Sluit [X]   
 

Bureau Stellingcommandant in 1916: "Met het oog op terreinswijziging tengevolge waternood wordt voorgesteld de...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 165

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 165
(6de jaargang, 21 september 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Nog een verslagje over de activiteiten van afgelopen weekeind. En een persbericht over het aantal Stellingmaand bezoekers. Tenslotte nog een verklaring mijnerzijds over bezoekkosten welke volgens mij toch vooral een aardig woordje aan de meerderheid der fort eigenaren en gebruikers is geworden.

 

Stellingmaand: Topdrukte in Spaarndam

(Door Joop de Vries, Stichting Krayenhoff)

Hoewel er regen was voorspeld hadden we in het weekeind prachtig en droog weer. Wel winderig maar de boot naar Penningsveer kon, ondanks de behoorlijke golfslag, toch varen. Dit tot grote vreugde van de schipper die later vertelde dat het hem nog nooit was overkomen om de gehele dag met een volle bak (50 personen dus) heen en weer te varen.

Op zaterdag was het nog te doen wat het aantal bezoekers betrof: circa 400 bezoekers op Fort bezuiden Spaarndam en circa 300 op Fort benoorden Spaarndam. Maar de zondag brak alle records.
We waren blij met het aantal toegevoegde gidsen want anders hadden we een stop in moeten voeren. Het zou voor onze eigen ploeg ondoenlijk zijn geweest. Het was natuurlijk leuk voor de nieuwe gidsen van de ANWB en de heer Olij dat het zo druk was. Zij hadden het verhaal over de Stelling en de forten eerder op papier ontvangen en op een zaterdag hebben zij de forten bezocht zodat ze goed beslagen ten ijs kwamen.

Het aantal bezoekers voor Fort bezuiden Spaarndam lag die zondag rond de 1.000 en voor Fort benoorden Spaarndam zo'n 800. Dus voor het hele weekeind hebben we 2.500 mensen op bezoek gehad en dat is een heel voorzichtige schatting. Als ik de schipper en de chauffeurs van de jeeps heb gehoord dan zitten we er niet ver naast. Zelfs de huurder van de poterne moest af en toe in zijn ogen wrijven van verbazing.

De parkeerplaats bij Fort bezuiden Spaarndam stond stampvol en bij Fort benoorden Spaarndam stond vanaf de weg tot bij het fort een grote rij geparkeerde wagens. Leuk was het dat de gidsen ook de oud-uniform dragers bij de rondleiding betrokken door hen ook het woord te geven over de kleding en uitmonstering.
Ik had het geluk de kleinzoon van Fred Hommers (projectleider Stichting Stelling van Amsterdam) tot 'overste' te bevorderen wat gepaard ging met het nemen van foto's van de kleine in oud uniform. Heel leuk en vermakelijk.

Behalve de 'gewone' tekeningen en foto's hadden we ook divers oud medisch gereedschap, instructie- en liederen boekjes uit '39. Dat was dan weer voor sommigen aanleiding om herinneringen op te halen. Al met al worden er nu al weer plannen gesmeed voor het volgend jaar. En dat wil dus zeggen dat het dit jaar best bevallen is.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-zuid/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/>

 

Stellingmaand: Stellingmaand 2004 nu al een succes

(Persbericht van de Stichting Stelling van Amsterdam)

In de afgelopen twee weekeinden van september hebben al zo’n 22.000 mensen een bezoek gebracht aan de forten van de Stelling van Amsterdam. Daarmee is deze door de Stichting Stelling van Amsterdam – in samenwerking met de ANWB en de provincie Noord-Holland – georganiseerde Stellingmaand 2004 nu al een succes. En er zijn nog 2 weekeinden te gaan.

Door de openstelling van in totaal 22 forten, waaronder forten die doorgaans niet toegankelijk zijn, heeft het publiek kennis kunnen nemen van zowel historische rondleidingen als van speciaal voor deze Stellingmaand georganiseerde programma’s. Het weekeind van 11 en 12 september dat aansloot op de Open Monumentendagen met als thema: Verdedigingswerken trok zo’n 14.000 belangstellenden. De deelnemende forteigenaren/beheerders zijn zonder uitzondering enthousiast over deze belangstelling en zien uit naar de twee nog komende weekeinden.

Ook het speciaal ontwikkelde Stellingpaspoort, dat 5 jaar geldig is, heeft zowel bij de jeugd als volwassenen gretig aftrek gevonden. Door middel van het bij elk fortbezoek te verkrijgen stempel in het paspoort kan de bezoeker in rang opklimmen van soldaat tot kolonel. Indien 15 of meer forten zijn bezocht kan de bijzondere rang van GENERAAL worden aangevraagd bij de Stichting Stelling van Amsterdam. De eerste Generaals van de Stelling van dit jaar hebben zich al aangemeld en ontvangen dit najaar de daarbij behorende speciale Oorkonde.

<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>

 

Stellingmaand: Overig

De agenda voor de Stellingmaand kan je vinden op:
<http://www.stellingmaand.nl/>

 

Bezoekkosten

"Leuk dat je foto's komt maken. We willen graag goed op de website staan".
Dat is een van de reacties die ik krijg als ik een afspraak maak om een fort te bezoeken. Vervolgens bespaard men geen enkele moeite voor eventueel bootvervoer en een kop thee. Zodoende komen er mooie foto's van het fort op de website te staan met correcte gegevens. Men kan informatie over het fort mededelen en ik kan vaak informatie aandragen en helpen contacten te leggen met andere forten of instellingen. En mocht de eigenaar/gebruiker foto's willen hebben dan doe ik daar niet moeilijk over.

Zo gaat het meestal. Een enkele keer gaat het heel anders. Zo vroeg Natuurmonumenten eens €50 euro voor een werkbezoek aan het Fort aan de Middenweg. Met de geboden oplossing was dat geheel logisch en geen speld tussen te krijgen, maar het stond in schril contrast met bezoeken aan andere forten van dezelfde eigenaar.
Onlangs bleek dat het Gemeentearchief Amsterdam voor een bezoek aan de archiefruimten, die voorheen openbare schuilplaatsen waren, €54 euro per uur met een minimum van een half uur wil rekenen. En dan kwamen er ook nog kosten bij voor het publiceren van de genomen foto's.

Ik heb het in deze nieuwsbrief nooit eerder zo duidelijk gesteld, maar ik wil niet betalen voor toegang tot forten en bunkers. Niet alleen is het budget al op aan reiskosten, een bezoek is meestal in het voordeel van beide partijen. Hierop maak ik geen uitzonderingen dus interieur foto's van de schuilkelder onder het Gemeentearchief zijn voorlopig niet te verwachten.
De enige uitzondering is als het een echt privé-bezoek is waarbij ik met het hele gezin een fort als uitstapje bezoek. Dat lijkt mij niet meer dan redelijk. En toch zijn er dan eigenaren/gebruikers die niets willen aannemen en bovendien het hele gezin van consumpties willen voorzien...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/middenweg/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schuilplaatsen/>

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Dit jaar herdenken we de 300ste sterfdag van de beroemde vestingbouwer Menno van Coehoorn. Maar wist je dat over vier jaar we de 250ste geboortedag van de beroemde vestingbouwer Kraijenhoff herdenken? Zijn graf is op de begraafplaats Rustoord te Nijmegen. Hij was oorspronkelijk begraven op het Fort Kraijenhoff ten westen van Nijmegen.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)