Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1914: "Uitvoerverbod uit de Stelling van voedertarwe, raapolie, cocosolie en palmpitolie"

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 205

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 205
(7de jaargang, 6 juni 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter elk artikel in deze inhoudsopgave staat aangegeven welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

Mocht iemand op 1 juni geprobeerd hebben de website te bereiken: dat lukte even niet. Door een storing bij een tussenliggend netwerk was onder andere de website over de Stelling van Amsterdam die dag van 14.00 tot 20.00 uur uit de lucht. Dat gebeurd gelukkig zelden...

In deze nieuwsbrief nog wat over de explosie in Spaarndam en een verslag van een bezoekje aan het Fort Uitermeer. Vervolgens een langer verslag over een provinciale boottocht naar Fort aan het Pampus en Kustbatterij bij Durgerdam. Om dan te vervolgen met gemeentelijk nieuws over het Fort bij Abcoude en de nieuwtjes over de Stellingmaand 2005. We sluiten af met een artikel over pantserwagens en uiteraard 'overig'.

Naar aanleiding van het artikel 'Fortwachter van Fort Uitermeer' in de vorige nieuwsbrief kwamen enkele reacties binnen over de mogelijk pantserwagen. Zelf had ik op basis van Internet-bronnen de Jagdpanzer 38 of Hetzer als 'verdachte' aangewezen. Van Jurgen Lamers en Michel van Best ontving ik nog een tweede mogelijkheid: PzKpfw 35(t). Beide wezen erop dat er van deze laatste vele verschillende uitvoeringen zijn geweest en dat een clubje best ergens bij Weesp weer een uitvoering bedacht kan hebben. We zullen het waarschijnlijk niet te weten komen.
De bijdrage van Michel bevatte ook algemene informatie over de Tsjechen en Skoda en zijn bijdrage is hieronder opgenomen.

 

Nevenbatterij ontploft 2

Maandagavond heeft RTL Nieuws ook aandacht geschonken aan de explosie in Spaarndam. Mede-abonnee John Verbeek kwam als bunker expert voor 20 seconden aan het woord over hoe ongebruikelijk dit is.
Ook RTV Noord-Holland besteedde er zendtijd aan. Grappig is dat de gebeurtenis bij de publieke omroep, voor zover ik heb gemerkt, niet verder is gekomen dan een kort bericht op Teletekst.

Ook de Telegraaf publiceerde erover onder de kop 'Huis beschadigd door zware explosie bunker'.
<http://www.telegraaf.nl/binnenland/article21272261.ece>

Over de uitkomsten van het technisch politie-onderzoek is nog niets bekend. We zullen het waarschijnlijk niet te weten komen.

 

Bezoekje Fort Uitermeer

Op een fietstochtje kom ik als Weesper al gauw 'per ongeluk' op het Fort Uitermeer. Het was weer eens tijd om mooi-weer foto's te maken en de stand van zaken op te nemen.

Het torenfort staat nog geheel in de steigers en de buitenmuur wordt geïmpregneerd met beton om het weer stevig te maken. De jongens van de reclassering sjouwen alle losse, schoongebikte bakstenen uit de diverse munitiemagazijnen naar de kanonremise. Alwaar de jongens van Herstelling ze sorteren en op pallets opstapelen.

Het dak van de kanonremise is opnieuw van een daklaag voorzien en kreeg zelfs een biologische dak. Een bedrijf was bezig om plaggen van vetplantjes op het dak te leggen. Met een veel te hoge hijskraan waarvanaf ik best een foto mocht maken...

Van een der werkmeesters begreep ik dat binnenkort (deze week al?) een begin wordt gemaakt met de sloop van alle munitiegebouwen uit de jaren 1950. Met uitzondering van de woning en de gebouwen die in gebruik zijn bij de provinciale muskusrattenbestrijders. Er is ook een begin gemaakt met een hekwerk om het terreindeel van de dienst Wegen af te scheiden van de rest van het fort.

Als er inderdaad gesloopt gaat worden - en ik heb daar nog geen bevestiging van de provincie over ontvangen - dan betekent dat ook dat men nu weet wat men met het fort wil doen. En daarin spelen de muntiegebouwen blijkbaar geen functie meer. Helaas betekent het slopen wel dat je op grote delen van het fort in een doodnormaal bos lijkt te wandelen. Een aantal magazijnen zijn inderdaad in slechte staat, maar waarom de andere niet gewoon laten staan? Of gedemonteerd opslaan?
We zullen het waarschijnlijk niet te weten komen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

 

Wandeling met gedeputeerde

Gedeputeerde Schipper houdt regelmatig wandelingen met geïnteresseerden naar bepaalde delen van Noord-Holland. Om contact met de burgers te houden maar ook de ambtelijke contacten zullen zich wel opdringen.
Afgelopen zondag was er een bijzondere wandeling, want er werd nauwelijks gewandeld. Met de Zeiltjalk De Lis zou het gezelschap eerst naar Fort aan het Pampus varen en dan naar de Kustbatterij bij Durgerdam. Mede vanwege de bootcapaciteit was het gezelschap wat beslotener gehouden. In dit exclusieve gezelschap mocht uw redacteur, maar ook onze geachte MEGA-voorzitter Peter Schat, zich ophouden.
Maar het gezelschap was erg goed aanspreekbaar en het werd een ongelooflijk gezellige middag en leuke contacten opgedaan of hernieuwd. De sfeer was alleen wat 'gespannen' door de wedijver die de mannen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hadden over het beoogd eigendom van de Kustbatterij bij Durgerdam.
De vaartochten tussen de te bezoeken eilanden werden ook nuttig en aangenaam besteed door conversaties en consumpties. Het was droog weer en het waaide behoorlijk maar iedereen kon alles binnenboord houden.

Het bezoek aan Fort aan het Pampus was wederom een genoegen maar er was geen nieuws te melden sinds het vorige bezoek (zie Nieuwsbrief 200). Alhoewel de anderen ervan genoten, was deze rondleiding voor ondergetekende mopperaar niet zo geslaagd omdat de zeer ervaren gids de inhoud van het officiele gidsenboek deels naast zich liet liggen.

Op het Vuurtoreneiland met de Kustbatterij bij Durgerdam was ik het echter die zijn best moest doen met de jaartallen en het boeiende verhaal. Na het half voordragen van de webpagina over de batterij mijnerzijds, konden de deelnemers het hoofdgebouw en de rest van het terrein bezoeken. In een schijnwerper voor binnen had ik voorzien. Maar een kapmes was ik echter vergeten. Bij mijn vorige bezoeken liepen er nog schapen, was het voorjaar of was het najaar. Maar nooit eerder kwamen het gras en de distels bij mij(!) tot mijn middel(!). Vrijwel niemand was ooit eerder op het eiland geweest en het maakte zeker een grote indruk. Het is een van de drie 'contrast-punten' die ik binnen de Stelling ken. Je staat als observator heel rustig ergens in nergens en op korte afstand gaat het moderne leven snel en onverstoord verder.

Gedeputeerde Hans Schipper vond het ook een mooie locatie en had iets van 'daar moeten we iets leuks mee doen'. Maar tegelijkertijd 'misschien moeten we het ook eens laten zoals het is'. En daarin kreeg hij bijval. Mede door de praktische zaken zoals de ontoegankelijkheid van het eiland.

Terug in Muiden werd er nog even nageborreld. Daarbij werd ook nog gesproken over het bezoekerscentrum. De wethouder van Muiden wees erop dat ook elders in Muiden mogelijkheden liggen. De voorzitter van de Stichting Stelling van Amsterdam vindt ook dat er nu beslissingen genomen moeten gaan worden maar wees erop dat zij geen geld heeft om een voornemen uit te voeren. En 'de man van de VVV' stelde voor om eerst eens de activiteiten die nu al op de forten plaatsvinden te promoten en een markt te creëren.

<http://www.delis.nl/>
<http://www.noord-holland.nl/.../H_Schipper/index.asp>
<http://www.pampus.nl/>
<http://www.muiden.nl/>
<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.atcb.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/>

 

Fort bij Abcoude krijgt andere eigenaar

"Het college van B&W heeft het voornemen om het Fort bij Abcoude te verkopen aan Natuurmonumenten voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad heeft op 31 maart 2005 aangegeven met dit voornemen in te kunnen stemmen onder bepaalde voorwaarden, zoals het ontvangen van de 64.000 voor het bijbehorende restauratieplan. Het college dient nu, de raad gehoord hebbende, formeel een besluit te nemen omtrent verkoop. Gelet op de positieve reacties van zowel raad als gebruikers van het fort luidt het advies om over te gaan tot een definitief aanbod."

Als deze overname door gaat, dan heeft Natuurmonumenten zes van de zeven forten in bezit van Fort Hinderdam tot en met Fort Waver-Amstel (de uitzondering is het Fort aan de Winkel).

<http://www.abcoude.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>

 

Stellingmaand 2005

In de recente nieuwsbrief van Broekmeulen's Projectbureau, die in opdracht van Stichting Stelling van Amsterdam de Stellingmaand 2005 organiseert, was de volgende informatie te vinden:

Er hebben zich zo'n 24 forten opgegeven voor de Stellingmaand. Nieuw voor wat betreft deelname aan de Stellingmaand is Fort benoorden Purmerend. Dit fort met restaurant zal geopend zijn voor bezichtiging op 17 september. De Stellingmaand 2005 zal op 2 september worden geopend op Fort Pampus.
Dit jaar zal als nieuwe publieksdrager een "Fortenwaaier" worden ontwikkeld. Op deze waaier zullen alle forten worden weergegeven. Het programma zal vanaf 1 augustus beschikbaar zijn. Zowel Fortenwaaier als programma zullen breed worden verspreid.
In het laatste weekeind van september zal een autorally voor historische wagens worden georganiseerd langs een aantal goed bereikbare forten.
<http://www.broekmeulen.org/>

Het bericht is ook verschenen in het Noord-Hollands Dagblad als 'Fort benoorden Purmerend bij Stellingmaand'
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-1--2626034-1322-723605-,00>

 

Pantserwagens op Fort Uitermeer?

Door Michel van Best

De Tsjechen waren voor de oorlog al goed in het vervaardigen van zwaar oorlogsmaterieel. Skoda had daar een prominente rol in. Bekend zijn de Skoda LT35 en TNHP tank, door de Duitsers resp PzKw 35(t) en PzKw 38(t) genoemd (PzKw = Panzerkampfwagen).

De gevechtswaarde van de tanks als geheel werd steeds minder naar mate de oorlog vorderde. Het onderstel van de PzKw 38(t) is in grote getale omgebouwd naar de PzJaeger 38(t), ook wel bekend onder de naam Hetzer. De koepels van de 35(t) en 38(t) zijn in grote getale in de Atlantikwall in verschillende soorten Ringstaende ingebouwd. Na de oorlog heeft Skoda de Hetzer verder gebouwd voor o.a. het Zwitserse leger (onder de naam G13).
Bijna alle Hetzers die je nu in musea vindt zijn G13 die eind jaren 80 zijn afgestoten door de Zwitsers.

Verder bouwde Skoda veel grote soorten geschut. O.a. het geschut van Batterie St. Marcoef komt van Skoda en de nog bestaande kanonnen van Longes sur Mer komen van Skoda.

Je mag de Tsjechen qua troepen niet op een lijn stellen met bijvoorbeeld de Georgiërs. Tsjechen waren Volksdeutschen (en dus volwaardige Duitsers inclusief dienstplicht), dit in tegenstelling tot de Georgiërs die onder de vreemde legioenen vielen. De Tsjechen die deze eer te beurt vielen waren voornamelijk inwoners van Bohemen en Moravie, dat door de Duitsers als Sudetengau is ingelijfd.
De fabrieken van Skoda lagen voornamelijk in het Sudetengau. De Skoda fabrieken zijn na de inlijving van Duitsland van het Sudetenland onderdeel geworden van Aktiengesellschaft Reichswerke "Hermann Göring". De Aktiengesellschaft Reichswerke "Hermann Göring" was het grootste conglomaraat van staalfabrieken uit WOII, allen onder de leiding van Hermann Göring.

Het kan natuurlijk zijn dat door de geallieerde druk bepaalde ontwikkelingen verplaatst zijn. Dat gebeurde wel meer. Maar de Skoda fabrieken lagen lange tijd redelijk ver en veilig weg. Kan het niet zijn dat de Tsjechen als Volksdeutschen op het Fort Uitermeer gelegerd waren (met "echte" Duitsers)?

<http://www.pzfahrer.net/>
<http://www.go2war2.nl/artikel/263>

 

Bezoekerscentrum

Tot januari 2006 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan mijn voorstel over het bezoekerscentrum uit 2003/2004 lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Haarlems Dagblad bericht over 'Rijnland gaat 'geheime' waterkeringen opknappen' waarin het Hoogheemraadschap Rijnland meldt de sluizen die voor de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd zijn aangelegd, te gaan opknappen.
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7100,10-1-6456--2624879-1488--,00>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/bwo/>

- Dezelfde krant meldt 'Omlegging N201 dreigt in het water te vallen' hetgeen van invloed kan zijn op de plannen voor de Geniedijk Haarlemmermeer. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7100,10-1-6457--2626249-1488--,00>

- Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een forum geopend voor discussie over de verbinding Schiphol-Almere waarvan de A6-A9 verbindingsvariant door de Stellingzone zou lopen. <http://www.schiphol-amsterdam-almere.nl/forum>

- Het drassige parkeerterrein van het Fort bij Uithoorn is inmiddels verbeterd, gedraineerd en geëgaliseerd. Het gras is teruggekeerd. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uithoorn/>

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)