Sluit [X]   
 

Genieofficier Cornelis Willem van Dooden in 1904: benoemd tot Sergeant

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Kazernes, magazijnen en infrastructuur - Militaire Wegen

AlgemeenIlpendamZaandamSlotenOuderkerk

Sector Sloten

 

Weg langs de binnenteen van de westelijke dijk van de Zuidspaarndammerpolder

Begroot in 1896 en aangelegd in 1898 en mogelijk later. In 1915 worden in de binnenberm van de dijk drie opstellingen voor licht geschut aangelegd (zie batterijen nabij-verdediging a,b en c in groep Halfweg). En in 1917 ook 21 schuilplaatsen van gewapend-betonringen. Deze voorzieningen zijn in jfebruari 1919 opgeruimd.

Tegenwoordig de (bij snelweg A9 deels verlegde) Genieweg langs de oostzijde van Zijkanaal B, tot ter hoogte van het Fort benoorden Spaarndam.

Luchtfoto Locatie

 

Weg door de Zuid Spaarndammerpolder

Begroot of aangelegd in 1898. Vermoedelijk de Molentocht,vanaf het voetveer en de Drijvende Brug Zijkanaal C naar de anno 2007 naamloze en nog nauwelijks herkenbare Spaarndammerweg.

Luchtfoto Locatie

 

Weg door de Houtrak- en Inlaagpolder

Begroot of aangelegd in 1901 en 1911. In 1913 verzakkingen geconstateerd door polderbestuur en in 1927 vraagt Genie of polderbestuur vanwege hun belang financieel wil bijdragen wegens bezuinigingen bij het Rijk.
Tegenwoordig de Hornweg en een deel van de weg Inlaagpolder, van Zijkanaal C tot de aftakking in oostelijke richting, vh. Houtrijkerweg, Hornweg en Hoofdweg).

Luchtfoto Locatie

 

Weg bij het Rijnlandshuis

Aanbesteed in oktober 1903 voor 2.100 gulden.
Een weg tussen de Ringweg en de Weg langs de Hoogendijk is als militaire weg aangelegd met vermoedelijk deze naam.

Luchtfoto Locatie

 

Weg langs de Hoogendijk

Aangelegd in 1896.
De weg liep onderlangs (noord) de huidige Spaarndammerdijk tussen Spaarndam en de Houtrijkerweg (nu Inlaag polder en de Groene Weg).
Op 1 april 1904 werd het een openbare weg.

Luchtfoto Locatie

 

Weg benoorden de molen "Slokop"

Begroot of aangelegd in 1901. Tegenwoordig deel van de Lageweg bij Spaarndam.

Luchtfoto Locatie

 

Weg langs de Zijlwetering in de Vereenigde Binnenpolder

Begroot of aangelegd in 1896.
Tegenwoordig tussen Kerkweg en Notweg.

Er waren drie landhoofden voor bruggen maar normaal waren er geen bovenbouwen aanwezig. Dit blijkt uit een vergunningaanvraag d.d. 24-6-1903 door de EAI Haarlem aan het polderbestuur voor het tijdelijk plaatsen van de bovenbouwen voor de Fortmanoeuvres 1903.

Luchtfoto Locatie

 

Weg door de Rottepolder

Begroot of aangelegd in 1900.
Nabij Halfweg, tegenwoordig geheel verdwenen onder verkeersplein Rottepolder.

Luchtfoto Locatie

 

Wegen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Waarschijnlijk een aantal hierboven genoemde wegen maar ook de Oude Notweg van Fort bij de Liebrug naar Halfweg (zie foto) met de omschrijving "den militairen weg langs den Hollandschen IJzeren Spoorwegmaatschappij in O. richting".

In 1896-1897 verhard als grintweg en in 1901 veranderd in een klinkerweg.

Luchtfoto Locatie Oude Notweg

 

Berm langs de Spoorbaan tussen de Oostereindweg en de ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Aalsmeer

Begroot of aangelegd in 1908.
Vermoedelijk een, anno 2023 nog aanwezige, strook grond ten noorden van het oostelijke talud (Oude Spoordijk) van de gesloopte spoorbrug over de ringvaart.

Deze berm was noodzakelijk om in oorlogstijd een lage noodspoorbrug over de ringvaart te leggen.
De normale spoorbrug gaf het scheepvaartverkeer weinig hinder maar treinen op de lange en hoge hellingen zouden te gemakkelijk van ver waar te nemen zijn.

Luchtfoto Locatie

 

 

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)