Sluit [X]   
 

Magazijn voor Bijzondere Opkomst in 1988: gekraakt te Amsterdam

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsgierig? Lees deze nieuwsbrief maar!Nieuwsbrief 412

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
15de jaargang, nummer 412, 28 augustus 2013

Een nieuwsbrief van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam met informatie over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Deze eerste nieuwsbrief na de zomervakantie bevat twee artikelen over het nieuwe iBook. Om te beginnen het persbericht dat de abonnees eerder apart hebben ontvangen. Iets verder in de nieuwsbrief is een artikel over het maken van het iBook.
Tevens kijken we even naar de Vesting Hellevoetsluis alwaar een 24 cm kanon is herplaatst op de kustbatterij. En tenslotte gaan we de lucht in met de Luchtmacht die Fort aan het Pampus bezocht met een helikopter.
Er is de afgelopen tijd veel materiaal binnen gekomen en geschreven zodat in ieder geval de komende drie weken elke week een nieuwsbrief zal verschijnen met ieder vier artikelen, iets minder dan gebruikelijk.

Lees deze nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2013/nieuwsbrief-412/
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/
Reageren kan door het contact-formulier te gebruiken. Openbaar reageren met een artikel is ook mogelijk.

De volgende nieuwsbrief zal op 4 september verschijnen.

Veel leesplezier!
René Ros

Tip: houd de cursor boven elke afbeelding om een beschrijving te zien.

 

Dienstberichten

Heeft u vragen over de Stelling? Layar of de nieuwe iBook in actie willen zien? Vragen over deze website? Of wilt u kennismaken? De auteur van deze website, René Ros, is tijdens de Stellingmaand op zowel het noordelijkste als het zuidelijkste fort te vinden. Op zaterdag 31 augustus is hij de gehele dag op Fort bij Spijkerboor en op zaterdag 14 september op Fort bij Uithoorn. René ontmoet u graag op een van die forten!

Om tijd te besparen wordt er in deze nieuwsbrieven nauwelijks aandacht aan de Stellingmaand geschonken. Als van een fort tijdig een persbericht wordt ontvangen dan zal dat gepubliceerd worden. Een drietal forten vieren hun 100 of 125 jarig jubileum.
De Stellingmaand zelf viert overigens haar 10de verjaardag!
Fort bij Edam
Fort bij Spijkerboor
Forteiland IJmuiden

De 'grijze lijst' is opgeheven. Alle partijen met bezoekmogelijkheden op de Stelling - voor zover mij bekend - worden weer op de pagina 'Forten bezoeken' genoemd. Ik hou geen lijst meer bij en stuur geen verzoeken voor backlinks meer. Als ze helemaal geen webpagina over de Stelling hebben, dan worden ze gewoon niet genoemd. Lijkt me logisch.
Forten bezoeken

Rondje Stelling wordt weer gefietst dit jaar. De succesvolle fietstoertocht van de UWTC rond de Stelling van Amsterdam wordt dit jaar uitgebreid met een extra afstand van 85 km. Nog snel aanmelden vóór 1 september!
'Fietstoertocht Rondje Stelling 2013' op Stelling Forum

 

iBook 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'

iBook 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'De Stelling als één geheel
Op 15 juli is het iBook 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' uitgebracht met een korte kennismaking met deze verdedigingslinie van 135 kilometer, gebouwd tussen 1881 en 1922. Het iBook voor de iPad* is gratis te downloaden via de iTunes Store en de iBookstore. Voor gebruik op Microsoft, Android, Linux besturingssystemen is een niet-interactieve PDF beschikbaar.

Niet zozeer de individuele forten staan in de schijnwerpers in dit elektronische boekje, maar de Stelling van Amsterdam als geheel. De 46 forten en batterijen, het meest zichtbare deel van de verdedigingslinie, zijn namelijk slechts gebouwd ter verdediging van de zwakke plekken in een typisch Nederlands wapen; water. Ondergelopen polders waren namelijk een zeer effectief verdedigingsmiddel. De Stelling verhief dit tot een kunst, waarvoor ook in het buitenland nogsteeds veel respect bestaat. De Stelling van Amsterdam prijkt sinds 1996 op de lijst van werelderfgoed van de UNESCO, omdat het "mondiaal gezien van uitzonderlijke en onvervangbare waarde is."

Hoofdstukken
Het iBook bestaat uit acht hoofdstukken met veel unieke afbeeldingen en een aantal interactieve onderdelen. Deze behandelen de aanloop naar en totstandkoming van de Stelling van Amsterdam, de bouw, de proviandering, inundaties (onderwaterzetting), het gebruik en de situatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het sluit af met het zeer diverse civiele gebruik in de huidige tijd. Volgens het motto van de verantwoordelijke provincie Noord-Holland, 'behoud door ontwikkeling', zijn er veel verschillende soorten huurders, beheerders en eigenaren: hotels, restaurants, recreatieve ondernemingen, zadelmakerijen, kunstenaars en organisaties op het gebied van natuur en landschap zijn maar een paar voorbeelden.

Luchtfoto van Fort in de Botshol.Een schat aan achterliggende informatie
De weblinks achterin het boekje verwijzen daarnaast naar een schat aan achterliggende informatie op het internet. Behalve de websites van René Ros en die van de provincie Noord-Holland vindt de lezer hier bijvoorbeeld links naar wandel- en fietsroutes, en andere recreatiemogelijkheden.
De overzichtskaart verwijst tevens naar een laag in Layar voor op de smartphone. Layar maakt met zogenoemde 'augmented reality' informatie over de verschillende verdedigingswerken zoals forten, batterijen en dijken zichtbaar. De app is gratis te downloaden in de App Store (Apple) en Play Store (Android).

Over de auteurs
René Ros heeft de laatste vijftien jaar veel onderzoek gedaan en kennis opgebouwd op het gebied van de Stelling met websites als www.stelling-amsterdam.nl. Alexander Senger is communicatieadviseur en fotograaf (www.sengercommunicatie.nl). Hij is sinds 1998 o.a. betrokken bij de Stelling, via Stichting Herstelling, die de Stelling van Amsterdam opknapt met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
De auteurs, René Ros en Alexander Senger, willen bij voldoende belangstelling een uitgebreidere versie uitbrengen. Ook een Engelstalige versie is in voorbereiding.

* Met het nieuwe OS X 10.9 Mavericks besturingssysteem vanaf deze herfst ook op de Mac.

iBook voor iPad in de iBookstore
Niet-interactieve PDF-versie
Meer informatie over het iBook

Zie ook The making of 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'.

 

Onthulling 24cm Hellevoetsluis

Met dank aan: Bram Kap (Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis).

24 cm Geschut op de kustbatterij van de Vesting Hellevoetsluis.Bij het strand van Hellevoetsluis was rond 1922 een dumpplaats voor 'oud ijzer' van de Genie en er lagen onder andere een aantal lopen van het 24 cm geschut dat op de wallen van de eigenaardige vesting had gestaan. Vergeten en weggezakt totdat in juli 2007 een van de lopen werd teruggevonden.

De Vesting Hellevoetsluis had een kleine burgerbevolking en was vooral een marinehaven en -werf. In 1880 werd het zuidwestelijke deel van de vestingwallen uitgebreid met een kustbatterij en voorzien van emplacementen voor 11 stuks 24 cm geschut. Het doel was om de doorvaart van vijandige schepen over het Haringvliet te ontmoedigen en op die manier bij te dragen aan de neutraliteit van ons landje.
In 1922 werd het geschut, net als op andere kustbatterijen, vervangen door een kleiner aantal 24 cm geschut. Maar het zal lastig geweest zijn om het oude geschut als oud ijzer te verkopen (zie krantenartikel).

Publiek bekijkt het 24 cm geschut in de Vesting Hellevoetsluis.Na de vondst van de loop uit 1873 heeft het enige jaren op de stoep bij de Oudheidkamer gelegen. Toen de kustbatterij in 2012 werd hersteld, ontstond het idee om de affuit na te laten maken en met de loop weer op een emplacement te plaatsen. Met onder andere Europese subsidie is dat precies 140 jaar later tot stand gekomen. Mede door die Europese eenheid hebben we dergelijke kanonnen niet meer nodig!

Op 28 juni jl. werd het resultaat opgeleverd en trok wethouder Peter Hofman, in artillerie-uniform, het dekzeil over het geschut weg. Het fanfarekorps van de Genietroepen leverde de muziek voor het behoorlijk grote aantal aanwezigen.
Uiteraard zijn er wat vereenvoudigingen toegepast maar het geheel ziet er prachtig uit en geeft een unieke gelegenheid om dit formaat geschut te ervaren.

De Kustbatterij bij Diemerdam en op de Kustbatterij bij Durgerdam zijn gebouwd voor hetzelfde kaliber geschut van een andere fabrikant, dat er van 1889 tot 1895/1904 heeft gestaan. Om een idee te krijgen van de vorm en afmetingen, bezoek dan zeker eens Hellevoetsluis - en zeker niet alleen daarvoor.
En als iemand het idee over wil nemen, op het terrein van Natuurmonumenten ligt nog tenminste één loop in de grond...

Stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis
Krantenartikel 'Oude kanonnen verkocht'
Kustbatterij bij Diemerdam
Kustbatterij bij Durgerdam

 

The making of 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'

Tekst en foto's: René Ros en Alexander Senger.
Met dank aan: Otto Bodemeijer, Raymond Gaveel en vele anderen vermeldt in colofon iBook.

Overhandiging van het eerste exemplaar van “De stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.” in 2003.Alexander Senger en René Ros, de auteurs van het iBook, kennen elkaar al sinds 1999 vanuit hun eigen disciplines. René doet onderzoek naar de Stelling van Amsterdam in het bijzonder en militair erfgoed in het algemeen. Alexander fotografeert in zijn functie van communicatieadviseur van Stichting Herstelling een groot deel van de forten en andere onderdelen van de Stelling.

Na de publicatie van het standaardwerk “De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad” (2003) rees bij beiden de vraag: zou er niet eens een boekje moeten komen dat op een simpele manier de geschiedenis en werking van Stelling zou verklaren; een boekje tussen het koffietafelboek en de route-brochure van de ANWB in?
Het moest een handzame 'pocket' worden, voor gebruik tijdens het bezoek aan de verdedigingslinie.

Alexander Senger fotografeert de Damsluis in de Kagertocht.Een rondgang langs een aantal uitgevers leverde een codewoord op: 'uitgeefrisico'. Waar het op neer komt, is dat ondernemende uitgevers dat ondernemersrisico toch het liefst uitsluiten. Zodoende kwamen we bij de provincie Noord-Holland, de siteholder voor de Stelling die sinds 1996 op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco staat.

Een afspraak met de provincie was snel gemaakt en het bleek dat het idee voor een handzaam werkje ook bij hen wortel had geschoten. René en Alexander lichtten in een vergadering hun ideeën toe. Ondanks een positieve reactie in het gesprek, zijn we er blijkbaar niet in geslaagd de provincieambtenaren te inspireren tot samenwerking. In april 2013, twee jaar later, verscheen bij Uitgeverij Matrijs het nieuwe boekje “De Stelling van Amsterdam”. Het is een boekje geworden met een andere invalshoek dan ons voor ogen stond; meer over de individuele forten en batterijen met informatie zoals ook op de informatiepanelen is te vinden.

In september 2012 was de opkomst van het fenomeen 'iBook' de katalysator en besloten wij om toch verder te gaan met ons oorspronkelijke idee waarin het 'systematische' gezichtspunt de aandacht kreeg. Met een gelijke verdeling tussen tekst en foto's.
Al eerder hadden we samen fototochten in de Stelling gemaakt en dat deden we nog een paar keer. De historische foto's uit René's collectie en de luchtfoto's die hij samen met Otto Bodemeijer maakte, kwamen natuurlijk ook heel goed van pas. Na een paar besprekingen hebben we drie dagen samen aan het iBook gewerkt en apart diverse werkzaamheden gedaan. Half mei was het iBook gereed maar helaas duurde het hele administratieve proces tot publicatie in de iTunes Store erg lang. Op allerlei vlakken was het zeer leerzaam en hebben we veel ervaring opgedaan met digitaal publiceren.

Otto Bodemeijer fotografeert het Fort aan de Winkel.Het eerste doel was om een relatief kleine uitgave te verzorgen met net zoveel ruimte voor tekst als voor bijzondere foto's. Dat boekje is er nu!
We denken al aan een Engelse versie en een uitgebreidere Nederlandse versie. Daarvoor zullen we, bij voldoende belangstelling, zo snel mogelijk zorgen. Laat ons dus gerust weten als daar in uw netwerk behoefte aan bestaat.

Het lange-termijn-doel is om te komen tot een uitgebreid belevingswerk; een combinatie van website, eBook en Layar op computer, tablet en smartphone met informatie over de Stelling als geheel en over de verschillende onderdelen. Met wandel-, fiets-, vaar- en autoroutes, met aanbieders van arrangementen, met aandacht voor de geschiedenis en verhalen van experts en ooggetuigen, met uitgebreide fotoreportages, met informatie over horeca en openbaar vervoer.

Door te kiezen voor deze combinatie van media is het gemakkelijk de informatie regelmatig bij te werken en dus up-to-date te houden. 'In het veld' of thuis, altijd gedetailleerde informatie bij de hand.

Stelling van Amsterdam Fotowinkel
Senger Photo
iBook voor iPad in de iBookstore
Niet-interactieve PDF-versie
Meer informatie over het iBook

Zie ook iBook 'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam'.

 

Helikopter op Pampus

Tekst: Tweede luitenant KLu Anne Gros (Koninklijke Luchtmacht).
Bron: Sectie Communicatie, Defensie Helikopter Commando, Koninklijke Luchtmacht.
Foto en met dank aan: Peter Claesen (Stichting Forteiland Pampus).

NH90 helikopter boven Fort aan het Pampus.Op woensdag 1 mei heeft een van de NH90 helikopters van het Squadron 860 van de Koninklijke Marine geoefend rondom en op Pampus. ’s Morgens een landing en ’s middags twee.
Zij hebben bij de landing het ‘confined’ landen beoefend. Dit houdt in dat de helikopter landt tussen verschillende obstakels. Dit wordt gedaan om de bemanning optimaal te trainen om te allen tijde een landing mogelijk te maken. Een vlucht waarbij confined landen beoefend wordt duurt ongeveer 3,5 à 4 uur. In dit tijdsbestek worden veel verschillende locaties aangedaan om de trainingwaarde te maximaliseren. De vliegers van desbetreffende vlucht heetten Jo en Jelle.

Nederland heeft twintig NH90 helikopters gekocht. Twaalf in de maritieme gevechtsvariant en acht voor tactische transportwerkzaamheden vanaf zee en land. Eind dit jaar wordt een deel van de Search and Recue werkzaamheden van de AB-412 SAR helikopter op vliegbasis Leeuwarden overgenomen. Op termijn vervangt de NH90 daarmee alle taken van de uitgefaseerde Lynx helikopter en de AB-412 SAR helikopter.
De NH90 is het resultaat van jarenlange internationale samenwerking binnen de NAVO en Europese vliegtuigfabrikanten.
De Nederlandse NH90 is de NATO Frigate Helicopter (NFH). Deze is aanzienlijk groter en ongeveer 2 keer zo zwaar als zijn voorganger, de Westland Lynx. Door de grotere cabine kan de NH90 14 passagiers vervoeren of 6 patiënten. Dit is aanzienlijk meer dan de Lynx. De NH90 wordt ook ingezet voor transport of bij het afzetten van de Bijzondere Bijstand Eenheid of Boarding Teams.
Naast de grote cabine heeft de NFH een geïntegreerd missiesysteem waarin de verschillende sensoren zijn samengebracht. Hierdoor kan de helikopter in een breed scala van missies worden ingezet.

Stichting Forteiland Pampus
860 Squadron
Fort aan het Pampus

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)