Sluit [X]   
 

Fort bij Aalsmeer in 2015: brand in vm. brandweer-oefenruimte te Rijsenhout

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 345

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
12de jaargang, nummer 345, 7 april 2010

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Eindelijk begonnen met een verbouwing van de website, met de bedoeling dat de bezoekers weinig merken zoals het eerste artikel duidelijk maakt. Met nog een paar dagen te gaan zijn er toch nog een paar plaatsen voor de excursie beschikbaar, zie het tweede artikel. Het volgende artikel is een bijzondere bijdrage over een soldaat wiens leven sterk beïnvloed is door de Stelling, en daarvoor ook van zijn nazaten.
De plannen voor Fort benoorden Spaarndam hebben nogal wat commotie veroorzaakt zoals het volgende artikel laat zien, maar klik vooral door naar het Stelling Forum voor meer nieuws. Over een training voor gidsen doet een deelnemer in het laatste artikel verslag maar ook hierover is op het Stelling Forum meer te lezen.

Bekijk de nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/325-349/nieuwsbrief-345.htm
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 21 april verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Website geopend tijdens verbouwing

In een continue verbeteringsproces wordt momenteel de technische basis van de website aangepast aan de moderne tijden. Een content management systeem is echter niet passend voor de website.

Aanvankelijk is de website opgezet met Claris Homepage met frames en zoek-en-vervang om wijzigingen door te voeren en gemaakt voor kleine monitoren en trage modemlijnen. Al vele jaren wordt het programma Dreamweaver gebruikt, destijds aangeschaft dankzij een fotovergoeding van het Project Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Wederom wordt een stap gezet, nu met de template-mogelijkheden van Dreamweaver en voor grote monitoren en snel breedband. Daarbij wordt alle algemene code herzien en begonnen met het scheiden van de opmaak van de inhoud. Een volgende stap is om de opmaak van de feitelijke inhoud aan te passen en grotere foto's te gebruiken.

Als kleinste onderdelen van de website zijn de Junior en English Summary delen inmiddels aangepast en de opmaak licht gewijzigd. Deze onderdelen waren in een eerdere poging blijven hangen en hadden het ook hard nodig... En de English Summary kan nu ook in meerdere talen getoond worden.
Momenteel wordt er nog getest en geschaafd, waarna het grote Nederlandse deel aangepakt zal worden. Mocht je opmerkingen hebben over werking, opmaak enz., uw webmaster hoort het graag!

English Summary: https://www.stelling-amsterdam.nl/english/
Junior: https://www.stelling-amsterdam.nl/junior/
'Claris Homepage' op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Claris_Homepage
'Adobe Dreamweaver' op Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver

 

Dagexcursie 2010 (H)

Let op: nog maar vier plaatsen beschikbaar en op 10 april eindigt de inschrijving!

Op veler verzoek vindt op zaterdag 24 april voor de tiende keer de geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam plaats, georganiseerd door Stichting Mega.
Het doel van de excursie is om vooral forten te bezoeken die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn en waar mogelijk vrij rond te wandelen. Tevens een prachtige gelegenheid om elkaar weer te zien of kennis te maken met degenen die we kennen van de website, van vorige excursies en anderen die zich betrokken voelen bij de Stelling.

Dit jaar gaan we hetzelfde gebied in als met de excursie van 2002. Door wijzigingen in het gebruik is de toegankelijkheid gewijzigd waardoor het programma afwijkt. Zo zijn er beperkingen vanwege het broedseizoen en kunnen de forten niet geheel bezocht worden.
We bezoeken een drietal forten in de Sector Zaandam tussen Zaanstad en de duinstreek, en enkele kleinere objecten tijdens een rondrit door het gebied. Dit jaar wordt er ook ruim een uur over de hoofdverdedigingslijn. Elke deelnemer moet daarom goed ter been zijn.

De dag begint om 10.00 uur en je wordt rond 17.30 uur weer bij het startpunt teruggebracht. De kosten van het dagprogramma bedragen slechts € 47,50 waarin vervoer in personenbusjes, entreekosten, koffie/thee, lunch en middagconsumptie zijn inbegrepen.

Meer informatie en aan melden: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/excursie/

 

Liefde voor en door de Stelling

De sociale gevolgen voor een soldaat en zijn nazaten.
Tekst: Linda Groen (achterkleindochter van Zeger Schilperoord).
Foto zoon Arie op Fort bij Marken-Binnen: Linda Groen.
Foto graf: Fred Braaksma.

"Mijn vader was een man van weinig woorden en heeft thuis nooit verteld over de tijd toen hij militair was in fort Markenbinnen. We wisten het wel, we hadden de foto, maar we vroegen er nooit naar. Het interesseerde ons gewoonweg niet." Dat zegt mijn grootvader Arie Schilperoord als ik hem weer eens vraag naar de ervaringen van zijn vader gedurende de mobilisatie van 1914 in het Fort bij Marken-Binnen. Een groepsfoto is daarom het enige wat de nazaten van Zeger Schilperoord er aan herinnert dat hij daar ooit gelegerd was. Toch is zijn verblijf aldaar bepalend geweest voor het verdere verloop van zijn leven.

Zeger Schilperoord was bijna vijfentwintig jaar toen hij in augustus 1914 vanuit zijn geboorteplaats Klaaswaal naar de aan hem toegewezen mobilisatieplaats Fort bij Marken-Binnen vertrok. Hij was een stille bescheiden man, die blijkbaar tijdens een verlof toch een keer zijn schroom moet hebben overwonnen om de net zo verlegen Trijntje Bakker aan te spreken. Misschien op de kermis van Knollendam, die dat jaar op 11 oktober gevierd werd. De toen achttienjarige Trijntje woonde daar vlakbij, in molen De Woudaap, tussen Markenbinnen en Krommeniedijk.

"Zo zijn er wel meer fortsoldaten in de buurt gebleven. Kees de Haan en Schelto Schreuder* waren ook niet van hier. Die hebben ook kennis gekregen aan een meisje van het dorp", weet mijn grootvader. "En hier was het beter, want hier was werk. Eerst niet, toen werkte mijn vader net als in de Hoekse Waard als landarbeider. Maar toen de achturige werkweek werd ingesteld en er in de fabrieken aan de Zaan in plaats van twee, drie ploegen gevormd werden, zei ome Jan - een broer van mijn moeder, die chef was op oliefabriek De Tijd - : 'Zeger, ze nemen volk aan bij de fabriek. Daar moet je bij wezen!' En hij was er bij, en hij werd aangenomen."

"Twee keer per jaar ging mijn vader op bezoek bij zijn vader en zuster Anna, en een keer per jaar kwam mijn grootvader met de trein bij ons op bezoek. Voor het eten las hij in de bijbel en daarna bad hij in zijn pet. Ze waren daar diep gelovig en tante Anna was altijd in klederdracht, met een grote witte kap. Mijn vader deed niets meer aan de kerk. Hij geloofde inmiddels in de SDAP."

Toch liggen Zeger en Trijntje naast de kerk begraven, op de algemene begraafplaats van Krommeniedijk weliswaar. Het bijzondere is dat deze begraafplaats deel uitmaakt van een inundatiekade van de Stelling, een waterlinie die Zeger Schilperoord ooit zelf heeft helpen bewaken**.

* beiden waren soldaat tijdens de mobilisatie van 1939 op het Fort bij Krommeniedijk.
** als soldaat tijdens de mobilisatie van 1914 en tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen polder Het Woud onder water was gezet en de inwoners van Krommeniedijk wacht liepen over de inundatiekade.

Nieuwe biografie Soldaat Schilperoord: https://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/schilperoord/
Fort bij Marken-Binnen: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/marken-binnen/
Fort bij Krommeniedijk: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/
Inundatiekade van de Nauernasche Vaart tot De Dam: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nauernaschevaart/

 

Debat toekomst Fort benoorden Spaarndam

Bron: persbericht Wandelorganisatie Nemo d.d. 26 maart jl.

De directie van het Recreatieschap Spaarnwoude heeft gezien "de precaire situatie rond de Esbi-plannen, de politieke commotie en de vele onwaarheden die in kranten hebben gestaan" besloten om het geplande Nemo-wandel/theaterfestival "Walkabout" op 30 mei in het Fort benoorden Spaarndam te verbieden.

Wandelorganisatie Nemo is geschokt en verbijsterd door de opstelling van het Recreatieschap. Doel van het evenement was juist om de verschillende zienswijzen en belangen tot hun recht te laten komen, buurtbewoners en lokale organisaties bij het gebied te betrekken en een gemeenschappelijke noemer te vinden voor de toekomst van het fort. In plaats van samenwerking en dialoog kiest het Recreatieschap voor een loopgravenstrijd, waarbij zij duidelijk positie kiest.

Gehele bericht op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?p=2024#p2024
'Ontwikkeling Fort Benoorden Spaardam' op website Recreatieschap Spaarndam: http://www.spaarnwoude.nl/content/content.asp?menu=00002123_000000

 

Training Rondleiden

Tekst en foto: Co Wies† (Werkgroep Geniedijk Oost).

Op 18 en 25 maart jl. vond de eerste tweedaagse training Rondleiden plaats in het fraai gerestaureerde Torenfort aan de Ossenmarkt te Weesp. Dit werd verzorgd door Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland en financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Deze training, gegeven door en onder de deskundige en bezielende leiding van de heer Rik Doornberg, hebben wij als verhelderend en leerzaam ervaren. Zeker niet onbelangrijk was hierbij kennis te kunnen nemen van de wijze waarop en de verschillende omstandigheden waarin medecursisten als vrijwilliger op diverse forten aan het rondleiden inhoud geven. Kortom: een aanrader.

N.B. "Heel leerzaam" en "een aanrader" zijn reacties van twee andere deelnemers. Lees hun reacties op het Stelling Forum.

Werkgroep Geniedijk Oost: http://www.werkgroepgeniedijkoost.nl/
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland: http://www.ce-nh.nl/
'Cursus 'rondleiden' was heel leerzaam' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=35&t=815
Torenfort aan de Ossenmarkt: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-fortossenmarkt/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)