Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1917: "Wet van 1 September 1917 Staatsblad No.578, waarbij het uitvoerverbod...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 355

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
12de jaargang, nummer 355, 1 september 2010

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Prettige zomer gehad? Vergeet je je vakantiebericht niet uit te schakelen? Na verzending van de vorige nieuwsbrief veel vakantieberichten of 'mailbox vol'-meldingen ontvangen.
Vóór het zomerreces was het rond de voetbalwedstrijden van het Nederlandse team erg rustig op de website, maar gelukkig is de belangstelling weer terug. Mede door de plaatsing van de Amsterdamse grachtengordel op de Lijst van Werelderfgoed was er veel bezoek. Een dip vanwege de vakantie-periode was niet te merken, met 25% meer bezoeken dan vorig jaar. Staan de bruine borden al nabij Abcoude, langs de verbrede snelweg A2?

Deze nieuwsbrief bevat vier artikelen waarvan de eerste over de verbouwing van de website gaat. Ten tweede een niet onbelangrijke reactie van de correspondent van Stichting Menno van Coehoorn over de plannen voor Fort benoorden Spaarndam.
De provincie Noord-Holland heeft een nieuwe Commissaris der Koningin en over het werkbezoek aan twee forten in de Beemster doet de gastheer hier verslag . Wellicht zien we dhr. Remkes ook tijdens de Stellingmaand op een fort?
Tenslotte, als klapstuk, een leuk artikel van een oud-bewoonster van Fort bij Spijkerboor. Met een connectie naar een eerder verhaal van een andere betrokkene die tijdens de kerstdagen van 1959 ook op het fort verbleef.

Komende zaterdag is de opening van de Stellingmaand op Fort bij Vijfhuizen. Uw redacteur realiseerde zich dat hij in 2002 de eerste 'kunstenaar' met een expositie in het nog verwaarloosde Kunstfort moet zijn geweest!
Veel plezier deze maand en wellicht treffen we elkaar bij de opening of op een ander fort?
Stellingmaand: http://www.stellingmaand.nl/

Bekijk de nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2010/nieuwsbrief-355.html
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/
Reageren kan o.a. in het gastenboek: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/gastenboek/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 8 of 15 september verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Verbouwing website

Met dank aan: Fred Braaksma (tester), Marc Spaans (Byzantos)

De oplettende bezoekers van de website zullen de afgelopen maanden de website hebben zien veranderen. Wat meer ruimte voor de navigatie, andere achtergrondkleur, aangepaste woordenlijst en enkele hoofdstukken gewijzigd. Maar er is meer gebeurd.

6cm revers kanonPer heden is de afbeelding, onderin het venster, vervangen door een schitterende computervisualisatie van de gehele keelzijde van een fort. Deze afbeelding is ook in de vernieuwde banners toegepast.
Marc Spaans is al twee jaar bezig met een fraai, realistisch 3D computermodel van een fictief fort, inclusief geschut (zie afbeelding rechts). Niet van echt te onderscheiden en met veel details bij een hoge resolutie.
Deze nieuwe afbeelding is eigenlijk de eerste openbaarmaking van zijn project, waarvan je later zeker meer zult zien.

Daarnaast heeft de verbouwing van de algemene opmaak van de website veel tijd gekost. De bezoeker merkt er weinig van, maar voor de toekomst was het wel belangrijk.
Vroeger waren frames handig en snel (modems!) maar zoekmachines hebben er nogsteeds moeite mee en diepe verwijzingen waren onhandig. Daarom zijn alle 1.028 pagina's omgezet en op templates gebaseerd. Aansluitend is het hoofdstuk 'Algemeen' toegevoegd inclusief nieuw gastenboek, de hoofdstukken 'Lunetten, bunkers...' en 'Mensen' uitgebreid en nog veel meer gewijzigd.
Alle links naar de website moeten nog werken, maar webmasters doen er goed aan de links te controleren en eventueel aan te passen.

Valid XHTML 1.0 TransitionalTevens is de broncode van alle pagina's opgeruimd en gevalideerd als geldige XHTML 1.0 code (W3C en ISO/IEC 15445). Doordat de pagina's zich aan deze regels houden, worden ze beter door webbrowsers getoond, zijn ze gereed voor toekomstige ontwikkelingen en zijn ze eenvoudiger te onderhouden.
De website werkt hierdoor ook probleemloos op smartphones (bv. iPhone) en de onlangs verschenen iPad. Er moest wel een voorziening komen zodat jaartallen niet een klikbaar telefoonnummer werden...

Een volgende stap is om te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (en keurmerk Drempelvrij) voor mensen met een functiebeperking, maar dat zal niet op korte termijn gebeuren. Eerst worden de afbeeldingen vergroot en daarna wordt de pagina-specifieke opmaak aangepakt.

Byzantos: http://www.byzantos.com/
The W3C Markup Validation Service: http://validator.w3.org/
Why validate?: http://validator.w3.org/docs/why.html
De nieuwe banners: https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/website/banners.html

 

Spaarndam: wie wint er en wat winnen we er mee?

Tekst: Rob Verhoef, correspondent Noord-Holland Zuid van Stichting Menno van Coehoorn.

Rob Verhoef op Fort benoorden SpaarndamAls correspondent van de stichting Menno van Coehoorn voor het gebied Stelling van Amsterdam, kan ik het aanwijzen van het Fort benoorden Spaarndam tot derde bezoekerscentrum alleen maar ondersteunen. Het restaureren en inrichten van het fort tot bezoekerscentrum heeft echter de consequentie dat het unieke munitiecomplex zal verdwijnen. Wat overblijft is een bos met daarin bungalows met het uiterlijk van een kringenwetwoning.

Uniek is het fort niet want het is één van de 42 forten van de Stelling van Amsterdam. Sommige forten hebben reeds een herbestemming, zijn gerestaureerd of zijn al ingericht als museum. Wat is er dan zo uniek aan het Fort benoorden Spaarndam? Niet het fort als zelfstandige eenheid maar wel de samenhang van het fort en het munitiecomplex dat er tegen aan ligt. Het fort was al in gebruik voor de opslag van munitie en in 1955-1956 werd een groter munitiecomplex gebouwd met een 40-tal opslagplaatsen in drie verschillende typen. Daarbij en tussen de opslagplaatsen liggen ook nog eens de granaatvrije onderkomens uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Al met al een groot militair historisch complex uit een periode van bijna een eeuw op een relatief klein oppervlak gelegen. De bouwkundige staat van de bouwwerken op het munitiecomplex kan ik niet beoordelen daar het bos zeer moeilijk toegankelijk is.

Esbi presenteert plannenIn maart 2010 had ik een gesprek met enkele medewerkers van Esbi Bouw. Ze willen best nog wat extra kleine toezeggingen doen, zoals het laten staan van een enkel magazijnen en misschien herstel van de hefkoepels en zoeklichtremise.

Alle toezeggingen wegen echter niet op tegen het feit dat daarmee het als uniek samenhangend geheel (fort, omgeving, schuilplaatsen en munitiebos) zal verdwijnen en daar ben ik niet gelukkig mee. Als correspondent voor bescherming van militair erfgoed ben ik dan ook geen voorstander van het huidige bungalowparkplan van Esbi Bouw. Het is echter een dilemma dat de restauratie van het fort en inrichting tot derde bezoekerscentrum van de Stelling van Amsterdam financieel gekoppeld zit aan het Landal bungalowpark.

Toegang tot het munitiemagazijncomplex SpaarndamRealisatie van de wensen zoals genoemd in het Programma van Eisen, maar dan zonder de bungalowplannen lijkt mij geen haalbare financiële zaak in een tijd waarin de overheid steeds meer gaat en moet bezuinigen. Gaat het allemaal niet door dan zal er toch minimaal iets moeten gebeuren aan het waterdicht maken van het fortdak, maar of de provincie of het schap daar geld voor heeft zonder de toekomstige inkomsten van Landal is echter de vraag. Voor andere ideeën en meningen blijf ik echter wel open staan en wacht op mogelijke andere opties.

Stichting Menno van Coehoorn: http://www.coehoorn.nl/
Fort benoorden Spaarndam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/
Magazijn Spaarndam: https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/legermagazijnen/spaarndam/
'Bungalowpark Stelling van Amsterdam' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=4&t=696

 

Nieuwe Commissaris van de Koningin

Tekst: Henk Bart (directeur Wijnimport J. Bart).
Foto: Katja Grevers (sector Communicatie, provincie Noord-Holland).

Nieuwe Commissaris van de Koningin In verband met de nieuwe functie van dhr. Remkes als de Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland was een bezoek gevraagd aan de Stelling van Amsterdam. Met daarbij uitleg op een fort in originele staat en vervolgens een fort met een nieuwe bestemming.
Nanette van Goor, manager programmabureau Stelling van Amsterdam van de provincie, heeft op 13 juli jl. bij de voordeur van het Fort aan de Nekkerweg op duidelijke en professionele manier aan de heer Remkes verwoord wat de Stelling van Amsterdam inhoud. En welk groot belang de provincie ziet in dit erfgoed en het behoud daarvan.

De heer Remkes was zichtbaar onder de indruk van de Stelling bij de rondgang door Fort aan de Nekkerweg, waarbij hij korte, maar kritische vragen stelde, vaak met een economische achtergrond.
Kort samengevat: er is veel kennis van het object en durf nodig om er een verantwoord project van te maken.
Na het bezoek aan Fort benoorden Purmerend werd e.e.a. snel duidelijk voor dhr. Remkes, dat er mogelijkheden waren voor mensen die weten waar ze over praten, de handen uit de mouwen steken en ook goed op de centen letten.

Ook was hij van mening dat je de plannen moet afstemmen op de huidige economische situatie en er terdege rekening mee moet houden dat we er nog niet zijn, maar dat de tijd van investeren nu wel goed is. Hij was vol lof over de manier waarop het Fort benoorden Purmerend (wijnimport J. Bart), met zijn huidige exploitatie en functie, een bijdrage levert aan de bekendheid van de forten aan een zeer breed publiek in binnen- en buitenland, met daarbij de factor kwaliteit in ogenschouw genomen.

Na het bezoek van de heer Remkes ben ik ervan overtuigd dat we er een nieuwe, enthousiaste ambassadeur voor de Stelling van Amsterdam bij hebben in de provincie.

Wijnimport J. Bart: http://www.wijnimportbart.nl/
Commissaris van de Koninging: http://www.noord-holland.nl/web/Bestuur/Commissaris-van-de-Koningin.htm
Fort aan de Nekkerweg: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nekkerweg/
Fort benoorden Purmerend: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/purmerend-noord/
'CvdK Remkes bezocht Stelling' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=9&t=918

 

1959, Ons eerste jaar op Fort bij Spijkerboor

Tekst: Afra Pennekamp-Kuin.
Foto's: Afra Pennekamp-Kuin en Erna Pennekamp.
Met dank aan: Nicolet Pennekamp.

Ooievaar op barak Fort bij SpijkerboorEind 1958 werd mijn man Piet Pennekamp, sergeant bij de Koninklijke Luchtmacht, een standplaats met woning in Spijkerboor voorgesteld. We waren al vier jaar aan het zoeken naar een huis, dus we waren daar wel voor. Het huis was een barak die werd ingericht als woning: kamer, keukentje, douche, een wat grotere slaapkamer en twee kleine.

Ons kerkelijk huwelijk vond plaats op 25 mei 1959. Om middernacht droeg Piet me over de drempel van onze nieuwe woning. Amper binnen zei hij "kom eens kijken, er staat een ooievaar op de schoorsteen" (zie foto links). Dat hadden de twee dienstplichtige jongens gedaan. De volgende morgen werd er op het slaapkamerraam getikt, dat zullen zij ook wel zijn geweest. De ooievaar heeft er zeker drie maanden gestaan omdat we geen ladder hadden om hem weg te halen.
Met familie roeien op de gracht van Fort bij SpijkerboorDe volgende dag hebben we kennis gemaakt met Mimi Pothoven. Haar man, sergeant Hans Pothoven, was toen voor zes weken op cursus. Ze hadden twee dochtertjes, Kitty en Luci, en woonden in de stenen fortwachterswoning.

Hans en Piet hadden om de dag dienst. Als Piet vrij was en het weer goed was, dan maakten we samen uitstapjes op de brommer. Naar het Muiderslot, Bergen aan Zee en naar familie in West-Friesland. In het weekeind hadden we vaak bezoek van familie en vrienden. Dan gingen we met het bootje varen in de fortgracht (zie foto rechts).
Er was grond genoeg en dat gaf Piet de kans een groentetuin aan te leggen, tuinieren werd zijn grote hobby. Hij heeft dat tot enkele jaren terug altijd gedaan.

Gerard Kuiper met een snoek uit de gracht van Fort bij SpijkerboorNu ik het verhaal van Thea Kuiper heb gelezen kan ik me herinneren dat zij op bezoek is geweest bij Gerard (zie Nieuwsbrief 336). Iedereen liep langs onze woning. Meestal waren het militairen. Ja, en als er dan een jonge dame langs komt dan valt dat wel op.
Voor de jongens die in het fort gelegerd waren werd door Mimi Pothoven gekookt en bij haar afwezigheid gebeurde dat door mij.

Thea schrijft in haar verhaal dat Gerard er helemaal alleen zat. In het weekeind was dat wel zo, maar gewoonlijk zaten ze er met twee man. En vaak was Piet of Hans er ook.
Ik meen me te herinneren dat de andere man, op de foto van Gerard met de vis (zie foto links), Theo Meijer heet. Ik heb zelf ook een foto gehad met diezelfde vis en daar staat Kitty Pothoven ook op.

Afra en Piet Pennekamp bezochten Fort bij Spijkerboor in augustus 2010Het jaar 1959 was ons eerste jaar samen en het was een fantastisch jaar. We waren dagelijks samen. Het werk van mijn man was om de hoek in het fort. We lunchten samen en 's avonds konden we ook weer samen eten. En om de dag vrij om samen te doen wat we wilden. Het waren geen zes wittebroodsweken maar een hele zomer lang.

'Kerst 1959 in Fort bij Spijkerboor' in Nieuwsbrief 336: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2009/nieuwsbrief-336.html
Korporaal Kuiper: https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/kuiper/
Fort bij Spijkerboor: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spijkerboor/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)