Sluit [X]   
 

Korporaal Haije in 1977: overleden

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Inundatiestations

Inundatiestation Halfweg

 

Duiker in het Rottewegje

Begroot of gebouwd in 1892.

Bevindt zich voor de liniewal van de Positie aan de Liede nabij het Fort aan de Liede.

Luchtfoto Locatie

 

Damsluis in de Haarlemmermeerringvaart bij Vijfhuizen

Begroot of gebouwd in 1888-1889.

De functie van deze damsluis was om in oorlogstijd een aparte Liede-boezem te beheersen.

Luchtfoto Locatie

 

Damsluis in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder bij Halfweg

Begroot of gebouwd in 1888-1889.

De functie van deze damsluis was om in oorlogstijd een aparte Liede-boezem te beheersen.

Luchtfoto Locatie

 

Damsluis in de Fuikvaart

Begroot of gebouwd in 1888-1889.

Nabij Haarlem en Vijfhuizen waar de Fuikvaart in de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder uitmondt.
De functie van deze damsluis was om in oorlogstijd een aparte Liede-boezem te beheersen. Tegenwoordig de landhoofden van een brug.

Luchtfoto Locatie

 

Damsluis in de Trekvaart van Haarlem naar Halfweg

Begroot of gebouwd in 1888-1889.

De functie van deze damsluis was om in oorlogstijd een aparte Liede-boezem te beheersen.

De damsluis is gesloopt en de trekvaart is gedempt t.b.v. de autoweg.

Luchtfoto Locatie

 

Schutsluis Haarlemmertrekvaart

De nog bestaande schutsluis in de Haarlemmertrekvaart nabij de Westergasfabriek te Amsterdam staat op een kaart van de Stelling aangegeven als scheiding tussen de Liede-boezem en de binnengrachten van Amsterdam.
Voor zover bekend zonder militaire aanpassingen.

Luchtfoto Locatie

 

Inundatiewerk Haarlemmerliede

(Sluizen aan het Penningsveer)

Waarschijnlijk de twee damsluizen in de Liede ten westen van het Fort bij Penningsveer. In 1890 zijn de twee bestaande duikersluizen verlengd en van schotbalksponningen voorzien.

Luchtfoto Locatie

   

 

Poelpolder

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders en Vijfhuizerpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Romolenpolder, noordelijk deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Romolenpolder, zuidelijk deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Veerpolder

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatduiker in de Veerpolder

Begroot of gebouwd in 1890.

Gelegen nabij Haarlem, ten zuidwesten van het Fort bij Penningsveer. Wordt gebruikt als gemaal.

Luchtfoto Locatie

 

Verenigde Grote- en Kleine Polders, noordelijk deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Verenigde Grote- en Kleine Polders, middendeel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Verenigde Grote- en Kleine Polders, zuidelijk deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Vijfhuizerpolder, noordelijk

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Vijfhuizerpolder midden deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatduiker in de Vijfhuizerpolder

Begroot of gebouwd in 1889.

Gelegen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer ter hoogte van de penantensluis.

Luchtfoto Locatie

 

Vijfhuizerpolder, zuidelijk deel

Vormde door het doorsteken van de kaden één kom met de Romolenpolder, Verenigde Grote- en Kleine-polders, Vijfhuizerpolder en Poelpolder.

Luchtfoto Locatie

 

Waarderpolder

Ten tijde van de Duitse bezetter is het westelijke deel niet geinundeerd. Op "1e Paaschdag 1944" (9 april) moet een doorbraak hebben plaatsgevonden. De schade (aan de inlaatduiker?) bedroeg 99 gulden.

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatduiker in de Waarderpolder

Begroot of gebouwd in 1890.

Gelegen nabij Haarlem, ten noordwesten van het Fort bij Penningsveer.

Luchtfoto Locatie

 

Zuiderpolder

Luchtfoto Locatie

   

Inlaatduiker in de Zuiderpolder

Begroot of gebouwd in 1890.

Gelegen nabij de Fuikvaart bij Haarlem. Wordt gebruikt als gemaal.

Luchtfoto Locatie

     

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)