Sluit [X]   
 

Korporaal Muller in 1919: gedemobiliseerd en over naar Landweer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 129

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 129
(6de jaargang, 31 januari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

Het lijkt wel al Stellingmaand! Ik word overspoeld met nieuws en vragen om informatie en medewerking! Ik zit een soort Tetris te spelen met de e-mail: de e-mail lijst mag niet de onderkant van het scherm raken.
En dan wordt er ook nog veel informatie gevonden tijdens de broodnodige rustgevende archief-bezoeken!
Ook de bezoeken aan de website zijn abnormaal hoog met in de afgelopen maand gemiddeld 100 bezoeken per dag.

In deze nieuwsbrief:

 

Restauratie Oranje-Nassau Kazerne 1966

In 1967 verscheen een klein boekje over de Oranje-Nassau Kazerne naar aanleiding van de grote restauratie van het hoofdgebouw en de sanering van het terrein in 1966. Toen verstond men onder 'sanering' nog 'herinrichting' in plaats van 'bodemsanering'. Weinig nieuwe informatie maar het verhaal over de restauratie is met een kwinkslag geschreven. Het volgens mij leukste citaat:

"de onderste vloer (de 150 jaar oude dus) bleek bewoond door een, niet in Nato-verband opererend, dus vijandelijk, leger houtwormen.
Nadat in nog enig verspreid liggende vloeren deze infiltranten werden gesignaleerd, werd telefonisch aan het Bureau Gezondheidszorg en Gezondheidstechniek van de Geneeskundige Dienst te Bilthoven om een spoedconsult verzocht. De diagnose luidde 'besmet met houtwormen en boktorren'; als remedie werd aanbevolen verwijdering der vloeren en, zijn rode-kruis-status en de conventie van Geneve ten spijt, een door dit Bureau uit te voeren drievoudige aanval met chemische middelen op de vloerbalken, waardoor de daarin aanwezige infiltranten ten dode gedoemd zouden zijn."

De kaart van de situatie na de sanering herken ik wel. Zo zag het er uit toen ik in de jaren 1980 als zeeverkennertje elk jaar op 4 mei in de officiersmess van het bureelgebouw moest verzamelen. Om daarna in de bussen te stappen en onder motor-escorte naar de Dam te rijden om de kransen aan te dragen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-nassau/>

 

Schietterrein Zeeburg

Bij de duplicaten die ik van het Instituut Militaire Geschiedenis kreeg (zie vorige nieuwsbrief) zaten ook een viertal bestektekeningen van een 'schiet- en exercitieterrein voor het garnizoen te Amsterdam'. Aan de hand van een situatietekening bleek dat het ging om de zuidwesthoek van wat later 'Militair Terrein Zeeburg' of 'Kamp Zeeburg' is gaan heten.
Bestektekeningen van dit terrein heb ik echt zelden in de archieven kunnen ontdekken en ik begin te denken dat er tot circa 1938 nauwelijks iets op het terrein was. Behalve de schietbaan en het Marine Vliegkamp Schellingwoude dan.
Dat ik drie van de vier bestektekeningen uit 1907-1909 nu in eigen bezit heb is dus wel heel bijzonder.

Het meest opvallend zijn de gebouwen die voor het schietterrein zijn gebouwd. De tekening van de wachterswoning kon ik naast een foto leggen om zonder twijfel te concluderen dat deze woning uit 1910 nog aanwezig is, alhoewel bouwvallig.
De ernaast gelegen houten schuilloods is niet meer aanwezig. In deze loods moet A.M. de Jong in 1914-1916 deze tekst gelezen hebben: "God schiep de mens en de dieren - Maar wie, voor de duivel!, schiep de officieren?" Op een luchtfoto uit 1944 lijkt deze loods al te ontbreken.
Daarnaast lag de plaatijzeren schietschijvenloods. Inderdaad, een metalen zoals de nog aanwezige bergloods van het Fort bij Vijfhuizen. Deze schietschijvenloods had echter maar één verdieping en lijkt dan eerder een korte uitvoering van de nog aanwezige loods op het Fort aan de Klop bij Utrecht.
De 'overdekte standplaats voor schutters' zou tegenwoordig niet misstaan op een golfbaan om het meppen te oefenen. Het hout was hier en daar voorzien van wat houtsnijwerk. De kasten voor de munitie en geweren zien er ook fraai uit.

Helaas hier geen scans van de bestektekeningen. De tekeningen zijn op A0 formaat en mijn scanner is alleen voor A4 geschikt...

Wel op het Internet gevonden dat er tegenwoordig (weer) een bushalte 'Kamp Zeeburg' bestaat. En een anekdote van iemand die er op wacht heeft gestaan:
<http://www.cubra.nl/willemjonkergouw/190203.htm>

 

Overig

- De pagina over de Marechaussee Kazerne Zaandam is weer terug! De kazerne blijkt wel degelijk bestaan te hebben maar is in 1996 gesloopt. Wie weet er meer van of heeft foto's? <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-kmar/>

- Meer over de start van de werkzaamheden aan de Kringenwetboerderij De Zeehoeve: <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2004/0128/>

- Komende donderdag worden de eerste acht personen die met hun Stellingpaspoort 15 of meer forten bezochten tot Generaal benoemd.

- Bij de alweer enige tijd geleden aangewezen 200 nieuwe Rijksmonumenten in Amsterdam blijken ook de Kavalleriekazerne, Rijkskledingmagazijn en Militair Hospitaal te zijn.

- Was de Geniedijk Haarlemmermeer nog geen monument??? Blijkbaar niet, Provinciale Staten hebben besloten het een provinciaal monument te maken. Zou dat enig effect op de betreffende gemeente hebben?

- De vier bastions van de Vesting Weesp gaan voorzien worden van borden met de naam van elk bastion en aanvullende informatie. Opdat de bastions meer bekendheid krijgen en iedereen de beestjes bij de juiste naam noemt. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/>

- Achtergronden over twee oorlogen/crises die enige beweging in de Stelling gaven: Russisch - Japanse Oorlog 1904 (Durgerdam) en de Tweede Marokkaanse Crisis 1911 (IJmuiden, Penningsveer en Liebrug).

- In het boekje over de Oranje-Nassau Kazerne werd 'Kamp Rooswijk' genoemd. Mocht je informatie hebben over dit bij Velsen-Noord gelegen kamp dan houd ik me aanbevolen. <http://www.steling-amsterdam.org/forten/rooswijk/>

- Er zijn nog kaarten te verkrijgen voor de lezing over de Stelling op 12 februari in Uithoorn. Gewoon WeekMedia bellen om kaarten te reserveren wanneer het je uitkomt. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/lezingen/thamerkerk.htm>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)
 
 
 
Fort Resort Beemster herbergt een van de meest luxueuze wellnessresorts met hotel van Nederland. In de karakteristieke sfeer van het fort beleeft u wellness zoals u nog nooit heeft ervaren. (Advertentie)