Sluit [X]   
 

Kassier-generaal van Gelder in 1960: overleden

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 27

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 27
(13 november 2000)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

HEMBRUGTERREIN
Zoals eerder gemeld hebben we dit voorjaar foto's kunnen nemen op het Hembrugterrein in Zaandam. Op het terrein waren oorspronkelijk het Algemeen Verdedigingspark en het Sectorpark Zaandam, afd. Materieel gevestigd en later het Militaire Complex Hembrug
Per 1 november is de Afd. Beproevingen die er nog zat, verhuisd naar 't Harde. Daarmee is de laatste gebruiker van dat deel van het terrein vertrokken en zal het terrein binnenkort aan Domeinen worden overgedragen. Op 29 oktober heeft de vereniging "Edouard de Beaumont" (Vereniging tot instandhouding van modern historisch schiettuig, ofwel "Keep 'm Shooting") er een laatste bijeenkomst gehouden. Er zijn toen wedstrijden gehouden met enkele M.95 geweren, een van de beroemdste producten van de AI. De schutters en hun geweren zijn op de foto gegaan met als achtergrond het enig resterende gebouw dat bij de fabricage betrokken is geweest.
Er is nog niets bekend over de bestemming en het behoud van de gebouwen. De reigerkolonie die er zit zou zeker behouden moeten worden, heeft de gemeente Zaanstad gezegd. Maar het kan ook zijn dat alles gesloopt wordt om kraken te voorkomen. Behalve woningen wordt ook de bouw van een gevangenis genoemd als mogelijke toekomstige gebruiken. We proberen op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
<http://www.mindef.nl/>
<http://www.eurometaal.nl/>
<http://www.zaanstad.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-ai/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-avp/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam/>

METAAL ZOEKEN
Zoals eerder gemeldt hebben Leo Schaders en Jurgen Lamers lopen graven op het Fort aan de Drecht, met hulp van een schep en een metaaldetector. Er waren enkele leuke vondsten bij en de meeste voorwerpen liggen nu tentoongesteld in het museumpje in de keelkazemat van het fort.
Onlangs zijn er contacten geweest met de eigenaar van een ander fort en is toestemming verkregen om te zoeken hetgeen in een contract is vastgelegd. Bij de eerste proef werden al direct enkele transformatoren uit de jaren 1930 gevonden. Er zijn nog andere zaken gevonden en hopelijk komen er nog veel meer spullen uit de grond. Totdat het zoekwerk helemaal voltooid is kan er echter weinig informatie vrijgegeven worden omdat men bang is voor overlast van ongenode "schatzoekers". Daarom kunnen we ook nog niet zeggen om welk fort het gaat. Mocht je beschikbaar zijn om te helpen zoeken op andere forten of heb je een fort waarvan je de grond wel eens nagekeken wilt hebben dan kan je uiteraard contact opnemen met Jurgen.
Zodra alles doorzocht is zal Jurgen in deze nieuwsbrief uitgebreid verslag doen van het zoeken en de vondsten.

KUNSTFORT VIJFHUIZEN
Er blijkt een Stichting Kunstfort Vijfhuizen te bestaan welke ateliers wil inrichten in het Fort bij Vijfhuizen. Kunstenaars zouden er kunnen wonen, werken en lesgeven. Ook de metalen bergloods hoort bij het plan en op het terrein bij de bergloods zouden twaalf nieuwe, passende atelierwoningen moeten komen. In het gras en het water van de fortgracht zouden beelden geplaatst moeten worden, zou dat niet het monumentale karakter aantasten? De stichting heeft er haast mee want ze willen klaar zijn als de nabijgelegen Floriade haar deuren in 2002 opent.
Aangezien het fort al minstens 50 jaar niet onderhouden wordt en het nogsteeds niet ingestort is, lijkt de reddende kreet "De provincie doet er niets mee. Dat is toch zonde!" wat misplaatst, er zijn slechtere forten. In/bij de forten Kudelstaart, De Kwakel en Drecht zijn wel al galerieën gevestigd maar een atelier is een nieuwe invulling maar van hetzelfde thema "Kunst". In de oude magazijnen op het vm. Fort Nieuwe Meer zijn ook ateliers ingericht. (Bron: Noord-Hollands Dagblad via Hans Baas)
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/vijfhuizen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kudelstaart/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kwakel/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>
<http://www.floriade.nl/>

WIJZIGINGEN
Versie 1.2.8 heeft enkele kleine correcties en aanvullingen o.a. betreffende de Militaire Drinkwatervoorziening t.a.v. Duitse bezetter en de Rijksluchtvaartdienst. Daarnaast foto's van de Petroleumhaven en een inlaatsluis in Vreeswijk.

De volledige lijst met wijzigingen is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/wijzigingen/>

OVERIG
- We ontvingen een bedankbrief van de Gemeente Uithoorn, persoonlijk ondertekend door de Burgemeester, vanwege onze presentatie van de website tijdens de feestelijke opening van het gerestaureerde Fort aan de Drecht. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/fotoreportages/drecht2000/>
- Twee van de niet-gesloopte gebouwen van de Schietkatoenfabriek "De Oude Molen" worden momenteel gerestaureerd. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ouderkerk-molen/>
- In een documentaire van Zembla (VARA/NPS, 9-11-2000) over de geoefendheid van de brandweer waren enkele beelden van een oefening in het Fort bij Marken-Binnen te zien. Mede omdat het maar één verdieping heeft werd het als een slechte oefenlocatie betiteld. <http://www.rboc-fmb.nl/>
- Wil je je mening geven over de website? Ga dan naar <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/vragen/>. De resultaten van eerdere bijdragen zijn daar ook te vinden.
- Op de Forten Site zijn nu nog meer links in nog meer categorieën te vinden. Ook is er een eerste versie van een lijst van openstellingen en evenementen op forten.

 

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)