Sluit [X]   
 

Milicien de Waart in 1912: ingelijfd bij 10e Regiment Infanterie (4CIIIB) 3e Bataljon

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 28

E-Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 28
(28 november 2000)

Beste lezer,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

WATERLEIDING
In het Gemeentearchief Amsterdam ligt het archief van het polderbestuur van de Riekerpolder (1636-1963). Het leuke van m.n. een inundatie-stelling is dat de Staat c.q. het Ministerie van Oorlog vergunningen voor sluizen, steigers e.d. bij de polderbesturen en waterschappen moest aanvragen. Die aanvragen zijn vaak voorzien van situatie- en bouwtekeningen en die zijn in de archieven die we tot nu toe bezochten vaak niet (meer?) aanwezig.
Zo trof René enkele plannen uit 1938 aan, voor het inrichten van een militair oefenterrein ten zuiden van de - toen nieuwe, nu voormalige - rijksweg 4 van Amsterdam naar Sassenheim. Dat is nabij de Militaire Drinkwatervoorziening en het vm. Fort aan Het Nieuwe Meer.
Op het Fort aan Het Nieuwe Meer werd in 1931 een kazerne voor Politie Troepen gebouwd ter bewaking van de magazijnen aldaar. De gehele correspondentie inclusief bouwtekening ligt in het archief.
Verder liggen er ook de bouwtekeningen van een steiger voor waterschepen. En dat was nieuw voor ons. Wel was een soortgelijke steiger bij de Artillerie-Inrichtingen bij Zaandam bekend. Blijkbaar werden de schepen vlakbij de Militaire Drinkwatervoorziening geladen en niet in Amsterdam, waar een pijpleiding naar toe liep. Dat de steiger in 1935, rond de aanleg van rijksweg 4, werd verplaatst duidt erop dat de installatie nog van belang werd geacht
In hetzelfde archief vond René ook de correspondentie tussen de Gemeente Waterleiding en het leger. Vanwege de mobilisatie in 1939 was bepaald dat in Amsterdam 10 cent per m3 door het leger zou worden betaald. Dit omdat men het ongepast vond dat bedrijven winst zouden maken dankzij de mobilisatie. De discussie tussen het leger en de directeur van de Gemeente Waterleiding eindigd met een brief van 8 mei 1940...
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/>

PAMPUS BY NIGHT!
Alhoewel er geen Pampus by Night in 2000 was zijn er toch weer plannen voor. Van de Stichting Pampus <http://www.pampus.nl/> ontving ik de bijzonder vroege tip die ik aan jullie doorgeef. Op 20 en 21 april vindt het evenement weer twee maal plaats (dus geen overnachting!). Tegen de schemering ga je per boot naar Pampus alwaar de fortwachter, fortwachteres in origineel tenue je opwachten met muziek, sport, bloemen, planten, vogels en slakken. Het programma is nog niet geheel bekend maar de kaars- en lampverlichting zal zeker weer een bijzondere sfeer geven.
Je kan al een optie nemen door je aan te melden bij pampus@pampus.nl of per telefoon: 0294-262326. De kosten bedragen 45 gulden / 20 euro.
Zelf zijn we in 1999 mee geweest en de "oproep voor bijzondere oefening" die we ontvingen bleek het leuke voorteken te zijn.

PERSOVERZICHT
De belangrijkste nieuwe punten uit de knipselkrant van de Stichting Stelling van Amsterdam zijn:
- Fort Lux, het kunst-evenement in Fort bij IJmuiden is een succes geworden met 5000 bezoekers. (Haarlems Dagblad, 24-7-2000)
- De nieuwe gebruikers van het Fort bij Uithoorn hebben ook plannen om een schaapskudde de Geniedijk in de Haarlemmermeer te laten begrazen. Als het deel oostelijk van Hoofddorp ook van een fietspad en een brug over de A4 is voorzien kan de hele Geniedijk begraasd worden. Bijkomstigheid is dat oude schaapskooien herbouwd zouden moeten worden. (Haarlems Dagblad, 17-10-2000)
- De plannen van het Recreatieschap Spaarnwoude voor intensief recreatief gebruik van het Fort benoorden Spaarndam (het munitiemagazijn complex valt blijkbaar onder dezelfde naam) zijn bij diverse organisaties verkeerd gevallen.

PAMPUS POST
Enkele punten uit de nieuwste Pampus Post van de Stichting Pampus <http://www.pampus.nl/> (geheel te lezen op hun website):
- Plannen om delen van het fort op te knappen en de voorzieningen voor bezoekers te verbeteren zijn in de maak. Prijskaartje: enkele tientallen miljoenen guldens/euro.
- In het seizoen 2000 zijn er 10% minder bezoekers geweest. Mogelijk zijn het EK en Sail de oorzaak geweest.
- In het slib van een waterput is de oude houten deksel van de put teruggevonden.
- Het huisje bovenop het fort, van de reddingsbrigade, wordt gesloopt en daarbij zijn "luistermuurtjes" ontdekt. De Duitsers konden hiermee beter vliegtuigen opmerken.
- Het jaarverslag van de Stichting Pampus is vanaf hun website te downloaden.

WIJZIGINGEN
Er zijn momenteel geen wijzigingen te melden. Versie 1.3 is in voorbereiding en de tijd die daarvoor nodig is, is wat langer dan gebruikelijk. 

OVERIG
- Wil degene die regelmatig websites voor 18 jaar en ouder bezoekt, zoals www.playboy.nl en www.eroticlive.nl, en vervolgens naar de Stelling-site of de Forten Site komt bedenken dat het dan zichtbaar is waar hij vandaan komt? Op de bezoekers statistiek pagina is dan te zien waar iemand vandaan komt en in de log van de webserver zou ik zelfs aanwijzingen kunnen vinden omtrent de persoon! :-)

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

Informatie over deze nieuwsbrief, het aanmelden en het archief van de nieuwsbrieven is te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>

Met vriendelijke groet,
René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)