Sluit [X]   
 

"Overste-zanger" Speenhoff in 1968: onthulling standbeeld op Mauritsplein te Rotterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 249

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 249
(8ste jaargang, 1 september 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

In deze nieuwsbrief wordt het nieuwe Stelling Forum gelanceerd. Gedurende de testfase hebben al veel van de benaderde personen zich voor het forum geregistreerd en berichten geplaatst. We denken dat ook veel nieuwsbrief abonnees enthousiast zullen meedoen!

Uiteraard ook aandacht voor de gezamenlijke opening van de Stellingmaand en de Fortenmaand in aanwezigheid van Prins Carlos. Met daarna enkele tips voor unieke bezoekgelegenheden. Laten we hopen dat de regen niet te veel roet in het eten gooit.
Van een van de forten hebben we vrijkaarten ontvangen, een blijk van waardering waar we zeker dankbaar gebruik van zullen maken!

Verder aandacht voor een wisseling van de wacht bij het projectbureau van de provincie. De nieuwe projectleider is toevalligerwijze de 500ste abonnee van deze nieuwsbrief geworden!
En tenslotte een bericht over Fort aan het Pampus dat aan de nieuwe tv-wedstrijd 'Restoration' mee gaat doen.

De volgende nieuwsbrief zal op 4 september verschijnen met als thema 'Forten in digitale kranten'. Zodat je na het bezoeken van forten rustig op de bank wat leuks kan lezen.

René Ros

 

Stelling Forum gelanceerd

Per heden is het online discussie forum 'Stelling Forum' officieel geopend. Kom kijken, registreer en doe mee!

Het doel van dit forum is om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven over verschillende aspecten van de Stelling van Amsterdam te discussieren. We hopen dat, naast geïnteresseerde burgers, ook forteigenaren/gebruikers, historici, beleidsmakers, ambtenaren e.d. aan dit forum zullen bijdragen en er ideeën op zullen doen.

Een forum bestaat bij de gratie van haar gebruikers. Stel vragen maar doe ook je best om vragen te beantwoorden of je gedachten te delen. Of door middel van stellingen en enquetes reacties uitlokken.
Er worden ook personen gezocht die als Moderator een bijdrage willen leveren. Door de berichten te controleren op geschiktheid voor dit forum e.d.

Er is voor een webforum gekozen en niet voor een rondzendlijst. Bij een rondzendlijst krijgen de abonnees alle berichten per e-mail, ook over onderwerpen die ze niet direct interesseert. Door de vele onderwerpen is daarom voor een webforum gekozen zodat bezoekers zelf kunnen bepalen welke onderwerpen ze willen volgen.

De geregistreerde gebruikers van dit forum krijgen automatisch een rang op basis van het aantal berichten dat ze geplaatst hebben. Aan het aantal berichten of de rang kunnen geen rechten worden ontleend. Het aantal berichten dat vereist is voor de rangen kan in de toekomst gewijzigd worden.
De Site-Admin oftewel Beheerder heeft de vaste rang van 'Inspecteur-Generaal', welke rang hem toepasselijkerwijs al eerder door de Stichting Stelling van Amsterdam was toegekend. Moderatoren hebben de vaste rang 'Opzichter van Fortificatiën'.

P.S. 1 Deze Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam zal gewoon blijven bestaan. Discussie over de erin geplaatste artikelen kan in het Stelling Forum plaatsvinden. Wel is het waarschijnlijk dat de vaste rubriek 'Overig' korter wordt en op termijn zal vervallen.

P.S. 2 Bezoek aan het Stelling Forum wordt buiten de statistieken en aantal bezoeken van de website zelf gehouden.

Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/> (dit adres ook gebruiken voor verwijzingen a.u.b.)

 

Opening Stellingmaand en Fortenmaand

Vandaag, 1 september, zijn de Stellingmaand en Fortenmaand officieel geopend tijdens een gemeenschappelijk evenement op het Fort Uitermeer. Hierbij was Prins Carlos Xavier de Bourbon de Parme, zoon van Prinses Irene, aanwezig en daardoor ook schrijvende en fotograferende pers.
Na een welkomst-koffie werd in een loods een bijzonder vermakelijke theatervoorstelling gegeven. Een rechter met advocaten 'pro' en 'contra' moest oordelen over de vraag of de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie behouden moesten worden of beter gesloopt kunnen worden. Tevens werd getest of de organisaties van beide waterlinies met elkaar kunnen samenwerken.

De beide advocaten riepen hiervoor diverse getuigen uit de zaal zoals de directeur van Natuurmonumenten. Ook Prins Carlos werd gevraagd naar het belang van militair erfgoed en hij gaf onder andere aan dat de waterlinies belangrijk zijn voor ons nationale bewustzijn.
De betogen werden verluchtigd met enkele liedjes van het 'juridische' trio. Het eindoordeel van de rechter luidde uiteraard dat de linies behouden moeten worden en de organisaties werden veroordeelt tot nauwere samenwerking.

Met het opgeknapte torenfort als achtergrond werden hierna de Stellingmaand en Fortenmaand officieel geopend doordat een aantal fortgebruikers letters omhoog hielden met de tekst 'Fort als podium geopend', verwijzend naar het gemeenschappelijke thema 'het Fort als Podium'. Hierna volgde een bezichtiging van het torenfort en onder het genot van drankjes en hapjes werden de onderlingen contacten gelegd of verstevigd. En zo eindigde de uitermate gezellige bijeenkomst.

P.S. Vanaf afgelopen maandag is op RTV Noord-Holland (radio en televisie) een reclame over de Stellingmaand te zien/horen.

Fort Uitermeer: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>
Stellingmaand: <http://www.stellingmaand.nl/>
Fortenmaand: <http://www.fortenmaand.nl/>
Wikipedia over Prins Carlos: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Carlos_Xavier_de_Bourbon_de_Parme>

 

Bezoektips Stellingmaand

Foto: Stichting Fort bij Edam

Het meest spectaculaire en meest historische evenement lijkt zich het eerste weekeind af te gaan spelen op het Fort bij Edam. De re-enactment groep Nederland Neutraal zal de bezoekers laten zien hoe de schietoefeningen, het afvuren van een kanon en andere oefeningen toentertijd gingen. Ook is er een militair tentenkamp anno 1914-1918.
Ook zal de keuken weer worden gebruikt en er zijn drie lokalen ingericht met tentoonstellingen over Eerste Wereldoorlog, den doodendraad en Mobilisatie 1914-1919. De Koude-oorlog groep laat enkele voertuigen en wapens zien uit die tijd. Voor de kinderen is er een speurtocht met een leuke herinnering. Mijn vrouw wil er met de kinderen heen en ik moet mee...

Fort bij Edam is beide dagen ook goed te combineren met het zelden te bezoeken Fort aan de Jisperweg. Op 2 september kan je ook het Fort Hinderdam bezoeken, een aanrader!
Ook het Fort in de Botshol is zelden te bezoeken. Er is geen gebouw te zien (zie foto) maar je moet toch het verdedigbare aardwerk eens beleven; op 10 september.
Op 16 september is het mogelijk het nooit eerder geopende Fort bij Hoofddorp te bezoeken. Dezelfde dag en 17 september kan je ook de nooit eerder geopende Batterij aan de Sloterweg bezoeken en ook die moet je eens beleven!
Ook Kustbatterij bij Durgerdam en Fort aan de Nekkerweg zouden open gaan maar een programma is nogsteeds niet bekend. Overigens komen er op het Fort aan het Pampus toch geen landingsvaartuigen maar komt er een watervliegtuig!

En zo zijn er nog veel meer forten open. Ik moest me beperken en heb de unieke gelegenheden en historisch interessantste openstellingen genoemd. Maar kijk zeker op de Stellingmaand website voor meer informatie over bijvoorbeeld Fort bij Marken-Binnen, Fort benoorden Spaarndam e.v.a.
Er is nog een reden de Stellingmaand website te bezoeken want er zijn nogal wat correcties en aanvullingen op de Stellingmaand website gepubliceerd.

Dit jaar zullen er geen bezoekverslagen aan Stellingmaand-activiteiten in deze nieuwsbrief opgenomen worden. Je kan natuurlijk wel verslagen en reacties op het nieuwe Stelling Forum plaatsen!

Stellingmaand website: <>http://www.stellingmaand.nl/>
Fort bij Edam: <http://www.fortedam.nl/>
Straattheaterfestival: <http://www.straattheaterfestival.eu/>

 

Nieuwe projectleider provincie

Hoeveel projectleiders voor de Stelling er, in de afgelopen zeveneneenhalf jaar bij de provincie zijn geweest, is me niet bekend. Helaas is ook de huidige projectleider Pieterjan van der Hulst per heden vertrokken. Hierover heeft de heer T. Kampstra, Directeur Beleid van de provincie Noord-Holland, de volgende brief gestuurd aan direct betrokkenen:

"De Stelling van Amsterdam is voor onze organisatie en bestuur een belanghebbend programma waar we de komende jaren met veel energie en initiatief proberen om samen met u van onze Stelling van Amsterdam een stralend monument te maken.

Vandaar dat er een programmabureau is opgezet die vanaf februari 2006 onder leiding van Pieterjan van der Hulst met uitvoer van het Gebiedsprogramma Stelling van Amsterdam hard bezig is. Middels deze brief wil ik u mededelen dat onze organisatie helaas afscheid moet nemen van Pieterjan van der Hulst. Hij heeft een nieuwe betrekking gevonden bij Dienst Landelijk Gebied in Utrecht.

In de persoon Peter Hoogervorst hebben we een waardig opvolger gevonden om het programma te continueren en verder uit te bouwen. Hij is zeer bekend met de regio, uitvoeringsgericht en gefascineerd door de forten en dijken van de Stelling van Amsterdam. We hopen dat u met hem snel in contact komt om de ingezette lijn van het gebiedsprogramma met u verder op te pakken. Hij zal daartoe het initiatief nemen."

Pieterjan van der Hulst gaat als gebiedsontwikkelaar werken bij de Dienst Landelijke Gebieden in Utrecht. Peter Hoogervorst was hiervoor landbouwmedewerker bij de provincie en hield zich met biologische landbouw bezig.
Succes Pieterjan! Welkom Peter! *

Projectbureau Stelling van Amsterdam: <http://www.noord-holland.nl/thema/welzijn_zorg_en_cultuur/
Cultuur/Stelling_van_Amsterdam/index.asp
>

* hij werd op 28 augustus als 500ste nieuwsbrief abonnee genoteerd.

 

Pampus in televisiewedstijd

Bron: telefoongesprek en website Endemol

Fort aan het Pampus is een van de deelnemers in een nieuw AVRO programma 'BankGiro Loterij Restoration' over monumenten die een geldbedrag kunnen winnen. Vanaf 12 november 2006 zal op zondag zes maal een uitzending zijn die gepresenteerd wordt door Frits Sissing.

In iedere aflevering worden drie bouwwerken van uiteenlopende soorten onder de loep genomen in alle stadia van verval. Woordvoerders van belangenverenigingen krijgen de gelegenheid om hun object op een unieke manier te presenteren. Zij proberen de kijker op een gepassioneerde manier te overtuigen van het belang dat dit bouwwerk bewaard moet blijven. Een vast team dat bestaat uit een historisch architect en restaurator onthult de verborgen geheimen van het bouwwerk om zo het verleden van het gebouw weer tot leven brengen. Middels computeranimaties krijgt de kijker een beeld geschetst hoe het bouwwerk er weer in al zijn glorie uit zou kunnen zien na restauratie.

Het programma was eerder op de Engelse televisie te zien. Momenteel loopt een soortgelijk programma in Belgie waaraan ook een fort meedoet: Fort 4 te Mortsel nabij Antwerpen.

Endemol over BGL Restoration: <http://www.endemol.nl/Producties/default.aspx?fID=6370&rID=235&hl=restoration>
BBC Restoration: <http://www.bbc.co.uk/history/programmes/restoration/>
Fort 4 in Monumentenstrijd: <http://www.monumentenstrijd.be/monumenten_master/monumenten/mms_ant_mortsel/index.shtml>

 

Overig

- Er is een nieuwe informatie-pagina met uitgebreide informatie over het Rijks Depot Olie Nigtevecht, een Koude Oorlog voorziening in het kader van het Olie Spreidings Plan: <https://www.stelling-amsterdam.nl/bunkers/diversen/oliedepot/>

- Op Fort Uitermeer zijn loodsen 17 en 20 gesloopt. Tevens is de gracht rond het torenfort in open verbinding met de Vecht gebracht. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

- Gooi- en Eemlander meldt doorgraven gracht Fort Uitermeer naar Vecht in 'Fort Uitermeer ligt weer in het water van de Vecht': <http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/gooivechtstreek/article809167.ece>

- Muiden online meldt 'Granaten op KNSF-terrein': <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1992>

- Radioprogramma OVT bestede aandacht aan de kruitfabriek bij Muiden: <http://geschiedenis.vpro.nl/programmas/3299530/afleveringen/29001491/>

- Natuurmonumenten beschrijft haar nieuwe aanwinst Fort bij Abcoude: <http://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden.jsp?n=445495>

- Poolse tanks hadden binnen drie dagen in Amsterdam moeten staan: <http://www.destentor.nl/binnenlandstn/article580713.ece>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)