Sluit [X]   
 

Fort aan de St. Aagtendijk in 1899: bouw bomvrije gebouwen door Blankevoort t.w.v. 283.453 gulden/4.107.900 euro te...

© 1999-2020, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-9-2020

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 453

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
19de jaargang, nummer 453, 18 oktober 2017

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Wie gaat er met de laatste boot mee naar Durgerdam? Laat mij u op 4 november ter plekke vertellen over de kustbatterij. Ondertussen kunt u ook het tweede bezoekerscentrum van de Stelling gaan bezoeken waarvoor ik aan de audiotour heb mogen bijdragen. Ook kunt u deelnemen aan een gratis training voor oral history (mondelinge geschiedenis), verzorgt door onze samenwerkingspartner V6 (ik zal aanwezig zijn).
Verder zijn we op zoek naar leuke locaties voor onze reizende luchtfototentoonstelling. En tenslotte over het artikel dat onlangs in het tijdschrift Mars et Historia is verschenen.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2017/nieuwsbrief-453/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 6 december verschijnen. Bijdragen graag ruim van tevoren toezenden.

Veel leesplezier!
René Ros
https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

- Ook de tweede editie van de dagexcursie is prima verlopen. We hadden uiteraard wat kouder weer dan in juni maar de regen botste maar één keer kort met de planning. Het gebied van Spaarndam en Haarlemmerliede is een gevarieerd en interessant gebied. Dank aan alle gastheren voor hun medewerking!

- Onlangs drie kinderen gesproken van een medewerker van de geheime O-dienst (Staybehind organisatie uit de Koude Oorlog) die onder andere Fort bij Uithoorn gebruikt hebben. Ik heb hen in contact gebracht met een ander 'O-kind' die ook nog veel vragen heeft over zijn vader. Hun vaders hebben elkaar gekend en het eigenaardige gezinsleven door hun vaders geheime werk zal ook een gespreksonderwerp worden. Hopelijk lukt het ook om contact te krijgen met een vijfde kind.
Fort bij Uithoorn

- Leuke overgangen te maken met toen-en-nu luchtfoto's van forten en vestingen, op de website van Vizualism (Met dank aan Alexander Senger).
Vizualism

 

Met IJveer naar Kustbatterij bij Durgerdam

Tekst: Frank Hemminga (Stichting MOVE Amsterdam).
Foto: René Ros.

LET OP! LAATSTE EXCURSIE DIT JAAR!

IJveer bij het Vuurtoreneiland.Stap op een historisch IJveer en ga mee naar het Vuurtoreneiland, een eilandje in het IJmeer net uit de kust van de polder IJdoorn bij Durgerdam

Onderweg vertelt een gids van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam veel wetenswaardigheden. Op het eiland geven twee gidsen een rondleiding, die u alle bijzondere plekjes laten zien en over de historie van het eiland en het lichtbaken vertellen. Tijdens de terugweg varen we om het forteiland Pampus heen, waarover onze fortenspecialist ook graag zijn kennis met u deelt.

Deze tocht wordt dit jaar gevaren op de 1e zaterdag van de maanden maart, mei, juni, juli, september en november. Bovenstaand programma met de nadruk op het militair erfgoed met René Ros als gids wordt op 4 november uitgevoerd. Op de andere data is er een gids die zich richt op de natuurwaarden.

Programma:
12.30 Amsterdam CS, steiger 14 de Ruijterkade
13.45 -14.45: Vuurtoreneiland
16.30 Aankomst Amsterdam CS

Tarieven:
Volwassenen: €19,50 p/p voor het programma zoals in arrangement genoemd incl. 2 x consumptie koffie/thee op de boot.
Stadspas + Kind 4 t/m 11 jaar: €12,50.
Donateurs van het Documentatiecentrum krijgen gratis een extra consumptie. Meldt u daarvoor ter plekke bij de gids.

Meer informatie en reserveren
Kustbatterij bij Durgerdam

 

K'IJK op Fort bij Krommeniedijk

Tekst en foto's: René Ros.
Met dank aan: Arthur Schaafsma (Landschap Noord-Holland/Natuurlijke Zaken).

Op 4 oktober jl. is het gerenoveerde Fort bij Krommeniedijk heropend door prof.mr. Pieter van Vollenhoven. 15 Maanden na aanvang van de renovatie is het fort gereed voor de huisvesting van jong-autisten en herbergt het het bezoekerscentrum Fort K'ijk.

Tentoonstelling met overzicht Stelling van Amsterdam.Een oordeel over de inrichting en het gebruik ga ik niet geven, daar is niemand in geïnteresseerd en het heeft achteraf geen enkele invloed meer. Geen mening geven blijkt soms ook weer niet gewaardeerd te worden...
En laten we wel zijn, als iedereen het geld ervoor had, dan had iedereen het anders gedaan. De Heeren van Zorg, Stadsherstel Amsterdam en Landschap Noord-Holland wisten het geld wél te vinden - de betaler bepaald. Helaas is de vrijwilligersgroep die vele jaren het fort bestierde, niet meer op het fort actief.

Het bezoekerscentrum (ook wel belevingscentrum) omvat een aantal lokalen en de keelkazemat aan de rechterzijde van het hoofdgebouw. In de poterne kan de bezoeker tegen betaling een audioguide-apparaat meekrijgen en volgt een lichtlijn door de lokalen. Op diverse plaatsen kan een presentatie gestart worden die inzicht geeft in het landschap en natuur van de Stelling van Amsterdam. Zo kan een inlaatduiker open gedraaid worden en wordt het lokaal virtueel onder water gezet. Met een interactief spel wordt de Kringenwet duidelijk gemaakt. En in de keelkazemat is een tentoonstelling van mooie foto's van diverse forten.

Tentoonstelling met inundatie.De audiotour bestaat uit een conversatie tussen een fortwachter en een boswachter. Aanvankelijk vertelt de fortwachter over de Stelling, inundaties enzovoort. De boswachter is dan zoals bijna elke bezoeker die de klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. In het tweede deel draaien de rollen om en krijgt de fortwachter te horen welke invloed de forten op het landschap hebben gehad en wat de natuurwaarden zijn. De huidige tour gaat nadrukkelijk niet over het Fort bij Krommeniedijk maar het wordt wel als voorbeeld gebruikt.

In werkelijkheid wist 'boswachter Arthur' ook niet alles over de Stelling en werd schrijver dezes als adviseur ingehuurd om kritisch naar de teksten van de audio-tour te kijken. Het was een genoegen om eens te merken dat een partij die kennis wél waardeerde en er ruimschoots gebruik van heeft gemaakt. De informatie is voor een algemeen publiek en over geschiedenis zijn altijd discussies mogelijk maar is in ieder geval gebaseerd op degelijke bronnen en de plausibelste theorieën. We horen graag wat u er van vindt!

Sinds 11 oktober is het bezoekerscentrum Fort K'IJK geopend op woensdag t.e.m. zondag van 10.00-14.00 uur.

Fort K'ijk
prof.mr. Pieter van Vollenhoven op website Koninklijk Huis
Fort bij Krommeniedijk

 

Luchtfoto-tentoonstelling op uw fort?

Tekst en foto's: René Ros.

Luchtfototentoonstelling in Vestingmuseum Naarden.Lange tijd het best bewaakte geheim van Amsterdam, de Stelling van Amsterdam, het laatste toevluchtsoord in barre tijden, nu groen en vredig gelegen in het landschap. In de afgelopen jaren door het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam uit de lucht verkend.

Uit de serie foto's zijn enkele exemplaren groot(s) opgeblazen en honderden andere middels projectie te zien in de tentoonstelling 'Het Geheim van Amsterdam, uit de lucht gegrepen'.
De tentoonstelling was in voorjaar 2015 voor het eerst te zien in het Vestingmuseum Naarden en vervolgens op diverse forten. Tot mei 2018 is het onderdeel van een tentoonstelling van CRASH in Fort bij Aalsmeer.

Vliegen boven Schiphol.Voor 2018 zijn we op zoek naar een of meer locaties die de tentoonstelling tijdelijk willen huisvesten. Het materiaal bestaat uit 10 foto's op platen van 120 x 70 cm en een digitale presentatie van ca. 275 foto's. De computer daarvoor wordt verzorgd en eventueel ook een beamer. Indien u interesse heeft om de tentoonstelling op uw fort te plaatsen of weet u een geschikt locatie, stuur dan een e-mail aan auteur@stelling-amsterdam.nl.

Luchtfototentoonstelling

 

Oral history training voor Stelling en Waterlinie

Tekst: Menno Helling (ifthenisnow.eu)
Foto's: René Ros.

Oral history training in Fort bij NIgtevecht.Het verhaal van Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam vertellen en vastleggen door middel van oral history. Hoe pak je dat aan? In deze speciale schrijf- en interviewtraining delen experts hierover praktische tips. De training is bedoeld voor mensen die het verhaal over en rond het linielandschap van Waterlinie en de Stelling van Amsterdam willen delen. Denk hierbij aan het interviewen van bijvoorbeeld iemand die nog op een fort heeft gewoond, een nieuwe gebruiker van een fort of iemand die in dat landschap werkt of heeft gewerkt zoals een sluiswachter. Dit is beter bekend als ‘oral history’.

In deze training komen onder meer de achtergrond en het nut van oral history aan bod. Maar ook hoe interviews het verleden tot leven kunnen wekken en je verhalen bijvoorbeeld kan inzetten voor je marketing campagnes. Bovenal biedt de training praktische tips; over de eisen aan een goed verhaal tot het schrijven ervan. Van interviewtechnieken tot het inzetten van video om het verhaal te vertellen. Experts van UtrechtAltijd.nl en ifthenisnow.eu ondersteunen daarbij en helpen je om een bestaand of nieuw verhaal over de Waterlinie of Stelling te schrijven voor online publicatie. Het resultaat kan gedeeld worden via UtrechtAltijd.nl en ifthenisnow.eu en bereikt meteen zo een groot publiek.

V6 initiatiefnemers Bas Kreuger en Menno Heling.De training is een initiatief van V6, dit initiatief staat voor vertellen, verhalen, verbinden, verdienen, vrijwilliger en (werk)verzetten. V6 wil het linielandschap van de Hollandse Waterline en de Stelling van Amsterdam tot leven wekken. Onder meer door projecten te realiseren van en voor mensen met belangstelling voor het linielandschap via verhalen. Samen met ifthenisnow.eu en UtrechtAltijd.nl biedt V6 deze praktische training kosteloos aan. UtrechtAltijd.nl is een verhalenplatform die de enorme rijkdom van het Utrechtse erfgoed zichtbaar maakt. Ifthenisnow.eu bundelt verhalen rond cultuur, erfgoed en toerisme uit de provincie en daarbuiten.

V6 werkt verder samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam voor inhoudelijk advies, met Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO), met Waternet, gemeente De Ronde Venen en gemeente Houten, Recreatie Midden-Nederland, de Polderwachter en vele andere verhalenvertellers, en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht in het kader van het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie/Stelling van Amsterdam.

De training wordt gehouden op Fort WKU (Werk aan de Korte Uitweg), Lange Uitweg 42A, 3999 WL Tull en Het Waal. Het vindt plaats op woensdag 8 november van 17.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur). We zorgen voor een warme hap en er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanmelden kan per e-mail via menno@ifthenisnow.nl Let op het aantal plaatsen in beperkt!

Ifthenisnow.eu
UtrechtAltijd.nl

Artikel in tijdschrift Mars et Historia

Tekst en afbeelding: René Ros.
Met dank aan: Wim Maas.

Afvoerlijst Fort aan de Middenweg.Met gepaste trots willen we laten weten dat in het kwartaalblad Mars et Historia van de Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie een artikel van René Ros is verschenen. Het artikel 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?' is gebaseerd op een thema-nieuwsbrief van januari 2017.

In de redactionele inleiding schrijft hoofdredacteur drs. Liesbeth Brama over het artikel: "Van een geheel andere orde is het artikel van René Ros over de militairen die gedurende de mobilisatieperiode van de Eerste Wereldoorlog gelegerd zaten in de vele forten die de Noord-Hollandse Beemster rijk is. Het artikel is een "must read" voor genealogen en Eerste Wereldoorlog-liefhebbers. Naast het historische verhaal geeft het stuk een inkijkje in de voetangels en klemmen die het genealogisch onderzoek met zich meebrengt maar laat het ook de mogelijkheden zien van de modernste on-line onderzoektechnieken."

Het artikel is, met vele andere interessante artikelen over de militaire historie, te vinden in Mars et Historia nr. 3, jaargang 51 (2017). Het kan ook apart als 'overdrukje' gedownload worden via onze website.

Mars et Historia
Download 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?'
Thema-nieuwsbrief 'Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster?'

 

CRASH '40-'45 presenteert expositie “Meer in de Stelling”

Tekst: Jan Springintveld (CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45).
Foto's: René Ros.
Opmerking: op 31 oktober los verzonden aan de abonnees en aan deze nieuwsbrief toegevoegd.)

Fort bij AalsmeerCRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 presenteert zaterdag 11 november 2017 de nieuwe expositie “Meer in de Stelling”. De expositie wordt om 11.00 uur geopend door dhr. Derk Reneman, Wethouder van de gemeente Haarlemmermeer.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft, in samenwerking met het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam, de expositie over de Stelling van Amsterdam tot stand kunnen brengen. Het Documentatiecentrum heeft vele originele voorwerpen hiervoor ter beschikking gesteld, zoals een zeer unieke peilschaal. Middels tekeningen, foto’s en verhalen wordt geprobeerd de oplevende aandacht voor de Stelling van Amsterdam duidelijk te krijgen tijdens deze expositie.

Wanneer de gemeente Haarlemmermeer is samengegaan met Haarlemmerliede en Spaarnwoude, heeft de nieuwe gemeente meteen meer onderdelen van de Stelling van Amsterdam binnen haar grenzen dan welke andere gemeente.
Maar wat weet men nog over de Stelling van Amsterdam die al ruim 100 jaar de gemoederen bezig houdt? Waarom is deze Stelling er gekomen, wat is eigenlijk de Stelling en hoe leefde men op of nabij zo’n imposant bouwwerk? Welke betekenis heeft de Stelling voor de Haarlemmermeer?

Peilschaal KrommeniedijkDe expositie verteld over alle onderdelen van de Stelling, maar met name de diverse forten en batterijen binnen de Haarlemmermeer zullen extra aandacht krijgen. Binnen de dikke betonnen muren herbergt het Fort bij Aalsmeer, in de volksmond ook wel het Fort bij Rijsenhout genoemd, restanten van een techniek die heeft bijgedragen aan het afstoten van de Stelling.
Na de officiële opening zal er door René Ros van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam een lezing worden gegeven over de Stelling. Deze lezing begint om 12.00 uur, duurt ongeveer 1 uur en is voor iedereen toegankelijk. Gezien de beperkte ruimte in de presentatiezaal geldt hier: vol = vol.

De toegangsprijs tot het CRASH-museum is € 3,50 voor volwassenen, € 1,50 voor kinderen van 6 tot 12 jaar. CRASH donateurs hebben gratis toegang, evenals veteranen met een veteranenpas.
Het museum is geopend op zaterdag 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Het CRASH museum is gevestigd aan de Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug.

Voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de CRASH Luchtoorlog – en Verzetsmuseum ’40-’45 kijk op de website www.crash40-45.nl of de facebookpagina

CRASH Luchtoorlog & Verzetsmuseum '40-'45
Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam
Fort bij Aalsmeer

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)