Sluit [X]   
 

Patriotten in 1787: aanval en beleg door Pruisen van Vesting Weesp

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 241

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam, nummer 241
(8ste jaargang, 18 mei 2006)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Hierboven staat achter de artikelen, indien van toepassing, welke gemeente het betreft.

 

Inleiding

De laatste paar weken bleken een aantal e-mail adressen onbezorgbaar en enkele mensen meldde zich af, maar netto zit de groei er nog in. Deze week is de grens van 450 abonnees gepasseerd en vermoedelijk zakken we daar niet meer onder.
Stuur je eens een nieuwsbrief door naar een aantal bekenden met de suggestie om ook abonnee te worden?

Er zitten een paar leuke artikelen over meel en turf aan te komen waarvoor expedities naar Zaandam en Assen zijn uitgevoerd. Die laten iets langer op zich wachten dan gehoopt en vanwege activiteiten dit weekeinde, nu alvast een nieuwsbrief met wat korte artikelen: over remise H in Muiden, over activiteiten op Fort bij Veldhuis en een heuse Duitse parlementaire petitie over de Westwall.

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk 29 mei verschijnen.

René Ros

 

Fort H

In remise H in de Vesting Muiden zat tot voor kort een watersportwinkel. Onlangs is de remise opnieuw ingericht tot restaurant - eethaven - jachtcafe 'Fort H'. Volgende keer wellicht een culinaire recensie maar nu kort bouwkundig.

De remise bestaat uit drie beuken, twee voor geschut en een voor kruitopslag. De linker beuk is een zaal met tafels en bar. De middelste beuk is de keuken geworden met in de deuropening de uitgiftebalie. De kruitopslag is nu voedel- en drankopslag.
Tegen de remise zijn een gemetseld toiletgebouwtje en een glazen serre gebouwd, in dezelfde afmetingen als de aanbouw van de watersportwinkel. De serre is in gebruik als overdekt terras. Maar met mooi weer wordt het buiten terras op de wal gebruikt. In de toekomst de gracht herstellen en het ligt fraai op een eilandje.
Strategisch aan een toegang tot Muiden, nabij een gratis parkeerterrein en met uitzicht op de Vecht; een schitterende locatie.

Vesting Muiden: <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/muiden/>
Fort H: <http://www.forth.nl/>

 

Activiteiten Fort bij Veldhuis 2

Bron: Persbericht Stichting ARG 1940-1945

Wie heeft er niet gehoord van de beroemde aanval van de Royal Air Force op de Ruhrdammen in Duitsland? Deze poging om de Duitse industrie tot stilstand te brengen werd uitgevoerd door het 617 squadron, dat thans de koosnaam "Dambusters" heeft.

Op zondag 21 mei is er in het luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis een lezing over dit squadron, door de heer Wil van Rixel.
Tijdens de lezing volgen we de Lancaster van Wincommander Henry Melvin Young vanaf het vertrek vanaf de basis Scampton in Lincolnshire tot aan haar einde in de golven van de branding op het strand van Castricum.
De lezing vangt aan om 14.00 uur in de presentatieruimte van het museum.

Stichting Aircraft Recovery Group: <http://www.arg1940-1945.nl/>
Zie over de Dambusters ook <http://www.dambusters.org.uk/>

 

Petitie behoud Westwall

Door Patrice Wijnands
Bron: http://www.bunkerbehoud.com/

Met onderstaande link is het mogelijk een petitie te ondertekenen die voor de eerste keer ook tegen de afbraak van verdere bouwwerken van de Westwall gericht is. In Nederland is deze Duitse verdedigingslinie uit de jaren 1936-1940 bekend onder de Engelse benaming "Siegfried linie".
Deze petitie heeft het Duitse parlament op verzoek van de Duitse natuurbeschermingsbond geopend en verdient de ondersteuning van iedereen die voormalige verdedigingswerken een warm hart toedraagt, ook vanuit het buitenland.
Ik zou U willen verzoeken een ondertekening in overweging te nemen en deze link aan zoveel mogelijk mensen door te geven.

Over de achtergrond van deze petitie:
Ik ben sinds jaren actief om de bunkers en tankversperringen langs de Duitse westgrens te documenteren en wordt vaak geconfronteerd met duur betaalde afbraakwerkzaamheden. Deze worden door de Duitse overheid sinds de jaren 60 doorgevoerd op basis van wetgeving die de overheid aansprakelijk stelt voor ongevallen in voormalige verdedigingswerken uit de tijd rond de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ongevallen vrijwel niet zijn voorgekomen is van 20 duizend bouwwerken inmiddels de helft verdwenen. Goed betaalde afbraakbedrijven en gevestigde ambtelijke structuren houden deze situatie in stand.
Inmiddels doen historici en natuurbeschermingsorganisaties pogingen om deze afbraak een halt toe te roepen en met wisselend succes. De meeste Bundesländer hebben sinds 2005 een voorlopige afbraakstop afgekondigd maar kunnen die onder de huidige wetgeving niet volhouden. Deze petitie is de eerste stap om het Duitse parlament ertoe te bewegen deze achterhaalde, dure en geschiedenis vernietigende wetgeving eindelijk aan te passen.

Petitie Bundestag: <http://itc.napier.ac.uk/e-Petition/bundestag/view_petition.asp?PetitionID=146>

 

Overig

- Het schijnt (via-via vernomen) dat het eigendom van Fort bij Abcoude door de gemeente Abcoude is overgedragen aan Natuurmonumenten. <https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>

- Op de website Radarstation Seeadler wordt de locatie nu getoond met een Google Maps luchtfoto. <http://www.radarstation.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)