Sluit [X]   
 

ingenieur Klinkhamer in 1854: geboren te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

Sector Zaandam

Inundatiekering bewesten het Fort bij Veldhuis

(Inundatiekeering bewesten het fort Veldhuis, Zuidermaatweg)

LuchtfotoLocatie:

De kering loopt van de frontzijde van het Fort bij Veldhuis in westelijke richting naar de Hoflaan in Heemskerk. De Zuidermaatweg ligt grotendeels op de kering met uitzondering van het oostelijk deel waar de weg naar het zuidoosten wegloopt.

Doel:

De kade met weg diende "tot scheiding van de inundatiën te stellen uit het Noordzeekanaal en die te stellen uit den Schermerboezem".
Indien de inlaten bij Uitgeest in oorlogstijd niet meer beschikbaar zouden zijn, om de polders in communicatie te brengen.

Bezetting:

geen

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

De al aanwezige Zuidermaatweg werd tussen 1893 en 1895 deels verbreed en verhoogd. Tevens werd de kade vanaf de weg naar het Fort bij Veldhuis aangelegd. De kering ligt in de te inunderen Uitgeester- en Heemskerker Noordbroekpolder en kruist de verlaagde spoorweg Beverwijk - Uitgeest. Direct ten westen van de spoorweg was het Fort benoorden Beverwijk gepland.

In de kering zaten drie duikers van oost naar west:

  • een grote bakstenen duiker in een poldertocht vlak voor het Fort bij Veldhuis (uit 1902-1903; de meest intacte van de Stelling)
  • een kleine betonnen duiker uit vermoedelijk circa 1930 (verving een oudere bakstenen, wegens spoorverdubbeling?) direct ten oosten van de spoorweg (ca. 2004 gesloopt)
  • een kleine bakstenen duiker direct ten westen van de spoorweg (uit 1893-1895)

Zie Duikers in Zuidermaatweg voor locaties.

Door een gewijzigd tracé van snelweg A9 en de aanleg van een woonwijk op het oude tracé is het middendeel van de kering onherkenbaar verdwenen. De andere twee delen zijn nog goed herkenbaar en nog van een aantal grenspalen voorzien.

Omgeving:

De originele situatie is gedeeltelijk gewijzigd door woningbouw en aanleg recreatiegebied.

Eigenaar:

Particulier, gemeente Heemskerk

Gebruiker:

-

Gebruik:

Openbare weg

Monument status:

Kering en weg: geen
Grenspalen: Provinciaal Monument
Duikers: Provinciaal Monument

Oost Einde

Het oostelijke deel van de Zuidermaatweg (niet op de kering) loopt dood op het nieuwe tracé van snelweg A9.
(Foto: © René Ros, 2003)

West Einde

Het westelijke deel van de Zuidermaatweg (wel op de kering) loopt dood op een nieuwe woonwijk.
(Foto: © René Ros, 2007)

Oost Duiker

Grenspaal 13a

West Duiker

Grenspaal 25

De twee duikers in de kering. Boven de grotere duiker in het oostelijke deel. Onder de kleinere bakstenen duiker in het westelijke deel.
(Foto's: © René Ros, 2003/2009)
Twee van de grenspalen langs de kering: paal O13 (boven) en paal O25 (onder).
(Foto's: © René Ros, 2003/2007)
Voorzieningen St. Aagtendijk Sectorpark Zaandam Fort bij Veldhuis

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)