Sluit [X]   
 

Soldaat? te Nijenhuis in 1918: ingelijfd bij 7e Regiment Infanterie 7e Regiment Infanterie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 371

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
13de jaargang, nummer 371, 20 april 2011

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Saluut!

Als majoor b.d. is het me een genoegen u te laten weten dat de redacteur van deze nieuwsbrief, soldaat-schrijver Ros, met tijdelijk verlof is gezonden. Hij zal de komende maanden onder andere verblijven op onze terreinen op de Veluwe. Derhalve geen bijdragen van hem meer, de komende tijd.
Ik ontving echter, als waarnemend redacteur, een aantal bijdragen en kan ook uit het archief putten.

Benoemd als Noord-Hollands' gedeputeerde met de portefeuille Water en Wonen, inclusief de Stelling, is mevrouw Joke Geldhof. Zij heeft al eens een artikel voor deze nieuwsbrief geschreven, ter gelegenheid van de Statenverkiezingen 2007. Dat artikel wordt bij deze herhaald.
Goede Vrijdag biedt gelegenheid om Fort bij Hoofddorp en Fort bij Aalsmeer te bezoeken. En uiteraard wordt verslag gedaan van de recente Mega Contactdag.

Bekijk deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-371/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

Het is niet bekend wanneer de volgende nieuwsbrief zal verschijnen.

Hoogachtend,
Majoor b.d. Kees van Hall

 

D66 over de Stelling

Tekst: Joke Geldhof (lijsttrekker D66 Noord-Holland).
Foto: provincie Noord-Holland, 2011.
Met dank aan: programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland.
Verscheen eerder in Nieuwsbrief 266 d.d. 2 maart 2007 n.a.v. Statenverkiezingen 2007.

Gedeputeerde Joke GeldhofCultuur omvat ook het leren van hoe het verleden eruit zag. Daarom wil D66 Noord-Holland superzuinig zijn op het cultuurhistorisch erfgoed.
Wij hechten veel waarde aan de monumenten boven en onder de grond, zoals de Stelling van Amsterdam met Fort Pampus en de Hollandse Waterlinie. Om goed te kunnen leren hoe het verleden eruit zag is publieke toegankelijkheid en landschappelijke herkenbaarheid een voorwaarde.

Het blijvend veilig stellen van de monumentale 19de-eeuwse militaire Stelling van Amsterdam vergt meer dan alleen provinciale subsidie voor herstelwerkzaamheden. D66 Noord-Holland wil daarom dat de afzonderlijke forten een functie krijgen. Door het vestigen van atelierruimte zoals in Vijfhuizen, een bezoekerscentrum, een restaurant, een welnesscentrum of groepsaccommodatie zoals in Penningsveer. Samen met gemeenten, bedrijven, waterschappen en particulieren zal actief gezocht moeten worden naar een invulling, zodat er ook geld is voor het beheer en onderhoud.

“Behoud door ontwikkeling” zal in de visie van D66 Noord-Holland de beste garantie geven dat de prachtige Stelling en het verstilde landschap voor toekomstige generaties deel blijven uitmaken van onze rijke cultuurhistorie.

D66 Noord-Holland: http://www.d66noordholland.nl/
'Statenverkiezingen 2011' in Nieuwsbrief 366: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2011/nieuwsbrief-366/#PS11
Thema-nieuwsbrief 266 'Statenverkiezingen Noord-Holland' (2007): https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2007/nieuwsbrief-266/

 

Fort bij Hoofddorp Goede Vrijdag open

Tekst: Paul Hof (vz. Sportschuttersvereniging Buitenveldert).

Bezoekers op Fort bij Hoofddorp.Op Goede Vrijdag 22 april 2011 verzorgt Sportschuttersvereniging Buitenveldert (SSVB) in samenwerking met de Stichting Militair Erfgoed Groot-Amsterdam (Mega), de openstelling van het Fort bij Hoofddorp.

Mega staat garant voor de rondleidingen door het fort. Ook is er een kleine fototentoonstelling over het fort en er worden dvd's vertoond van o.a. de Geniedijk. Bezoekers kunnen gebruikmaken van de bar van SSVB, waar koffie, thee, dranken en snacks te koop zijn.

Het fort is geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
Adres: Hoofdweg 739 in Hoofddorp
Telefoon: 023-563 61 63.
Kijk ook op onze website.

Sportschuttersvereniging Buitenveldert: http://www.ssvb.nl/
Stichting Mega: http://www.stichting-mega.nl/
Fort bij Hoofddorp: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/hoofddorp/

 

Opening publieksseizoen 22 april

Tekst: Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland.

StellingTourFort bij Aalsmeer is het podium voor de seizoensopening van de Stelling van Amsterdam 2011 op vrijdag 22 april 2011. Deze opening markeert de start van het seizoen waarin de forten van dit Unesco Werelderfgoed regelmatig toegankelijk zijn.

Tijdens de opening wordt de StellingTour, de nieuwe mobiele fiets- en wandelroute langs de Stelling van Amsterdam gelanceerd.

Seizoensopening: http://www.stelling-van-amsterdam.nl/seizoensopening
StellingTour: http://www.stellingtour.nl/
Fort bij Aalsmeer: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer/

 

Mega contactdag in Rijswijk

Tekst: Eddy de Haes.
Foto's: Eddy de Haes en René Ros.
Met dank aan: Stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking.

Reisleider René voor de toegang tot de Duitse commandobunker.Deze keer had René als bestemming voor de contactdag van Stichting Mega, op 2 april jl., een heel bijzonder complex uitgekozen; de atoomcommandopost van de stichting Nationale Collectie Bescherming Bevolking (NCBB) in Rijswijk. Dit bleek een gouden greep. De 20 deelnemers hebben een bijzonder geslaagde middag achter de rug.

Het was niet de eerste keer dat ik het complex heb bezocht, de eerste keer in het kader van de BZB (bedrijfszelfbescherming ) bij mijn werkgever. Dat is met een sisser afgelopen; ongeschikt.
Maar wel heb ik toen met enige verwondering naar de vervallen bouwwerken van Duitse herkomst staan kijken. In het bijzonder de zes kuverbunkers die in de oorlogsjaren als onderkomens van de staf van de Duitse commandopost waren gebouwd.

Een groep deelnemers in de commandozaal van de BB-bunker.De BB-commandobunker is het meest interessante deel van het complex, stevig aangeaard ondergronds. Als ik me niet vergis kreeg de, in fortenkringen legendarische, Anne Visser† het eind jaren 1990 voor elkaar een bezoek te regelen.
De wanden waren nog voorzien van kaarten waarvan zelfs de locatielampjes nog bleken te werken, maar het spul was duidelijk aan de tand der tijd overgelaten. De muffe lucht in de vochtige ruimten maakte het verblijf er toen niet aangenamer op, kortom een zootje.
Dat was afgelopen zaterdag totaal anders, het leek er op of de laatste BB-er vrijdag het licht had uit gedaan want alles stond klaar om maandag onmiddellijk weer in gebruik te nemen.
Hier wordt een stuk geschiedenis getoond waarvan ook in de “hoogtijdagen” van de B.B. nauwelijks bekend was wat voor een indrukwekkende organisatie hier achter stond. Alleen degenen die de jaren vijftig en zestig bewust hebben meegemaakt kunnen zich nog iets herinneren van oefeningen die meestal weinig publiciteit kregen.

De ABC-ruimte is verlaten.Ongelofelijk zo goed als de inrichting in de oorspronkelijke staat was teruggebracht. Er was weinig fantasie voor nodig om je voor te stellen hoe de bezetting van het commandocentrum de controle over de regio en de coördinatie van hulpdiensten moest verzorgen.
Voordat het centrum aan de stichting NCBB in gebruik werd gegeven was de brandweer gebruiker van het object om onder moeilijke omstandigheden bluswerkzaamheden en reddingsoperaties na te kunnen bootsen.
Dat dit funeste gevolgen had voor de inrichting spreekt vanzelf, zodat er in feite een zwaar geblakerde bunker resteerde die volledig moest worden schoongemaakt, geschilderd en heringericht.

De vrijwilligers van de stichting NCBB hebben een huzarenstukje verricht door het centrum in deze staat te reconstrueren. De presentatie en rondleiding in het complex was bijzonder goed georganiseerd.
Rijswijk beschikt op de locatie Overvoorde over een uniek museum op het gebied van de civiele verdediging dat mede dankzij de gedegen kennis van de gidsen en de enthousiaste vrijwilligers een bezoek meer dan waard is. De museumbunker is op Tweede Paasdag en elke tweede zondag van de maand geopend.

Nationale Collectie Bescherming Bevolking: http://www.ncbb.nl/
Stichting Mega: http://www.stichting-mega.nl/
Bescherming Bevolking regio Amsterdam: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/beschermingbevolking/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)