Sluit [X]   
 

Korporaal Abcouwer in 1916: overgegaan naar Landweer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 119

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 119
(5de jaargang, 27 november 2003)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Bezoek Fort bij de Liebrug

Bij puur toeval ving ik eind augustus bij een stichting in Wormer op, dat de gebruiker van het Fort bij de Liebrug het gebruik ging beëindigen. Omdat door het gebruik voor geldtransport dit fort niet toegankelijk was, was dit een van de twee forten die ik nog nooit bezocht heb. In het voorjaar 2002 heb ik wel een poging gedaan (zie Nieuwsbrief 61).
Dus uiteraard was ik zeer geïnteresseerd in het nieuws over de aanstaande leegstand. De gebruiker zou de sleutel echter pas op 15 november inleveren bij de eigenaar, het Recreatieschap Spaarnwoude. Dat bleek toen ik anderhalve maand te vroeg met de eigenaar in contact trad. Alhoewel het fort al leeg stond was bezoek via de gebruiker niet meer mogelijk.
Eindelijk was het 15 november geweest en om niet te gretig zijn belde ik een paar dagen daarna ("waar bleef je nou!?") en kon er inderdaad een afspraak worden gemaakt.

Op woensdag 26 november heb ik samen met Rob Schimmel het fort mogen bezoeken. Rob was zo ongeveer de eerste provincie ambtenaar die met de Stelling te maken kreeg en in 1986 een studiebericht erover opstelde. Ook heeft hij een boekje met fietsroute gepubliceerd en was hij een van de auteurs van het eerste boek over de Stelling (1988). Omdat ook hij het fort nooit bezocht had en omdat hij een aardige kerel is vroeg ik hem mee te gaan.

Aan het gesloten fort is niet te zien waar de hoofdingang voor het Geld Transport Centrum was. Het bleek een deur bij de grote keelkazemat. Die geeft toegang tot een sluis met een loket. Tevens hier al toiletten. Na de tweede deur kom je in de kruitruimtes achter de keelkazemat. Dit was in gebruik als ruimte voor de chauffeurs waaraan onder andere de prikklok, ideeënbus en spiegel met 'is uw tenue in orde?' herinneren.
In de keelkazemat zelf blijkt de portier gezeten te hebben. Achter elk schietgat voor mitrailleur is een paneel met veel knopjes. De stalen luiken van het schietgat konden geopend worden om de keelzijde van het fort te bekijken. Het is me niet duidelijk of hier vandaan ook de radio communicatie met de geldwagens werd gevoerd. De andere kant van de keelkazemat was ingericht als zithoek met zachte banken op de plaats van de kanon affuiten. In een van de munitie nissen stond nog een kleine brandkast (open en leeg).

In het gehele fort zijn geen dikwandige muren doorgebroken. Wel zijn een aantal originele dunwandige muren doorgebroken en soms verwijdert. Alle lokalen hebben een bakstenen tussenmuur gekregen zodat er vanuit de gang nooit rechtstreeks een lokaal in gelopen kan worden. Bij alle dikke deuren een bel maar van originele dunne deuren was niets te vinden. Sommige lokalen hebben halverwege nog een tussenwand met meestal een groot raam.
De deuren naar buiten zijn afgesloten met de originele stalen deur en een metalen deur of hek - wellicht nog de originele houten deur daartussen?
Omdat de verschillende groepen medewerkers strikt gescheiden waren, zijn er veel kleine keukenblokken zodat elke groep zijn eigen koffie kon verzorgen. In vrijwel alle lokalen zijn het plafond en muren nog ongeschonden afgezien van een likje verf. Het enige lokaal waar de muur is weggewerkt is vermoedelijk de keuken geweest.
In het hele fort is centrale verwarming met radiatoren en luchtverversing met een boven een lange plaat weggewerkte rechthoekige koker in de nok van het dak. Hier vaak ook de verdamper van de airconditioning.

De drie lokalen links van de keelkazemat zijn ingericht als moderne kantoorruimte. De bureaulampen hangen er nog aan het plafond en de computers kunnen zo aan het netwerk in de kabelgoot aangesloten worden.
Een aantal lokalen tussen de keelkazemat en de poterne zijn schijnbaar gebruikt als werkruimte voor het geldtellen. Ook deze zijn modern ingericht en voorzien van TL-verlichting en vloerbedekking.

De verrassing kwam bij de grote hoofdingang in de poterne. Door een sterke rubber- en rookgeur bleek dat de geldwagens hier naar binnen reden. En wel met de voorkant eerst want een extra kamertje heeft een afvoer voor de uitlaatgassen bij de linkerachterkant van de auto.
De poterne en het frontgebouw zijn leeg en kaal. In de drie lokalen van het frontgebouw zouden kluizen gestaan hebben maar daar is niets meer van te zien. De toegang tot de uitkijkpost is dichtgemaakt met beton.

De lokalen rechts van de poterne zijn meestal vrij kaal en waarschijnlijk gebruikt voor de stalling van rolcontainers. Zeker gezien de slijtsporen op de tegels in vermoedelijk de voormalige ziekenzaal. Deze heeft mogelijk nog de oorspronkelijke scheidingswand met twee kasten.
Het laatste lokaal dat we bezochten had twee toiletten dwars met ernaast een deur naar de rest van het lokaal erachter. De wandtegels verraden dat het het oude reinigingslokaal is. Via dit lokaal konden we in de kleine kazemat komen waar de verwarmingsketel staat opgesteld. De schoorsteen gaat door een schietgat naar buiten.

Eenmaal weer buiten bleek op de terrepleinen met asfalt een parkeerterrein aanwezig te zijn. De hefkoepelgebouwen waren ook hier in gebroken vorm nog aanwezig. Het frontgebouw is ook te herkennen maar tot boven de ramen en deuren met grond dichtgestort. Op het dak is de uitkijkpost nog aanwezig.

Toen het buitenhek net was afgesloten kwam een politieauto de toegangsweg oprijden. Een buurtbewoner had telefonisch gemeld dat er mensen op het fort liepen. De terreinbeheerder van het recreatieschap was echter een bekende.
Betreffende agent verklapte ons de geheime deur: de enige plek die met slechts één sleutel toegang tot het fort geeft. Die sleutel ligt nogsteeds op het politiebureau en zou gebruikt worden bij een overval, gijzeling, het onwel worden van personeel of andere calamiteit.

Afsluitend moet ik zeggen dat ik nog nooit eerder zo een volledig gebruik van een fort heb gezien zonder veel afbreuk aan het fort te doen. Zonder breken en boren maar eerder door het plaatsen van muren is het fort ingericht voor een bijzonder gebruik. Helaas betekende dat wel dat er niemand binnen kon kijken.
Ik snap wel dat Brink's/ING eigenlijk wel terug willen nu ze in een nieuwe loods op Schiphol zitten. Maar zeker na publicatie van mijn foto's kan dat veiligheidshalve niet meer!

Deze nieuwsbrief op de website heeft vier foto's en ook de informatie pagina van het fort is bijgewerkt:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/liebrug/>

 

Genie op Fort bij Abcoude

Enkele weken geleden heeft de Genie met groot materieel grondwerkzaamheden op het Fort bij Abcoude verricht. Op dit artillerie-fort was de oostelijke remise al goed vanuit de trein te zien. De meeste begroeiing was op dit deel al weggehaald.
De Genie heeft nu de aarden dekking van de remise en de wal geherprofileerd zodat het weer op de originele situatie lijkt.

 

Toch ben ik benieuwd hoe ze die shovel over het bruggetje hebben gekregen...

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/abcoude/>

(Met dank aan Alexander Senger van Stichting Herstelling voor de foto's.)

 

Sleutels

Enkele weken geleden werden twee originele sleutels van het Fort bij Krommeniedijk op een website te koop aangeboden (zie foto). Op de sleutels stond 'NBKrdk' en de verkoper maakte van 'NB' 'Noord Bunker' maar dat kan natuurlijk niet.
De verkoper had ze (gratis) van zijn oom gekregen die onder andere dit fort na 1945 beheerde. Hij hoopte er 50 euro voor te krijgen.

Ik heb niet eerder deze sleutels in de verkoop gezien maar die prijs vond ik wel hebberig klinken. Mijn inzet was een stuk lager en ik heb eigenaar Landschap Noord-Holland er nog op gewezen maar daar kwam geen enkele reactie vandaan.
Hoe het precies is afgelopen wil je niet weten want het was geen fraaie samenwerking maar meer misplaatst vertrouwen, miscommunicatie, list en bedrog. Inderdaad, ik heb de sleutels niet.

 

Overig

- Op het Fort bij Krommeniedijk en het Fort Zuidwijkermeer zijn in december en januari nog een aantal rondleidingen. Die in december zijn al volgeboekt, voor januari zijn nog plaatsen vrij! <https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/bezoek/>

- De Velsense wethouder Floor Bal is vanwege het Forteiland IJmuiden door de gemeenteraad ontslagen. Zie de IJmuider Courant:
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-2039--1676652-1305-454031-,00>
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-1--1704219-1305-454031-,00>

- Boektip: "Van markententster tot logistiek netwerk" over de verzorging van Romeinse tot VN legers. Ook aandacht voor de proviandering van de Stelling. Uitgeverij Boom; ISBN 90-5352-775-3 <http://www.uitgeverijboom.nl/html/catalogus/boek.php3?item=685>

- Rond 1 december wordt het 130.000ste bezoek aan de website gebracht. Inmiddels zijn er dit jaar al ruim 36.000 bezoeken gebracht.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)