Sluit [X]   
 

Soldaat van Kampen in 1960: opgeroepen voor Mobiele Colonnes

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 93

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 93
(15 mei 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Stellingmaand

Op initiatief van de Stichting Stelling van Amsterdam wordt onderzocht of een zogenoemde Stellingmaand georganiseerd kan worden. Dit zou naar voorbeeld van de Nationale Fortenmaand en in overleg of samenwerking met het Utrechts Bureau voor Toerisme, in september georganiseerd kunnen gaan worden.

Er zijn inmiddels bijeenkomsten geweest met eigenaren en gebruikers om te kijken of ze willen meewerken. Momenteel wordt gekeken welke activiteiten de eigenaren/gebruikers willen opzetten en of dit voldoende is voor een gemeenschappelijke promotie-campagne. Eind mei wordt bepaald of er voldoende belangstelling is.

Mochten er personen zijn die nog niet benadert zijn maar wel zouden willen meewerken dan kan je contact opnemen met de genoemde stichting.
Maar ook als groepen mensen, bijvoorbeeld een historische vereniging, een object van de Stelling wil openstellen kunnen ze contact opnemen. Wellicht dat de eigenaren of gebruikers wel zouden willen meewerken maar geen mensen hebben om bijvoorbeeld als gids op te treden. Ik denk dan aan objecten zoals het Hembrugterrein, Militaire Drinkwatervoorziening, bomvrije kruitmagazijnen, kazematten en waterwerken. Daarvoor zijn dan meestal extra gidsen nodig. (Breng eventueel een historische vereniging hiervan op de hoogte!)

<http://www.stelling-van-amsterdam.nl/>
<http://www.fortenmaand.nl/>

 

Naam Nieuwsbrief

Er zijn maar liefst 27 namen voorgesteld voor deze nieuwsbrief waarvoor mijn dank aan de zes personen.
Daaruit heb ik op basis van de kriteria 'herkenbaar' en 'krachtig' een voorselectie gemaakt en daar zijn deze tien namen uit gekomen:

Accespost
Fortenpost
Frontlijn
Stelling Koerier
Stelling Post
Stellingacces
Stellingname
Stellingnieuws
Stellingpost
Voorpost

En ik wil graag advies van alle lezers in de uiteindelijke keuze. Daarom kan je via een enquete jouw voorkeur kenbaar maken. Een tweede vraag in de enquete gaat over de mogelijkheid om de nieuwsbrief niet meer per e-mail rond te sturen maar uitsluitend op de website te publiceren. De abonnees krijgen dan nog wel een e-mail bericht wanneer er een nieuwe nieuwsbrief verschijnt.

De enquete is op de website Forten Info in te vullen:
<http://www.forten.info/enquete/>

 

Rondleidingen Landschap Noord-Holland

Landschap Noord-Holland organiseert weer een paar rondleidingen op twee van hun forten. Op vrijdagen 16 mei (morgenavond!) en 6 juni zijn er van 19.00 tot 20.30 uur rondleidingen in het Fort bij Krommeniedijk.
En op vrijdag 20 juni 2003 is er ook van 19.00 tot 20.30 uur een rondleiding in het Fort Zuidwijkermeer.
De toegangsprijs bedraagt € 1,60 voor leden, € 2,10 voor niet-leden, € 0,60 voor kinderen.

<http://www.landschapnoordholland.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/krommeniedijk/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zuidwijkermeer/>

 

Open Zondag Rijkshemelvaart + Nieuw en Meer

Op zondag 18 mei is er van 10.00 tot 18.00 uur open dag in kunst-ateliers in het Magazijn voor Bijzondere Opkomst (1920) en de Militaire Drinkwatervoorziening (1904). De toegang is gratis en er zijn rondleidingen om 11.00, 12.00 en 13.00 uur.
De Stichting Nieuw en Meer en de Rijkshemelvaartdienst hebben de open dag georganiseerd.

De nadruk zal op het exposeren en verkopen van moderne/alternatieve kunst liggen maar het geeft ook gelegenheid om de van oorsprong militaire gebouwen te bekijken. Ordelijk ingestelde personen moeten wel rekening houden met een cultuurschok.

<http://www.nieuwenmeer.nl/> (info-kaartje over open dag en route-beschrijving)
<http://www.rijkshemelvaart.com/> (route-beschrijving)
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nieuwe-meer/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/>

Let op: de route-beschrijvingen op de websites zijn niet actueel meer. De aansluiting van de Oude Haagseweg is recent verandert. Vanaf de afrit Sloten van de A4 is het de eerste weg rechts na de McDonalds. Laat je ook niet misleiden door een bord 'verboden voor alle verkeer' dat eigenlijk voor de busbaan geldt.

 

Nieuwsbrief voorwaarden

Bij meerdere gelegenheden is gebleken dat er vragen en onduidelijkheden zijn omtrent de inhoud van deze nieuwsbrief. Daarom is op de pagina met de lijst van gearchiveerde nieuwsbrieven een tekst hierover toegevoegd in een poging verwarring te voorkomen. Ter informatie is deze tekst hieronder opgenomen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

"De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van deze publicatie door elk persoon en voor welk doel dan ook.
De inhoud van de hier gearchiveerde nieuwsbrieven wordt na publicatie in principe niet meer gewijzigd. De informatie is daardoor per definitie gedateerd en kan later onjuist zijn gebleken of op andere wijze niet meer van toepassing zijn.

De in de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven"

 

Linke links

In elke nieuwsbrief twee verwijzingen naar andere interessante websites.

- Grenspalen van het Ministerie van Oorlog <http://users.bart.nl/~ravelijn/grenspalen/>
- Grenspalen in de Benelux <http://www.grenspalen.com/>

Meer verwijzingen zijn te vinden op Forten Info <http://www.forten.info/>.

 

Overig

- Stichting Herstelling heeft het Jaarverslag 2002 uitgegeven. Het is te downloaden van hun website. <http://www.herstelling.nl/werkgever/verslag/>

- Recent is de Militaire Drinkwatervoorziening als Gemeentelijke Monument voorgedragen bij de Gemeente Amsterdam. Vanmorgen heb ik ter introductie met twee medewerkers van het Bureau Monumenten & Archeologie over het terrein gelopen. In een volgende nieuwsbrief een verslag van dat bezoek. <http://www.bma.amsterdam.nl/>

- Sinds kort volg ik het gebruik van de topografische kaarten op de website nauwkeuriger. Opvallend is dat relatief veel kaarten van niet-forten worden opgevraagd!

- De vernieuwde pagina met bezoekinformatie is de afgelopen week nog wat bijgeschaafd. Inmiddels wordt het al goed bezocht, circa 10-12% van de bezoeken komt ook op die pagina. <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/bezoek>

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)