Sluit [X]   
 

Radiotechnicus Pennekamp in 2015: overleden te Driebergen-Rijsenburg, Utrecht

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Gedenkboek De Grave

Op deze pagina zijn afbeeldingen te zien van de pagina's van het gedenkboek dat Groepscommandant De Grave op 28 januari 1919 van zijn officieren ontving. Het bevat een inleidende tekst, foto's van de verschillende kwartieren, de handtekeningen van de officieren en een brief van een officier.

Inleiding

Het gedenkboek begint met vier bladzijden met een tekst waarin Groepscommandant De Grave bedankt wordt. De tekst luidt:

"Aan den tijdelijk Reserve Luitenant-Kolonel J.L.A. de Grave wordt bij het aftreden van Z.H.E.G. als commandant der Groep Westzaan, dit album met bijbehoorend huldeblijk aangeboden door de officieren, wier handteekeningen op de volgende pagina's zijn gesteld, als blijk van erkentelijkheid en waardering, voor de aangename wijze waarop U gedurende Uw commando met hen is omgegaan, waardoor het mogelijk is geweest op de meest aangename wijze onder Uw commando te dienen en de hun opgelegde taak met opgewektheid te vervullen.
Zij spreken hierbij de hoop uit dat U vele jaren van Uw rust zult mogen genieten en dat U bij het doorbladeren van dit album hun allen zult willen herdenken.

Westzaan, 28 Januari 1919"

Herrinneringsalbum, pagina 1

Herrinneringsalbum, pagina 2

Herrinneringsalbum, pagina 3

Herrinneringsalbum, pagina 4

Kwartieren

De volgende pagina's bevatten foto's van de gebouwen waar het groepsstafkwartier was gevestigd en tevens de vier woningen waar Groepscommandant De Grave gedurende onbekende perioden ingekwartierd was.

Herrinneringsalbum, pagina 5
Raadhuis te Westzaan.

Herrinneringsalbum, pagina 6
Woning Kerkbuurt 8, Westzaan.

Herrinneringsalbum, pagina 7
Onbekende woning te Westzaan.

Herrinneringsalbum, pagina 8
Woning Kerkbuurt 28, Westzaan.

Herrinneringsalbum, pagina 9
Woning Kerkbuurt 7, Westzaan.

Herrinneringsalbum, pagina 10
Hotel de Prins te Westzaan.

Handtekeningen

Tenslotte de pagina's met de handtekeningen van de officieren die dienden onder Groepscommandant De Grave, per groep of per fort binnen de Groep Westzaan. Onder hun -vaak slecht leesbare - handtekening is de rang/functie aangegeven en soms ook de periode waarin ze die functie hebben vervuld.

Herrinneringsalbum, pagina 11
Officieren Groepsstafkwartier.

Herrinneringsalbum, pagina 12
Officieren Detachement Artillerie b/d Forten.

Herrinneringsalbum, pagina 13
Officieren Fort bij Veldhuis.

Herrinneringsalbum, pagina 14
Officieren Fort a/d St. Aagtendijk.

Herrinneringsalbum, pagina 15
Officieren Fort bij Velsen.

Herrinneringsalbum, pagina 16
Officieren Fort Zuidwijkermeer.

Brief van Van Steeden

Los in het gedenkboek zat een brief van J. van Steeden, voormalig commandant Fort Zuidwijkermeer, op zijn briefpapier als Inspecteur van de verzekeringsbank "de Nieuwe Eerste Nederlandsche" met de volgende tekst:

"Hilversum, 27 Januari 1919

Hooggeachte Overste!

Tot mijn groote spijt kan ik, door drukke zaken verhinderd zijnde, morgen onmogelijk tegenwoordig zijn bij het afscheid hetwelk U zult nemen van Uwe onderhebbende in Uw groep. Te meer spijt het me niet tegenwoordig te kunnen zijn omdat ik niet anders heb dan zeer aangename herinneringen aan den tijd die ik onder uw commando heb mogen dienen, een tijd waarover ik het nog zoo dikwijls heb in den kring van mijn familie en kenissen.
Ik zal het op hoogen prijs stellen als mijn naam mag worden geplaatst in het U aangeboden album.
't Zij mij vergund U en mede mevrouw de Grave mijn allerbeste wenschen aan te bieden.
Met verschuldigde hoogachting,
de RS. 1e Luitenant

J. van Steeden (get.)"

Brief van Van Steeden.

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)