Sluit [X]   
 

Kustbatterij bij Durgerdam in 1917: overstroming eiland door hoog water

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 1-12-2023

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 66

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 66
(15 augustus 2002)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam; een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen, ook te vinden op: <https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook meer informatie over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief te vinden.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Tip: stuur de nieuwsbrief door aan anderen en vraag ze ook abonnee te worden.

INHOUD
In deze nieuwsbrief:

FORTENMAAND
Helaas ligt de nadruk nogsteeds op de Nieuwe Hollandse Waterlinie, maar de hele maand september is weer Fortenmaand! Veel normaal gesloten forten zijn nu open voor publiek en er worden zelfs activiteiten georganiseerd. Ook diverse forten van de Stelling zijn open maar ik mis toch enkele forten - jammer.
De meeste data is vanaf heden te vinden op de website van de Fortenmaand. Maar het is ook mogelijk dat forten buiten deze collectieve promotie om opengesteld worden.
<http://www.fortenmaand.nl/>

OPEN MONUMENTEN DAG
Ook op 14 september (en soms ook 15 september) worden activiteiten op de forten georganiseerd in het kader van de Open Monumenten Dag - de activiteiten kan je al vinden op hun website. Mijn tip: kies 'monumenten per type' en dan 'Verdedigingswerken'.
<http://www.openmonumentendag.nl/>

Zoals eerder gezegd staat het Stelling van Amsterdam-promotie team met computers op zaterdag 14 september in het Fort bij Uithoorn.
De volgende dag staan de computers ook in het bezoekerscentrum De Groene Golf. Een van de projecten die daar worden getoond is Haarlemmerméér Groen, waar de herbeplanting en inrichting van de Geniedijk onder valt. Waarschijnlijk zullen er ook enkele computers in het Fort bij Vijfhuizen staan tijdens de activiteiten van Kunstfort Vijfhuizen maar de besprekingen daarover zijn nog niet voltooid.
Voor de zaterdag is het promotie-team compleet, voor de zondag zijn nog geen personen geregeld. En aangezien het promotie-team van zaterdag wel uitgeput zal zijn zoek ik verse troepen! :-)
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uithoorn/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/vijfhuizen/>
<http://www.fort-akademie.nl/>
<http://www.groene-golf.nl/>
<http://www.kunstfort.nl/>

BATTERIJ AAN DE IJWEG
Samen met Hans Baas heb ik de nieuwe prikstokken nog eens geprobeerd op de Batterij aan de IJweg. De conclusie is toch iets minder rooskleurig dan ik eerder dacht. Het frontgebouw en de poterne met flankbatterij is waarschijnlijk nog wel onder het zand aanwezig. Maar het hoofdgebouw is vermoedelijk van dak en een deel van de muren ontdaan. Waarschijnlijk is zelfs de gehele linker helft gesloopt en afgevoerd. Op dat deel is niets te voelen terwijl aan de rechter zijde een paar stukken muur te voelen - en zelfs te zien - zijn die niet volgens de bouwtekening liggen.
Desalniettemin zijn Hans en ik een van de weinige mensen die een stukje van de batterij gezien hebben.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijweg/>

SLEUTEL FORT AAN HET SCHIPHOL
Uit een krantenartikel blijkt dat de koperen sleutel van het Fort aan het Schiphol nog bestaat terwijl het fort al in 1934 is gesloopt. De sleutel is te bewonderen in de huidige tentoonstelling over 150 jaar Haarlemmermeer in het Historisch Museum Haarlemmermeer.
Hetzelfde artikel schrijft dat de fortwachterswoning tot 1932 bewoond werd en de wachter moest zorgen voor de vliegtuigmunitie dat in het fort lag opgeslagen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijweg/>
<http://www.meerhistorie.nl/>
<http://www.historisch-museum-haarlemmermeer.nl/>

KRUITHAVEN BUITENHUIZEN
Tot heden voor mij slechts een vermoeden, maar nu is me de exacte locatie van deze buskruithaven bekend. Dankzij Dance-Valley en Sloepenraces kon ik op het Internet een persbericht van Rijkswaterstaat vinden waarop zelfs de kilometerraaipaal langs het Noordzeekanaal werd genoemd. De haven ligt in de gedempte mond van het Zijkanaal B, ooit de hoofdverdedigingslijn van de Stelling. Mogelijk is de kanonkazemat Zijkanaal B na de oorlog gesloopt in verband met het dempen en de aanleg van de kruitkaven?
Er is mij helaas weinig bekend van de haven en het terrein. Volgens de kaart staat er een gebouw en zijn er maar liefst zeven steigers.
De buskruithavens werden gebruikt voor het lossen van zeeschepen met aangevoerde munitie of het laden met munitie in schepen met Nederlands-Indië als bestemming. De andere twee buskruithaven - die ik van naam ken - zijn Poortershuizen bij Maassluis en de Rede van Terneuzen.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/magazijnen/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zijkanaal-b/>

MUSEUMBUNKER IJMUIDEN
W.N.2000 heeft plannen aan de Gemeente Velsen voorgelegd om in een van de drie bunkers van Batterie Heerenduin een expositie in te richten. De expositie zal over de oorlog in IJmuiden gaan en onder andere uitleggen waarom er langs de kust zoveel bunkers zijn gebouwd. Het plan wordt gesteund door de wethouder voor toerisme en door de V.V.V. Wellicht dat het in de toekomst zou kunnen uitgroeien tot een openluchtmuseum, waarvan elders in Nederland al enkele voorbeelden zijn te vinden.
<http://www.wn2000.nl>

HAARLEMS DAGBLAD
Naar aanleiding van het verslag over de Geniedijk in de Haarlemmermeer in de vorige nieuwsbrief werd ik benadert door een journalist. Het verzoek luidde om een interview te mogen houden voor het Haarlems Dagblad. Het zou vooral moeten gaan over de foto-tochten en mijn beweegredenen en interesse in de Stelling.
Het interview heeft inmiddels plaatsgevonden op het Fort bij Vijfhuizen tijdens een zonnige avond met bijbehorende zonsondergang en muggen. We hadden twee stoelen buitengezet en met uitzicht op de gracht en de geniedijk heb ik mijn best gedaan om vooral zinnige dingen te zeggen. Er kwam zelfs nog een fotograaf langs om enkele foto's van mijn tronie te maken. Het is toch bar en boos wat je allemaal moet doen voor wat bekendheid voor de website! :-)
Het artikel is niet actueel en wordt gebruikt zodra er ruimte is en zal in de komende weken op papier verschijnen.
<http://www.haarlemsdagblad.nl/>

BEZOEKEN
Zoals verwacht is het aantal bezoeken aan de website gedaald. Eind mei gingen de overzichten van andere defensielinies dan de Stelling over naar de nieuwe Forten Info. Daardoor daalde het aantal van 2150 in mei naar 1900 in juni maar tevens moet het afvlakken van de piek van januari (3500) nog een rol spelen. Inmiddels zijn er in juli al weer ruim 2000 bezoeken gebracht en zit augustus op hetzelfde schema. De jaarprognose staat op een mogelijk record van 28.000 en dat zou 2.000 meer zijn dan vorig jaar.
<http://v1.nedstatbasic.net/s?interval=day_permonth&tab=1&link=2&id=743980>

Met de bezoeken aan Forten Info gaat het ook goed, zeker in vergelijking met de 'concurrentie'. De Stelling-site is op Forten Info de meest aangeklikte website - zonder dat deze een uitzonderingspositie heeft.
De laatste jaren is er in september vanwege de fortenmaand een aardige piek in de bezoeken te zien, eens kijken hoe het dit jaar gaat.
<http://www.forten.info/>

UITSMIJTER: SPIN IN HET WEB???
Om deze uitspraak, van iemand die mijn hulp vroeg, heb ik veel binnenpret gehad:
"Ik heb inmiddels gesproken met de Stichting Stelling van Amsterdam, met een amateur historicus in Zaandam, met een medewerker van de Provincie Noord-Holland en nog wat mensen. Maar overal duikt de naam René Ros op."

Met vriendelijke groet,
René Ros

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)