facilitaire Dienst waren de laatste gebruikers van het gebouw. Anno 2002 zitten deze op dezelfde locatie bij de politie.

Jonkheer Six

Jonkheer Pieter Jacob Six (geb. 5 april 1895, Amsterdam) was van 1942 tot 1945 chef-staf van de Ordedienst en ondercommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Dat hij geen schuilnaam aannam gaf aanleiding voor geruchten over een dubbelrol. Hij voerde in april 1945 de rechtstreekse onderhandelingen met Seyss-Inquart om o.a. inundaties te voorkomen en voedseldroppingen in het nog bezette West-Nederland te mogen uitvoeren. In 1946 werd hij vanwege zijn verzetsdaden door Koningin Wilhelmina benoemd tot Ridder der vierde klasse der Militaire Willems-Orde. Op 27 april 1986 overleed hij.

Omgeving:

De originele situatie rond het gebouw ten oosten van de A10-West is grotendeels behouden. Ten westen van de A10-West is een groot nieuw industrieterrein bij de Havens-West ontstaan.

Eigenaar:

Politie Amsterdam-Amstelland

Gebruiker:

idem

Gebruik:

-

Monument status:

Onbekend

Voorzijde

De voorzijde van het kantoorgebouw.
(Foto: © René Ros, 2000)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)