Sluit [X]   
 

Gevangene Roskam in 1892: geboren te Barneveld, Gelderland

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 322

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 322 (11de jaargang, 3 juni 2009)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
Deze en alle voorgaande nieuwsbrieven zijn, met illustraties, te raadplegen op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

De reden(en) zijn nog onduidelijk maar de belangstelling voor de excursie was minder dan voorgaande jaren. Ook voor de aanstaande barbecue zitten we helaas nog onder het minimum aantal deelnemers. Daarom nog één keer een bericht erover voor de mensen die wellicht de vorige over het hoofd zagen of aanmelden uitstelden en vergaten. Weest allen welkom!

Het tweede artikel gaat over een televisieprogramma dat binnenkort aandacht schenkt aan de Stelling. En wellicht is de Beemster Forten Fair iets voor de lezers, alwaar ook Stichting Mega aanwezig zal zijn.
Tenslotte een eigenaardig maar doodlopend spoor naar resten van de Velserspoorbrug, ook een stukje Stelling. En tenslotte het door de deelnemers gezamenlijk geschreven verslag van de dagexcursie van 16 mei jl.

Bekijk de gehele nieuwsbrief met afbeeldingen en links op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/laatstenieuwsbrief/

Overig kort nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Zie de nieuwste berichten op:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 17 juni verschijnen. Waarschijnlijk nog drie nieuwsbrieven tot het zomerreces.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Barbecue ter ere van 10 jaar Stelling website!

Tekst: Hans Konijn en René Ros, Stichting Mega - Werkgroep Evenementen.

BarbecueDe website en nieuwsbrief Stelling van Amsterdam bestaan dit jaar 10 jaar. Om dit te vieren nodigen wij jullie uit voor een MEGA feest op Fort bij Veldhuis. Leer de mensen welke je regelmatig op de forten tegen komt nu eindelijk echt kennen. Onze gezamenlijke passie biedt voldoende gespreksstof, dus schroom niet en kom op zaterdag 13 juni!

De hekken gaan om 15.30 uur open waarna om 16.00 met enkele korte toespraken het feest wordt geopend. Rond 17.30 is de barbecue ontstoken en kunnen de deelnemers genieten van eten en drinken evenals elkaars gezelschap en de bijzondere locatie. Er kunnen maximaal 80 personen aanwezig zijn en deelname is daarom alleen mogelijk na aanmelden via de website (zie adres hieronder). Je aanmelding moet voor 8 juni aanstaande ontvangen zijn!

Cadeaus en enveloppen zijn niet nodig doch de kosten van de barbecue, vier consumptiebonnen en toegang tot het museum bedragen 30 euro. Bij bevestiging van de aanmelding ontvang je de informatie om het bedrag over te maken.

We hopen op jullie komst en een gezellig feest!

Aanmelden: http://www.stichting-mega.nl/aanmelden/
Fort bij Veldhuis: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/veldhuis/

 

Basta!

Op 28 mei zijn op Fort aan het Pampus opnamen gemaakt voor het kinderprogramma 'Basta' van de Amsterdamse televisiezender AT5. Basta is een programma speciaal voor kinderen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Amsterdam.

Melissa van 't Schip legde presentator Ivan alles heel duidelijk uit over de Stelling en het fort dat hij maar wilde weten (zie foto links). Ivan vond het wel een beetje eng, en terecht want er waart een heel eng spook door de donkere gangen.

De aflevering over de Stelling wordt (onder voorbehoud) in de week van 15 juni uitgezonden. En wel op maandag t.e.m. vrijdag om 10.00 en 14.00 uur, op zaterdag en zondag om 10.00 uur. Via de Basta website zijn de afleveringen ook online te bekijken.
Bij het programma hoort ook een lesbrief die op de Basta website gedownload zal kunnen worden.

Basta: http://basta.at5.nl/
Forteiland Pampus: http://www.pampus.nl/
Fort aan het Pampus: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/

 

Beemster Fort Fair

Forten FairOp zondag 14 juni aanstaande vindt de eerste Beemster Fort Fair plaats op het terrein bij het Fort benoorden Purmerend. Diverse bedrijven en organisaties laten hier zien wat ze bieden op het gebied van tuin, buitenleven, culinair en kunst. Over planten, kleindieren, imkerij, kaasmakerij enzovoort.
Ook Stichting Mega zal er aanwezig zijn om haar publicaties en het buitenleven van de Stelling onder de aandacht te brengen.

De fair is van 10.00 tot 18.00 open voor het publiek. De entreeprijs is voor volwassenen € 3,50, voor kinderen tot en met 12 jaar € 2,-. Een deel van de opbrengst van de fair komt ten goede aan het hospice Thuis van Leeghwater.

Beemster Fort Fair: http://www.beemsterfortfair.nl/
Stichting Mega: http://www.stichting-mega.nl/

 

Stelling op bodem Noordzeekanaal?

Met dank aan: Fokke Zaagsma, IJmuider Courant.
Foto: Collectie René Ros, Stichting Mega.

VelserspoorbrugDe IJmuider Courant meldde: "Bij de pont in Velsen-Noord is het restant van een pijler van de Velserspoorbrug ontdekt. Sinds [7 mei] mogen de grootste schepen op het Noordzeekanaal elkaar bij de pont niet meer passeren om schade aan de kiel te voorkomen."
"Het gevonden restant van de pijler ligt vijftien meter onder water, en dat is nu de officiële diepte van het kanaal. Het hele kanaal wordt echter [...] een meter dieper gemaakt."

Het was niet duidelijk of het de hoofdpijler betreft of een van de twee beveiligingspijlers. Deze beveiligingspijlers beschermden de uiteinden van de draaibrug als deze voor de scheepvaart was opengedraaid. In het geval van een beveiligingspijler, is het een archeologisch restant van de Stelling omdat er een geschutruimte in was aangebracht om de oversteek van vijandelijke troepen te verhinderen (zie foto links, met schietgat).
Naar verluidt zouden de twee kanonnen bij Schoorl of Groet een nieuwe functie als meerpalen hebben gekregen, maar een zoektocht aldaar heeft niets opgeleverd.

Uit de 'Bekendmaking aan de scheepvaart' wordt duidelijk dat het geen ronde fundering is maar 14x6 meter en bovendien aan de noordzijde van de kanaal-as. Het kan dus geen van de drie genoemde pijlers zijn maar vermoedelijk de pijler van de noordelijke oprit. Het object wordt bij de verdieping van het kanaal vanaf 2010 'meegenomen', wellicht duikt er dan nog meer op.

Geschutkamers Velserspoorbrug: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/velserbrug/
'Pijler Velserspoorbrug duikt op' in IJmuider Courant: http://www.ijmuidercourant.nl/nieuws/regionaal/ijmond/article4673421.ece
Fokke's Blog over de brug: http://fokkeblog.blogspot.com/2009/05/de-grootste-draaibrug-van-europa.html

 

Verslag dagexcursie

Foto's: Hans Baas en Eddy de Haes.
Met dank aan alle schrijvers voor hun bijdrage.

De vrijdag ervoor waren er zware stortbuien en vreesde de excursie-leider de volgende dag. Maar de dagexcursie begon zonnig en eindigde wat winderig en bewolkt, maar bleef gelukkig droog. En de volgende dag was weer één lange regenbui...
In vergelijking met voorgaande jaren bleef de belangstelling, om onbekende redenen, relatief beperkt tot 32 personen. Een aantal deelnemers hebben een zin over de dagexcursie geschreven en dat levert het onderstaande verslag op.

"De jaarlijkse MEGA excursie wordt steeds meer het weerzien van goede bekenden die de excursie combineren met het uitwisselen van ervaringen en versterken van de onderlinge goede contacten. Op deze wijze is de excursie al bij voorbaat een succes." (Eddy de Haes)
"Het was, zoals gewoonlijk, een gezellige dag. Naarmate je meer mensen in de loop der jaren beter leert kennen, worden de gesprekken ook interessanter, vind ik tenminste." (Ron Erhardt†)

"Het eerste te bezoeken fort was het fort dat nog minder toegankelijk geworden was, dan toen het nog militair terrein was: het Fort bij de Liebrug. Dit fort, ooit het “Fort Knox” van Holland door het daar gevestigde “Brink’s waardetransport”, is thans een soort bedrijfsverzamelgebouw met een wijn/olijfoliehandel, een zadelmakerij en een kunstenaar, die allen bereidwillig rondleidingen gaven en enthousiast vertelden over de mogelijkheden, die deze bijzondere, aan hun hart gebonden plaats, hun biedt." (Dick Corver)

"Het lolligste van heel de excursie vond ik dat ik op de poepdoos van Fort bij Penningsveer moest poseren." (Eltjo Jan de Ruiter Zijlker, 15 jaar)
"Met nog een redelijk zonnetje werd, na een wandeling over het fort, de lunch op het Fort bij Penningsveer genuttigd. De meeste deelnemers zaten aan een picknicktafel langs de gracht." (René Ros)
"Fort bij Penningsveer heeft een bijzonder goed geconserveerde nevenbatterij, zelfs de houten plafonds en een houten schuifdeur zijn aanwezig. Maar waar heeft René die grenspalen nou gevonden?" (Edwin Kapitein)

"Het hoogtepunt was de wandeling voorbij de frontzijde van het Fort bezuiden Spaarndam (met op onze linkerflank de voorstelling uit 1916). Met enige verbeelding krijgt men een goed idee van hoe "de vijand" de brede, maar zeer ondiepe en lage forten van de Stelling zou hebben gezien, volledig opgenomen in het landschap. Men moet geen "groene jongen" zijn om oog te hebben voor de groene long rond Amsterdam en deze kan niet losgezien worden van de militaire beperkingen (jullie spreken van "verboden kringen", wij in België van "militaire erfdienstbaarheden") die dit typische landschap intact gehouden hebben." (Daniël en Jean-Pierre Vandecasteele)
Ik heb, zoals elk jaar, weer genoten van de excursie als geheel (het "perfecte schoolreisje"), maar deze keer het meest van de wandeling door de Positie bij Spaarndam, een echte eye-opener!" (Cees Dekker)
"Verstild onderbroken door de slaperdijk ruste het 'dood weerwerk' (van de schrijver Hotz) verbonden door de liniewal tussen de forten Benoorden Spaarndam en Bezuiden Spaarndam. Uitleg leidde tot begrip en meer zicht op het voor en achterland. Levende geschiedenis in plaats van losse elementen dankzij Ros en vier berijders van de cavalerie." (Kees Stoffel)

"De informatie die [de excursie-leider] gaf over de inundatie-waterhuishouding vond ik erg leerzaam... maar het gaafste was toch Fort benoorden Spaarndam, ik heb een lang gesprek gehad met een van de vrijwilligers... jammer dat het fort zo ver weg is anders meldde ik me aan als vrijwilliger. (Janine de Ruiter Zijlker)
"Fort benoorden Spaarndam vond ik het mooiste. Erg jammer dat het in een slechte staat is terwijl er nog veel oud spul zoals w.c. en keuken aanwezig is." (Kees Ikelaar)
"De rondleiding door Fort benoorden Spaarndam onder de bezielende leiding van Ziegel was het hoogtepunt van de excursie vandaag. Hij is enthousiast, weet waar hij over praat en verteld met veel humor over het fort!" (Jan Brilleman)

"Heel opvallend was het goed zichtbare verschil tussen een fort dat in gebruik is, en een fort dat in verval is. Duidelijk geïllustreerd door respectievelijk het Fort bezuiden Spaarndam en het Fort benoorden Spaarndam. De wandeling tussen beide forten vond ik een prima idee, al wandelend zie je veel meer van het landschap en de vogels." (Ron Erhardt†)
"Ik vrees dat ik niet origineel zal zijn in mijn visie dat 'hergebruik' van forten niet noodzakelijk staat voor 'betere toegankelijkheid' ervan. Terwijl we in 2004 de vier forten vrijwel integraal konden bezoeken, was dit deze keer veel minder het geval." (Daniël en Jean-Pierre Vandecasteele)

Voor 2010 bestaat inmiddels het plan om de Sector Zaandam te bezoeken (Zuidwijkermeer, St. Aagtendijk enz.). Vooralsnog wordt gericht op de laatste zaterdag van april 2010.

Dagexcursie met fotoverslag: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/excursie/
Foto-verslag dagexcursie 2009: https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/excursie/dagexcursie2009/
Stelling van Amsterdam op Flickr: http://www.flickr.com/groups/stelling-van-amsterdam/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)