Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 211

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 211
(7de jaargang, 11 juli 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter elk artikel in deze inhoudsopgave staat aangegeven welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Om te voorkomen dat het voorwoord te lang wordt, zijn er onder de diverse artikelen noten toegevoegd.

Hier wil ik eerst even aandacht vragen van hen die een vrachtwagen tot hun beschikking hebben. We zijn op zoek naar een vrachtwagen waarmee we een flink aantal zware blokken beton kunnen optakelen en vervoeren. Wie helpt ons? De tijd dringt! Neem alsjeblieft contact op met de redactie voor nadere inlichtingen!

"Slapende honden wakker maken", kent u die uitdrukking? Kreeg ik toch nog een acceptgiro van de provincie. Toch niet op een witte lijst of werd het onderwerp (culturele planologie) toch niet relevant geacht voor de Stelling?

Het artikel en de biografie over Kanonnier Gaveel (zie Nieuwsbrief 208) leidde ertoe dat iemand anders gegevens over zijn vader Jan de Vries sr. stuurde. Weliswaar ook over een kanonnier maar op een ander fort. Inclusief een foto met een kanonloop naast zijn oor...

 

Kanonnier Jan de Vries

Door Jan de Vries jr.

Al lang voordat ik een aantal jaren geleden begon met het uitzoeken van de familiegenealogie, wist ik dat mijn vader in zijn diensttijd op Fort bij Penningsveer had gelegen. Een foto van hem, gemaakt op het fort, kwam na zijn overlijden in mijn bezit.
Toen bleek dat in september 2003 vanwege de Stellingmaand ook het Fort bij Penningsveer te bezichtingen zou zijn, pasten we een stukje vakantie hierop aan. We gingen met de caravan in de Kennemerduinen staan om vanaf daar naar Penningsveer te gaan.

Eerst dacht ik de plek van de foto gevonden te hebben aan de buitenzijde van de linker keelkazemat. Maar dat klopte niet helemaal. De fortbeheerder, die belangstelling had voor mijn zoektocht, nam ons daarna mee naar een deel van het fort dat op dat moment niet voor bezoekers toegankelijk was.
Bij de rechter keelkazemat klopte de situatie precies. Behalve dan dat enkele schietgaten en ramen waren dichtgezet. Maar het was nog goed herkenbaar.
Mijn vrouw heeft me toen, met de folder van Penningsveer en de oude foto in de hand, ook even op de foto gezet. Weer een Jan de Vries op die plek maar dan bijna 80 jaar later!

Na het overlijden van mijn vader was er geen enkel papier meer in familiebezit waaruit ik iets over zijn diensttijd kon vinden. Om een begin te krijgen ben ik het inschrijvingsregister en het lotingsregister in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle gaan nakijken. Als schipper op een aak, tevens het beroep van zijn vader, had Zeemilicien zijn voorkeur. Hij werd echter ingelijfd bij de Vestingartillerie. Eerst in Utrecht, later in Amsterdam.
In het Nationaal Archief te 's-Gravenhage gaf het stamboek informatie over zijn plaatsingen en verloven.

Blijkbaar tijdens zijn verblijf bij Penningsveer, heeft hij in Haarlem kennis gemaakt met een jonge vrouw waarmee hij in december 1916 in het huwelijk treed. Zij overlijdt in 1931 waarna Jan datzelfde jaar hertrouwd. Uit dat tweede huwelijk wordt schrijver dezes in 1932 geboren.
Mijn vader overleed in 1987 op 93 jarige leeftijd in Deventer, zijn geboortestad.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/penningsveer/>
<http://www.historischcentrumoverijssel.nl/>
<http://www.nationaalarchief.nl/>

Noot redactie:
Door het speurwerk van Jan hebben we een nieuwe biografie over Kanonnier De Vries aan de website kunnen toevoegen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/kanonnier-devries.htm>

 

Opening Kringenwetboerderij Zeehoeve

Afgelopen donderdagmiddag was er een feestje op de Zeehoeve. Het is een kringenwetboerderij, bij Kustbatterij bij Diemerdam, die jarenlang leeg heeft gestaan. Inmiddels is er een weg tussen de boerderij en de batterij gekomen.

De boerderij is door Stadsherstel NV aangekocht en gerestaureerd. De aannemer werd daarbij geassisteerd door werkploegen van Stichting Herstelling. Diezelfde stichting heeft er het Diagnosecentrum De Zeehoeve ingericht.
Jongeren waarvoor een beroep een onbekend begrip is, werken er onder begeleiding en kunnen ontdekken voor welk soort werk ze geschikt zijn. Indien geschikt kunnen "de kinderen" onder andere het normale Herstelling traject in om te werken op de forten.
De officiele opening was dus afgelopen donderdagmiddag. Ik was hiervoor uitgenodigd omdat ik als zakelijke dienstverlening de website van Stichting Herstelling verzorg. En ook de uitbreiding ervan voor het diagnosecentrum.

Om drie uur verscheen de Mercedes van de Amsterdamse wethouder Aboutaleb, hij zou De Zeehoeve gaan openen. In de voormalige (houten) koeienstal werden enkele toespraken gehouden. Er waren een paar heren met hem meegekomen die ook tijdens de toespraken naar hun MP3-speler bleven luisteren, zal ik maar zeggen.
Aboutaleb betoogde gedreven dat hij geld genoeg heeft, maar niet in vrijheid beknot wil worden door 'Den Haag'. Zoals de mogelijkheid van werken met behoud van uitkering. Aanvankelijk noemde hij de deelnemers "kinderen" maar corrigeerde zichzelf. Alhoewel het toch kinderen zijn die niet op de foto willen en zelfs een eenvoudig grapje niet snappen.
De laatste spreker, de directeur van de Dienst Werk en Inkomen, interviewde twee deelnemers die enthousiast vertelden wat voor werk ze gedaan hadden en wat ze geleerd hadden. En dat die ouw... eh werkmeester een toffe peer is. Een van de twee deelnemers was 'toevallig' die ochtend gebeld door een schildersbedrijf dat hem in dienst wil nemen.

In januari 2004 waren de werkzaamheden begonnen met het verwijderen van een stuk dakgoot. Nu werden de werkzaamheden beëindigd door een sierlijst op de nok van de woning te plaatsen. Ontdaan van jasje en stropdas klom de wethouder de steiger op en plaatste de lijst. Terug beneden kregen hij, en de bejaarde dochter van de laatste bewoner, een bos bloemen en een foto van De Zeehoeve. Tijdens de afsluitende borrel konden we de eveneens bejaarde zoon van de laatste bewoner, met zijn vrouw, zien scharrelen in de oude boomgaard. Ze waren op zoek naar die ene perenboom van vroeger.

<http://www.herstelling.nl/zeehoeve/> (incl. foto's opening)
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/kringenwet/>

Noot: met bewoner wordt de laatste boer bedoelt, niet half-illegale bewoners, zwervers e.d.

 

Breskens staat sloop bunker toe

Door Lenco van der Weel, Stichting Bunkerbehoud

Na vele studies, bezwaarschriften, historische onderbouwingen en voorbeelden van geslaagde integratie van bunkers in nieuwbouwwijken, is het doek over de Duitse bunker type 633 in Breskens gevallen.

De monumentencommissie van de gemeente Sluis heeft een rapport uitgebracht, waarin de bunker op zeven punten als
belangwekkend wordt beschreven. De eerste aanbeveling is het opnemen van de bunker in de gemeentelijke monumentenlijst.
De tweede aanbeveling is om de bunker bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg voor te dragen als landelijk monument. De commissie acht integratie in de nieuwbouwwijk goed mogelijk.
Mooi..., denkt U dat ?

De politiek heeft anders besloten, de raad heeft negatief advies uitgebracht naar de RDMZ. Het college van B&W heeft vorige week de definitieve sloopvergunning getekend.

Een bunker onder voorbescherming van de RDMZ mag gewoon worden gesloopt. Ongeacht de definitieve uitspraak van de Rijksdienst over een mogelijke landelijk monumentenstatus.
Zonder politieke steun is een zoveelste bezwaarschrift of een schorsing via de rechter nutteloos.

Zie verder voor een ervaring rijker:
<http://www.bunkerbehoud.com/breskens>

Noot redactie: Is het verstandig om voor magazijnen, Duitse bunkers, radarstations en dergelijke nu al monumentstatus aan te vragen en niet te wachten tot er een bedreiging opduikt???

 

Activiteiten Fort bij Veldhuis

De Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 heeft de afgelopen tijd de resten van een Duits watervliegtuig, een Heinkel 115B, uit het IJmeer geborgen. Het had daar een onfortuinlijke landing gemaakt bij het Marinevliegkamp Schellingwoude.
Zie voor meer informatie de pagina 'Bergingen' op:
<http://www.arg1940-1945.nl/pages/inhoudsopgave.htm>
of rechtstreeks op:
<http://www.arg1940-1945.nl/pages/bergingen/l2732/l2732.htm>

Tevens organiseert de stichting de komende maanden in het Fort bij Veldhuis een aantal activiteiten. Op 14 augustus is er een Modeltreinenbeurs. Tevens zijn er maandelijks (17-7, 21-8, 18-9) lezingen van Wil van Rixel over het beroemde 617 (Dambuster) squadron.
Zie voor meer informatie de pagina 'Activiteiten' op:
<http://www.arg1940-1945.nl/pages/inhoudsopgave.htm>
Zie over de Dambusters ook <http://www.dambusters.org.uk/>

 

WaterRijk

Om de waterrecreatie in Noord-Holland te bevorderen is enige tijd geleden de actie 'Noord-Holland WaterRijk van zee en meer' gestart. Onderdeel ervan is de Waterkaart die voor €1 te verkrijgen is met daarop 125 locaties voor activiteiten op en rond het water. In de categorie 'Watererfgoeden' komen ook enkele forten voor. Voor meer fortgebruikers liggen hier nog promotiekansen! En voor ieder ander natuurlijk leuke vrijetijdsbesteding.

(Foto: Gedeputeerde Schipper met een WaterRijk-petje)

<http://www.noord-holland.com/>

 

Bezoekerscentrum

Tot januari 2006 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan mijn voorstel over het bezoekerscentrum uit 2003/2004 lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Kabelkrant Muiden 'Brug Muizenfort gesloten' <http://www.muider.nl/nieuws/nieuwsbericht.asp?Recid=1511>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)