Sluit [X]   
 

Fortwachter Algra in 1926: 'Onderscheidingsteeken zesjarige dienst' ontvangen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

NevenbatterijNieuwsbrief 85

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 85
(11 maart 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Aalsmeer

Dhr. C. Wies woont al zijn hele leven in de nabijheid van het Fort bij Aalsmeer. Zijn opa woonde er al en verdiende tijdens de bietencampagne een zakcentje door 's nachts de sluizen voor de bietenboten te bedienen.
Hij verzamelt oude foto's van de omgeving en de bijgevoegde foto's komen uit zijn archief. Over het verdwijnen van de houten woningen heeft hij de volgende herinneringen:

"Het huis bij de bovensluis is bewoond geweest door een kantenier (sluiswachter). Zowel de huizen bij het fort van de fortwachter en kolonel zijn schandelijk verwaarloosd en uiteindelijk in brand gestoken.
De nabijgelegen drie huizen van "de polder" hebben destijds in eigendom van het Waterschap Groot Haarlemmermeer een zelfde lot ondergaan. Verregaand achterstallig onderhoud en toen de zaak verpatst. Het sluiswachterhuisje werd gesloopt.
De sluisdeuren heeft men laten verrotten tot de deuren het begaven en de voor-kom begon leeg te lopen. In de haast heeft men toen de boven-sluis met zand dicht gegooid en er later [1984] een betonnen wand in gestort. Noch van het Polderbestuur noch van de Gemeente Haarlemmermeer heeft iemand zich daar ooit iets aan gelegen laten liggen. En het fort zelf bestookt men via de brandweer oefeningen.
Het gemeentebestuur van de Haarlemmermeer plaatst zich liever in de picture met een dure eendagsvlieg als een Floriade in plaats van restauratie en instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed."

 

Inundaties

Gebaseerd op uittreksels van de begrotingen van het Ministerie van Oorlog (door Paul Kamps) zijn er al geruime tijd overzichten van inundatiewerken, wegen en andere werken op de website. Die zijn voor een groot deel nu verwerkt in andere pagina's
Daarnaast is uit een combinatie van bronnen een lijst van polders, die geïnundeerd zouden worden, samengesteld. Het op de kaart terugvinden van deze polders was nog een aardige puzzel. Want vele zijn samengevoegd, hernoemd, tegenwoordig te klein om op een kaart te vermelden of 'gewoon' woonwijken en industrieterrein geworden.

De waterpeilen zijn nogsteeds een puzzel want helaas missen de door de Duitse bezetter bereikte inundatie-peilen van diverse polders nog. De locaties van de inundatiewerken zijn overgenomen van oude kaarten in het archief. Sommige zijn nog aanwezig, al dan niet onder de grond, en soms zijn alleen nog sporen in de waterlopen of verkaveling te vinden.
Van Jaap de Zee begrijp ik nu dat niet overal permanente inundatiewerken zijn gebouwd. Daar waren dan graaf- of spring-coupures gepland die in de loop der tijd hadden moeten worden vervangen door permanente werken.
Maar goed, dit deelproject loopt al een paar jaar en zal nog wel een tijdje doorgaan.

In een poging om de samenhang tussen de polders en inundatiewerken, en daarmee de inundaties, zichtbaarder te maken, worden deze gegevens nu gecombineerd. Het gaat echter om een behoorlijk groot aantal polders en inundatiewerken dus het is een uitdaging om dat inzichtelijk te presenteren.

Aanvullende gegevens en fout-correcties zijn van harte welkom. Het werk in uitvoering kan je zien op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/inundaties/>

 

Fort Uitermeer

Door puur toeval (langsrijden) zag ik dat op zaterdag 8 maart er een open dag was op het Fort Uitermeer. Eigenlijk over de Provincie Noord-Holland en het steunpunt van de afdeling Wegen aldaar. Maar een open hek, is een open hek! :-)
Het was teleurstellend rustig en - verlangend naar de lente - is het bekijken van zoutstrooi-auto's in de regen niet echt aantrekkelijk.

Een ouder echtpaar was blijkbaar ook voor het fort gekomen en zelf heb ik er ook even gekeken. Voor de gebouwen voor het steunpunt moest overigens een kanonkazemat gesloopt worden. Maar dat was voordat het fort als Provinciaal Monument werd aangewezen.
De toren lijkt wel een rotte ui waar elke keer weer een schil van opdroogt. Elke keer als ik er ben ziet de toren er weer anders uit en liggen er meer bakstenen op de grond. In 1999 zag ik de toren voor het eerst en als ik het mag schatten is het binnen vijf jaar alleen nog maar een hoop bakstenen. En zelfs dat misschien niet want de bakstenen op de grond schijnen regelmatig zonder toestemming te verdwijnen in aanhangwagens.
Het wordt tijd dat het consolidatie-plan uitgevoerd gaat worden.

Er loopt over het terrein, achter hekken, een wandelroute. Bij de hoofdingang links langs de oever lopen of bij de Vecht over de draaibrug gaan. Er lijkt een speciaal doodlopend pad gemaakt te zijn zodat je zo dicht mogelijk bij de toren kan komen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitermeer/>

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites:

- Stichting Menno van Coehoorn <http://www.coehoorn.nl/>
- Stichting Stelling van Amsterdam <http://www.stelling-van-amsterdam.nl>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- 'het daghet' (krant gevangenen Spijkerboor genoemd in vorige nieuwsbrief) zou, zo schrijft Anne Pauptit, ook wel eens 'het daagt' (van 'aanbreken' en 'dag worden -> licht worden') kunnen betekenen. Dat past ook beter bij gevangenschap en de tekening met opkomende zon dan 'dacht'. Misschien is het wel de combinatie waarom de politiek geëngageerde gevangenen het als naam verkozen.

- Wel vaker krijg ik vragen over welk fort voor feesten en conferenties gebruikt kan worden. Laatst was dat van een organisatie die even later ontdekt moet hebben dat ze zelf een fort in bezit hebben. Want ik heb niets meer van ze gehoord...

- Interessant voor enkele onderzoekers onder ons? Nu niet alleen de bouw van forten goed in archieven te vinden maar ook de afstoting in het 'Archief van de Dienst der Domeinen , 1945-1979' ?
<http://www.nationaalarchief.nl/collectie/Actueel/domeinenaanwinsten_actueel.asp?
ComponentID=6734&SourcePageID=6743#1
>

- Op de website van producent Fauna Film kan je zien dat de opnamen uit 2001 over de Stelling, voor een serie van de Wereldomroep, inmiddels ge-edit zijn. Uit de status blijkt dat er nog in Engeland en Frankrijk gefilmd moet worden. <http://worldheritagesites.faunafilm.com/>

- Persoonlijke nostalgie op een modern medium: de scoutinggroep waardoor ik de forten ontdekte is bezig met de bouw van een eigen website. Zie <https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/auteur.htm> en <http://www.scoutingerskine.nl/>

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)