Sluit [X]   
 

Marinevliegkamp Schellingwoude in 1940: 3./906 K├╝stenfliegergruppe te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 49

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 49
(28 september 2001)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Stuur de nieuwsbrief door aan anderen!

VAN DAM VAN ISSELT
Via de Openbare Bibliotheek kan je ook leuke boeken lenen van bibliotheken waarnaar de reiskosten gelijk zijn aan de antiquarische waarde van de boeken. Mijn plaatselijke bibliotheek had ik gevraagd twee boeken bij de KMA te Breda te regelen. Dat bleek onmogelijk maar een van de boeken kon wel uit de Universiteitsbibliotheek van Maastricht gehaald worden. Inmiddels heeft de bibliothecaresse vorderingen in de onderhandelingen geboekt en worden er boeken rechtstreeks bij de KMA aangevraagd.
Het boek dat ik nu al ontvangen heb is de tweede druk uit 1910 van "De Stelling van Amsterdam" door Kapitein der Veld-Artillerie W.E. van Dam van Isselt. In het voorwoord benadrukt hij dat er uitsluitend openbare bronnen gebruikt zijn. Terwijl hij enkele jaren op het Stellingbureau gewerkt heeft en pleit voor grotere openheid. De inhoud is gedeeltelijk de opinie van de auteur en gedeeltelijk feiten. De leukste drie paragrafen heb ik hieronder overgenomen. De eerste is minder geschikt voor (jeugdige) paardenliefhebbers. En "verpleging" noemen we tegenwoordig "verzorging".
"Bovendien moet, wat de verpleging der paarden betreft, wel in het oog gehouden worden, dat, - zoodra men eenmaal binnen de kringstelling teruggeworpen is en de mogelijkheid om weer daaruit te breken uitgesloten schijnt - een groot deel der legerpaarden kan worden gemist, en, zoo het organiek aantal nog bestaat, voor de consumptie gebruikt. Ook met een deel der in vredestijd binnen de Stelling aanwezige paarden is dit het geval."
"In 1908 bedroeg de totale aanvoer van petroleum ruim 1 millioen vaten van circa 150 K.G. Men mag hieruit de gevolgtrekking maken, dat er te Amsterdam tijdens een beleg voor de verlichting eer gebrek aan lampen dan aan petroleum zal bestaan."
"Op het N. en op het Z.front, waar een vijand voorloopig nog niet in grooten getale uit de lucht kan vallen, schijnt bij onze in getalsterkte nog altijd beperkte troepenmacht eene veiligheidsbezetting in de forten voldoende."
<http://www.bibliotheek.nl/>
<http://www.kma.nl/>

VECHTSTREEK
In Weesp en omgeving zijn een paar zaken gebeurd of staan er gepland:
- Op de heuvel van Bastion Rozeboom, met daaronder een remise, in de Vesting Weesp zijn speeltoestellen geplaatst. Een kabelbaan gaat de heuvel af. Ik heb niets gehoord over plannen om de remise open te graven en in te richten als "hangplek" voor jongeren! :-)
- De Gemeente Weesp is met een inhaaloperatie in de openbare ruimte bezig. Bestrating, beplanting, borden etc. worden allemaal aangepakt. Bovendien bestaan er plannen om de "schansen" (bastions) te restaureren.
- De Groote Zeesluis in de Vesting Muiden, vroeger ook nodig als inlaat- en damsluis, zal in 2002-2003 voor 2.000.000 gulden / 907.560 euro gerenoveerd worden.
- de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal bij Fort bij Nigtevecht zal er komen. Het is alleen nog de vraag of er voor 14.020.000 gulden / 6.361.998 euro een tuibrug komt of een, voor het kanaal karakteristieke, boogbrug.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/>
<http://www.weesp.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/>

WATERLINIE DEBAT
In opdracht van het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie is er een publiek debat gestart. Zowel tijdens bijeenkomsten als via de Opiniewijzer op een speciale Hollandse Waterlinie Debat website kan het publiek aangeven welke toekomst er voor de NHW moet worden weggelegd. Niet alleen het gebruik van de forten maar ook de gehele strook van inundaties speelt daarin mee. Aangezien de Stelling tussen Nigtevecht en Muiden een overlap met de NHW heeft, gaat het dus eigenlijk ook over de Stelling.
Om het publiek de kans te geven eerst de NHW in de praktijk te aanschouwen zijn er diverse fiets-excursies en fietstochten. Zie de website voor meer informatie.
<http://www.hollandsewaterlinie.nl/>
<http://www.hollandsewaterliniedebat.nl/>

MARINE VRIJWILLIGER
In Nieuwsbrief 47 sprak ik over twee brieven uit 1936 van het Centraal Bureau voor Aanneming Marine-personeel aan de burgemeester van Oosthuizen en het antwoord. De teksten van beide heb ik inmiddels op de Rondzendlijst Verdedigingswerken geplaatst. Mocht je daar niet op geabonneerd zijn en de brieven wel eens willen lezen, laat me dat dan even per e-mail weten.
<http://www.rgaros.nl/verdedigingswerken/>

OVERIG
- Het Gebouw Eik en Linde in Artis, ook gebruikt als Rijkspostduivenstation, is recent tot Rijksmonument verklaard. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-duiven/>

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)