Sluit [X]   
 

Vliegkamp Schiphol in 1920: eerste K.L.M. vlucht naar Londen te Schiphol

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 114

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 114
(20 oktober 2003, 5de jaargang)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Volgende nieuwsbrief: bezoekverslag Eurometaal.

 

Pampus

Op vrijdag 10 oktober zijn een aantal deskundigen van de zogenoemde Seeadler-groep op bezoek geweest bij het Fort aan het Pampus van Stichting Pampus. De Seeadler-groep is een rondzendlijst over Duitse radar- en peilstations en is voortgekomen uit een groep die aanvankelijk alleen over het radarstation Seeadler ging.
<http://www.rgaros.nl/seeadler/>

Op het dak van het fort zijn een aantal objecten te vinden waarvan aangenomen wordt dat ze door de Duitse bezetter zijn geplaatst (1942-1943?). Het is zeker dat het fort gebruikt is voor oefenbombardementen. De betonnen oefenbommen die in het water worden gevonden getuigen daarvan. Er zou echter ook een radarinstallatie gebouwd zijn.

Op het dak hebben we drie zaken gevonden waarvan er twee met elkaar te maken hebben.
Eerst zijn op de rechter keelzijde (zuidoost) van het hoofdgebouw vijf rijen van zeven baksteen palen die niet allemaal van gelijke hoogte meer zijn. Ze kunnen niet meer gedragen hebben dan een houten plateau.
Aan de westrand van de palenrijen staat een gebouwtje met in de westmuur een deuropening. Aan de oostzijde zijn in de vloer twee metalen profielen te zien en daar vlakbij steekt een kabel uit de vloer omhoog. Er werd geopperd dat hier een rek met apparatuur heeft gestaan. Direct ten oosten van dit gebouwtje zijn vier betonnen antennevoeten te zien.
Vooralsnog gaan we er vanuit dat er een zendmast gestaan heeft maar het doel van een mogelijk groot houten plateau is onduidelijk.

Verder staat in het midden van het dak, op de plek waar voorheen de uitkijkpost van het fort was, een rond grindbetonnen object met een doorsnede van ca. 2 meter en een hoogte van 60 cm. Langs de rand is een gradenverdeling te zien met om de tien graden uitsparingen voor bordjes.
Op het verhoogde deel zijn metalen dragers te zien waarop een ronde rail heeft gezeten. Binnen die cirkel is een uitsparing met een kabeldoorvoor te zien waar vermoedelijk een elektro-motor heeft gestaan.
Vanaf het ronde object is naar het zuiden het oorspronkelijke brikkenbeton weggehakt, een doorgang gemaakt en afgedekt met nieuw grindbeton. Deze buis komt uit op de staande wand aan de zuidzijde van het fortdak. Bij de wand en het gat staat een bakstenen gebouwtje met erin twee smalle blokken beton op korte afstand van elkaar. Hier rustte waarschijnlijk een vloer en een aggregaat op.
Van zowel het ronde object als het gebouwtje is de functie nog niet duidelijk geworden.

De huidige fortwachterswoning is een Duitse bunker. De muren zijn 70 cm dik en van beton met buitenom een enkele laag baksteen als camouflage. Het platte dak is op tenminste één plek 40 cm dik; fortwachter Eric was anderhalf uur bezig om er een gaatje in te boren.

Alhoewel we geen kant en klare oplossingen hadden, konden diverse aanwijzingen en richtingen voor archiefonderzoek gegeven worden. De deskundigen hebben nu ook een goed beeld en kunnen dat in gedachte houden voor de archieven en boeken.
Voor de geïnteresseerden is een meer gedetailleerde beschrijving bij mij op te vragen.

 

Oktober 2003, ontdek meer Stelling

(door Jacobus Wies, Aalsmeerderbrug)

Mede geanimeerd vanwege de Stellingmaand en het uitnodigende Ontdek de Stelling waren we benieuwd om alle stellingonderdelen eens te aanschouwen.
Dit enerzijds omdat we helaas niet in de gelegenheid waren om, gedurende de dagen dat deze voor bezoek waren opengesteld, bij een aantal forten van de geboden gelegenheid gebruik te maken. Hiernaast waren we verder benieuwd naar overige en niet aan de stellingmaand deelnemende forten.
We merken op dat de geboden gelegenheden voor bezoek onderling nogal verschillen in frequentie van openstelling en of bereikbaarheid.
Zo kun je bij de forten Pampus en IJmuiden natuurlijk slechts over water geraken en nemen deze naast de vereiste financiële veer ook aanmerkelijke tijd in beslag. Hierbij geldt voor een bezoek aan het Fort bij IJmuiden daar en boven zelfs een wachtlijst. (Wij hopen aldaar mee te kunnen medio december a.s.).

In de overigens overzichtelijke kaart in de Stellingmaand folder wordt gewach gemaakt van de plannen om de Stelling over de volle lengte aantrekkelijk te maken voor fietsers een wandelaars. Zo lezen we onder andere, deze "verborgen tuin van de stad" vraagt om herontdekking en beleefd te worden. Forten worden toegankelijk gemaakt.
Met name dit laatste punt, de toegankelijkheid daar dient onsinziens dan wel het nodige aan beleid bijgesteld en ontwikkelt te worden.

De totale route langs de gehele StvA bedraagt zo grofweg een 150 km. Het advies c.q. uitgangspunt bij de gezamelijke organisatoren is er blijkbaar uitsluitend op gericht dat bezoek bij voorkeur plaatsvindt te voet of per fiets. Dit brengt mee dat een observatie van de totale Stelling voor menigeen een gebeurtenis zal zijn die meerdere jaren in beslag zal nemen of zelfs niet tot de mogelijkheden behoort. Niet een ieder is fysiek in staat en/of een groot liefhebber om grote afstanden te fietsen of te voet te gaan.

Laat staan dat de interesse voor de Stelling uitgaat boven een eenmalig bezoek en de belangstelling in dit verband niet primair gericht is op de ecologische aspecten maar vooral geschiedkundig uitgaat naar het geheel als bijzonder verdedigingssysteem met water als verdedigingsmiddel.
Waarschijnlijk minder milieuvriendelijk maar voor ons doel meer effectief hebben wij gebruik gemaakt van de auto om vervolgens "in de voor ons beloopbare"nabijheid van de objecten te komen.
Fort bij Krommeniedijk te zien?We hebben ons hierbij niet aan de indruk kunnen onttrekken dat qua prioriteitstelling het accent momenteel wel zeer sterk en in onze ogen nogal eenzijdig is komen te liggen bij de functie als natuurgebied. Een ring van stilte? Een oase van rust. Dat zijn bijvoorbeeld ook kerkhoven - echter deze zijn wel algemeen toegankelijk. En zo genieten de zogenoemde Waterleidingduinen, het Nationale park De Hoge Veluwe en vele andere natuurmonumenten in Nederland, als eveneens zeer waardevolle biotopen bescherming en zijn niet minder kwetsbaar dan de veelal als waardevol natuurgebied bestempelde forten.
De toegankelijkheid van deze laatsten is echter vooralsnog omgekeerd evenredig. Globaal kan gesteld worden dat "afstandelijk" prachtige stukjes lommerbos kunnen worden waargenomen – maar dat in veel situaties, vanwege overwoekering, van de fortificaties nauwelijks meer iets te zien is.

Zonder iets te willen afdoen aan de inbreng van de diverse organisaties vrezen wij dat de herkenbaarheid en waardering van "het militaire landschap, met water als verdedigingsmiddel" uniek en van universele waarde, zoals aangemerkt bij de UNESCO, overwoekert wordt door de belangen van natuurlandschappelijke aard. En men behoeft maar naar de deels hervonden historische monumenten in bijvoorbeeld Chichen Icha Mexico te kijken hoe vanwege een ongecontroleerde en meedogenloze woekerende natuur door mensen gecreëerde unieke cultuurhistorische bouwwerken zijn en waren verdwenen.

Zo schijnt "men" het voornemen te hebben om enige plofhuizen rond het fort Uitermeer te doen verdwijnen. Deze met- en onder de grond gelijk te willen maken met het doel om enige zichtlijnen te realiseren. Dit zou onsinziens ook bereikt kunnen worden door iets weg te nemen van het overdadig tierende lover en struikgewas, zonder dat dit noemenswaardige ecologische schade zal toebrengen. Vernielde plofhuizen zullen definitief verloren zijn.

In dit verband ligt er in onze ogen voor de Stichting Stelling van Amsterdam, gehinderd door zulke belangenverschillen en afhankelijk van- en mogelijk onder druk van financiële donnanten, een belangrijke taak om de diverse waardevolle aspecten verbonden aan de Stelling van Amsterdam, als geheel evenwichtig recht te doen.

 

Overig

- In drie nachtelijke uren heb ik meegevlogen in 'Fort Spijkerboor', de Boeing 777 simulator van de KLM. Een volgende keer, als ik echt zelf gevlogen heb, zal ik er uitgebreider verslag van doen. Omdat de landingen zelden goed gingen noem ik niet het luchtvaartbedrijf wiens piloot eens op de KLM-simulator mocht vliegen...

- Door de bezuinigingsplannen bij Defensie trekt Den Helder nu aan de Marine op het Marine Etablissement in Amsterdam. En vanwege woningbouwplannen duwt Amsterdam dezelfde richting op...

- De Gemeente Weesp heeft een kapvergunning met herplant verplichting afgegeven voor 18 bomen op het Fort Uitermeer.

- De in de vorige nieuwsbrief genoemde vloer over het waterreservoir in het Fort aan het Pampus, wordt inmiddels al aangelegd. Met een historisch verantwoorde uitsparing om nog een stukje helder water te zien. In de plannen wordt ook het uitgraven van de ruimte van 400 m2 met zand aan de frontzijde van het hoofdgebouw genoemd.

- De omwonenden van het Fort bij Kudelstaart hebben bezwaar tegen het steeds groter aantal boten rond het fort en het gebruik. Volgens hen zijn de na 1968 aangelegde steigers illegaal.

- In Argentinië staan tegenwoordig nog de kanonnen zoals die op de Kustbatterij bij Durgerdam en de Kustbatterij bij Diemerdam hebben gestaan. Zie de foto's op <http://www.fuerzasnavales.com/artcost.html>

- Op 16 oktober om 12.55 uur is het jaarrecord van 30.185 bezoeken gebroken. Ik verwacht dit jaar tussen de 36.000 en 38.000 bezoeken.
<http://www.nedstatbasic.net/s?tab=1&link=1&id=743980>

- Mijn andere website, Forten Info, werd op 15 oktober voor de 70.000ste keer sinds 1 juli 2000 bezocht! <http://www.forten.info/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)