Sluit [X]   
 

Fort bij Penningsveer in 1918: krantenbericht over Spaanse Griep, 150 zieken te Haarlemmerliede

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 138

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 138
(6de jaargang, 30 maart 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Nieuw overzicht Duitse Werken

Vanaf 1998 ben ik bouwwerken tegen gekomen, soms op de forten, die soms duidelijk en soms vermoedelijk door de Duitse bezetter waren geplaatst. Net als de BWO keersluizen, had ik daar een overzicht van gemaakt om verwarring met de originele Stelling-zaken te voorkomen. Die lijst was op echter alfabetische volgorde per gemeente.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/kleine-werken/bwo/>

De afgelopen tijd, en we spreken hier over maanden, zijn de verbanden tussen die Duitse werken me duidelijker geworden. Wat onderzoek leverde bijvoorbeeld een beter inzicht over de Vordere Wasserstellung, Fliegerhorst Schiphol en het Stadtverteidigungsbereich Amsterdam op.
Aan de hand daarvan kon ik nu een veel duidelijker overzicht maken naar de functie van de objecten. Ook enkele gesloopte objecten komen er aan bod om een indruk te geven hoe het ooit geweest moet zijn. Er zijn ook een tweetal scans van plattegronden van het Museumplein en een commandopost in een kelder bij het Rembrandtplein bij geplaatst.
Opvallend in het tracé van het Stadtverteidigungsbereich Amsterdam is dat de Artillerie Inrichtingen bij Zaandam er beschemd achter lag.

Er zijn ook enkele nieuwe bunkers in opgenomen. Zo kwam er onlangs een tip binnen dat er nog een Duits werk, vermoedelijk een transformator gebouw, bij Schiphol-Oost moet zijn. Hans Baas werkt er in de buurt en hij ging even kijken:

Bingo !! .... Trafo gebouw t.o.v. de Fokker poort staat er nog !! ... ik kwam aanrijden en je kan het niet missen. Ik werd meteen aangesproken toen ik stopte, door een mevrouw die daar aan het werken was. Ze zijn het gebouwtje bewoonbaar aan het maken. Toen ik vroeg of dit van Duitse makelij was vertelde ze dat de vorige eigenaar had verteld dat er een gemaal in had gestaan voor het droogmaken/houden van de polder. Maar ik kon geen toegangs/afvoer kanalen ontdekken...
Toen ik dat uitlegde werden ze heel belangstellend en mocht ik ook binnen kijken en foto's maken. De meneer vertelde dat de bouwvakker die een stuk uit de binnenmuur had gezaagd het over "Bunkerstenen" had gehad en dat die muur knalhard was. Een binnenmuur van zo'n 25 cm vonden ze ook wel vreemd.
Er was al een parketvloer ingelegd en een stuk uit de binnenmuur gezaagd maar verder was het goed intact. Misschien dat de ramen niet origineel zijn en aan de buitenverlichting twijfel ik ook.
Het gebouw is circa 10 bij 5 meter met een schuin dak en een vreemde luchtinlaat/schoorsteen erop. Binnen zijn twee ruimtes van circa 8 bij 5 m.en 2 bij 5 m.
Het was dus wel een vruchtbaar ommetje !!

Ook nieuw, maar nog niet bekend of het nog bestaat, is een schuilbunker achter het voormalige Militair Logement aan de Lauriersgracht in Amsterdam. En de informatie over de bunkers bij Weesp zijn van de Radarstation Seeadler website weer terug verhuisd naar dit nieuwe overzicht.
Nieuw is ook het overzicht van de Duitse luchtafweerbatterijen rond Amsterdam. Helaas is er ook nog een overzicht 'Overig & Onbekend'.
Er is genoeg te vinden dus blader het nieuwe overzicht maar eens door. Compleet is het zeker nog niet en er moet aan het stukje Schiphol nog wat gebeuren. Maar mocht je nog iets weten over de onbekende werken: je weet me te vinden!?

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/>

Er zijn ook een drietal grote foto's uit mei 1945 van de bunkers bij Diemen in het Fotoalbum van Forten Info te bekijken:
<http://www.forten.info/index.htm?cgi-bin/fotoalbum/emAlbum.cgi?c=show_thumbs;
p=Duitse_Werken/Diemen_-_Bunkers_1945>

 

Verkenning Durgerdam

Op een woensdagmiddag ging ik met mijn zoon van bijna-6 door de modder wandelen naar het Vuurtoreneiland. We gingen mee op inspectietocht met iemand van de Huisoppasdienst HOD die voor een tijdelijke bewoner heeft gezorgd.
<http://www.hod.nl/>

Na vier jaar was ik weer eens zelf op de Kustbatterij bij Durgerdam. Het is een heel bijzondere locatie, vooral als het mooi weer is. Het was echter geen mooi weer en we werden bijna van de smalle toegangsbrug afgeblazen.
Voor het eerst mocht ik de kleine bomvrije kazerne van binnen bekijken. Voor de excursie-gangers ga ik nog niets verklappen maar als je van een vervallen pand houdt kom je aan je trekken. Er is ook heel veel water aanwezig maar dat richt geen schade aan.
Met de excursie zullen ook een aantal vuurtoren-fanaten mee gaan. Het is nog niet zeker of we tijdens de excursie de smalle trappen en luiken van de vuurtoren mogen passeren. Maar tijdens de verkenning hebben we dat wel gedaan en het uitzicht was de moeite waard. In ieder geval is de oude stenen plaquette te zien die ooit in de voorganger van de huidige vuurtoren zat. Deze steen zit nu in een zijmuur van het wachtershuis.

Meer informatie over de excursie van 3 april:
<http://www.militair-erfgoed.nl/programma/>

De foto's van de batterij zijn vernieuwd:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/>

 

Gidsen Pampus

De medewerkers van Stichting Pampus legen eens per jaar hun fooienpot en gaan dan gezamenlijk op stap. Dit jaar bezochten ze op zaterdag 27 maart het Stoomgemaal Cruquius, de binnenstad van Delft en het Fort bij Uithoorn. Om te eindigen in een restaurant in Huizen.
<http://www.pampus.nl/>
<http://www.cruquiusmuseum.nl/>
<http://www.fort-academie.nl/>

En zo kon het gebeuren dat ik gidsen van Pampus op het Fort bij Uithoorn zou gaan rondleiden. De twee buschauffeurs demonstreerden direct het voordeel van een landfort door helemaal tot aan het bomvrije gebouw door te rijden. Nadat iedereen was uitgestapt, Miss Pampus me gezoend had en andere verraste bekenden een handje gegeven volgde een korte introductie en cursus in de bergloods.
Vervolgens kon men met mij mee of op eigen gelegenheid het fort bezoeken. Zo een intact standaardmodel fort zijn ze natuurlijk niet gewend en de nieuwsgierigheid was groot. Na een uurtje zaten de meesten weer in de bus, zelfs de chauffeurs die ook rond hadden gelopen.

Door de gehorige gangen galmde soms 'Is dat die man met die andere plannen voor een bezoekerscentrum?'. Maar ik werd niet fysiek bedreigd, het was zelfs gezellig. En overigens heb ik geen plannen maar hoop ik dat anderen nu eens snel plannen gaan maken en uitvoeren.

Foto's van de Vrijwilligersdag kan je vinden op Pampus Info. <http://www.pampus.info/>

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Vorige week verscheen er een tweede artikel in het Noordhollands Dagblad over het bezoekerscentrum. De vergadering van de Stichting Stelling van Amsterdam had plaats gevonden en er was eindelijk een besluit gevallen.
Blijkbaar communiceert de Stichting liever niet met me want ik heb nog niets van hen gehoord. Niet over het besluit, niet over mijn voorstel. Hieronder volgt de tekst van het laatste artikel, het verscheen niet op de website van de krant.
In de volgende nieuwsbrief zal ik een reactie geven.

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

De opinie-peiling over een bezoekerscentrum is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/peiling/>
Laat weten wat je vindt en vul de opiniepeiling in!

 

Stichting Stelling kijkt naar meer landforten

Van onze verslaggever (Noordhollands Dagblad)

Alkmaar - De Stichting Stelling van Amsterdam kijkt niet langer alleen naar het eiland Pampus als het gaat om het vestigen van een bezoekerscentrum voor de stelling. De komende maand wordt een inventarisatie gemaakt van alle plekken die in aanmerking kunnen komen voor zo'n informatiecentrum.

Er wordt al een paar jaar gesproken over het inrichten van een bezoekers- en informatiecentrum voor de ring van forten rond Amsterdam. Zeker sinds de stelling op de werelderfgoedlijst van de Unesco kwam, in 1996, werd hierover gesproken. Vanuit de stichting werd het plan gelanceerd om zo'n centrum op het forteiland Pampus in te richten. Dat bleek erg duur, reden waarom het plan niet van de grond is gekomen.
René Ros uit Weesp, liefhebber van de Stelling van Amsterdam, kwam onlangs met een uitgebreid voorstel om op land zo'n bezoekerscentrum te realiseren. Volgens Ros werkt een centrum op Pampus drempelverhogend voor de bezoekers, omdat ze er een boottocht voor moeten maken en entree moeten betalen. Ros noemt verschillende voorbeelden van landforten waar zo'n informatiecentrum kan komen. Het voorstel dat hij doet is onlangs meegenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Stelling van Amsterdam. Besloten is om uitgebreider rond te kijken dan alleen op Pampus.
,,We gaan alle eigenaren van de forten aanschrijven'', zegt Fred Hommers, projectleider bij de stichting. ,,We leggen ze de criteria voor waaraan een bezoekerscentrum zou moeten voldoen en dan zullen er gesprekken volgen waarin moet blijken wat de mogelijkheden zijn.''
Het voorstel van René Ros wordt in deze nieuwe inventarisatie meegenomen. Hommers verwacht dat het onderzoek enkele maanden zal duren.

 

Overig

- Onlangs is het engelstalige boek "A Dictionary on Modern Fortification" van deskundige Rudi Rolf verschenen. In alfabetische volgorde komen op 463 bladzijden forten, vestingen, landen en termen aan bod die betrekking hebben op verdedigingswerken in geheel Europa in de periode 1800-1945. Geïllustreerd met tekeningen en foto's geeft het een mooi overzicht van de verschillende bouwstijlen in verschillende landschappen. Onder andere verkrijgbaar bij Fortress Books <http://www.fortress-books.com/>

- In het Gemeentearchief Amsterdam heb ik het ongeïnventariseerde archief van de Dienst Bescherming Bevolking nagekeken op locaties van openbare schuilkelders. Gelukkig waren in de drie stellingen een aantal dozen met duidelijke opschriften over de locaties. Ik kende al vijf schuilkelders en er zijn er vooralsnog 49 bijgekomen waaronder één onder een depot van het gemeentearchief...
Toevalligerwijze vroeg een Parool-journalist me over deze schuilplaatsen; we gaan er een paar bezoeken. Zodra het overzicht gereed is, zal het openbaar gemaakt worden. Het archief-seizoen is voorbij, op naar het veldwerk-seizoen!

- De grenspaal O7 bij het Fort Waver-Amstel is door de Gemeente De Ronde Venen aan mij in bruikleen gegeven. De paal is alweer enkele jaren gebroken, was spoorloos in de bodem verdwenen en weer teruggevonden. Om dat te voorkomen zijn beide helften ondergebracht in mijn collectie 'klein' materiaal in het Fort bij Uithoorn. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/collectie/>

- Noordhollands Dagblad meldt 'GS zet deur weer open voor wonen op Hembrugterrein' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4714--1902916-1322-723605-,00> (CS)

- De Stelling heeft weer een eigen veldwachter / marechaussee? Zie "Een brug slaan tussen Maatwerk/Herstelling en 'de keten'" <http://www.herstelling.nl/algemeen/nieuws/2004/0325/>

Met nieuwsberichten gesignaleerd in de media door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)