Sluit [X]   
 

Kunstschilder Johannes Elzinga in 1918: woonachtig, kunstschilder & Landstorm, van en naar Leeuwarden te Amsterdam, Noord-Holland

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Sportdiploma’s

Om de fitheid en het moreel van de soldaten, die tijdens de Eerste Wereldoorlog waren gemobiliseerd, te behouden en te verbeteren werden onder andere op verschillende niveau's sportoefeningen en sportwedstrijden georganiseerd.

Op deze pagina vindt u een selectie van drie afbeeldingen van de zeven diploma's die Sergeant Duisterhoff tijdens de mobilisatie behaalde en die bewaard zijn gebleven. Klik op een van de afbeeldingen om een grotere afbeelding te bekijken.

Sportdiploma

Waarschijnlijk werden binnen de Groep Wormerveer zelf sportwedstrijden georganiseerd. De deelnemers ontvingen hiervoor bij het behalen van een prijs een diploma waarboven 'Groep Wormerveer' staat afgebeeld. Het diploma werd ontworpen (lithografie) door Johannes Moesman (1859-1937) te Utrecht.

Sergeant Duisterhoff behaalde in ieder geval de volgende diploma's die een indruk geven van de oefeningen die gedaan werden. De genoemde afstanden en hoogte zijn afkomstig uit het Algemeen Handelsblad d.d. 25-6-1915.

Zie Fort bij Krommeniedijk voor meer informatie over dit fort.

Sportdiploma

Militair Vaardigheidsdiploma

Tussen juni 1916 en najaar 1918 konden soldaten vijfmaal examen doen voor het Militair Vaardigheidsdiploma waaraan slechts 24.905 militairen meededen. Van hen behaalden 12.818 man (51%), waaronder 663 officieren, het diploma.
Met het behalen van dit diploma verdiende een soldaat vier dagen verlof.

Sergeant Duisterhoff behaalde tweemaal een Militair Vaardigheidsdiploma en wel op 24 september 1917 en 7 juli 1918.

Militair Vaardigheidsdiploma

Getuigschrift Demonstraties in Lichaamsoefeningen

In 1916, 1917 en 1918 vonden, onder grote belangstelling van burgers, in Den Haag grote jaarlijkse militaire sportdemonstraties plaats. De eerste twee jaar vond het evenement plaats op het Sportterrein "Houtrust" en in het derde jaar op het Malieveld.
Militairen konden in teamverband deelnemen zodat het een competitie voor troepenonderdelen werd. Gezien het gestegen aantal Militair Vaardigheidsdiploma's motiveerde het de soldaten om actief sport te beoefenen.

Sergeant Duisterhoff nam in ieder geval deel aan de Demonstraties in Lichaamsoefeningen op 4 tot 7 september 1918 waarvoor hij een getuigschrift ontving.
Naast de historische en persoonlijke waarde heeft het getuigschrift een culturele waarde omdat het door Lambert Jansen (1891-1965) in Art Nouveau-stijl is ontworpen. In 2006 werd een identiek getuigschrift door veilinghuis Christie's geveild voor 480 euro.

Getuigschrift Demonstraties in Lichaamsoefeningen

(Met dank aan Renée ten Napel - de Louw voor het schenken van de diploma's.)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)