Sluit [X]   
 

Stelling van Amsterdam in 1912: fortmanoeuvres rond Uithoorn met verslag Algemeen Handelsblad

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

De Stelling van Amsterdam- Documenten

Globale begrooting brandstoffen

In 1889 werd de vraag gesteld hoe groot de omvang van de steenkoolvoorraad was. De hoeveelheid aanwezige steenkool bleek na onderzoek op 21 mei 1889 gering te zijn. Alle installaties, die van belang waren voor het in stand houden van de Stelling en die nodig waren voor de voedselvoorziening, hadden steenkool nodig. Immers, in die tijd waren er alleen stoommachines in bedrijf.

In een inventarisatie werden de volgende hoeveelheden opgesomd:

Categorie Gebruiker Voorraad voor eigen gebruik gedurende Voorraad omvang
Spoorwegen H.IJ.S.M. 3 weken gemid. 1600 ton
Nederlandse Rijnspoor 13 weken 1430 ton
Gooische Tramweg mij. 2 weken 25 ton
Gasfabrieken wintervoorraad 7 weken  
zomervoorraad 18 weken  
Stoommeelfabrieken De Weichsel 2 1/2 weken 100 ton
Maatschappij voor brood en meel 2 weken 35 ton
Vier andere fabrieken 1 week  
Broodfabrieken 1 fabriek 5 weken  
1 fabriek 3 weken  
2 fabrieken 2 weken  
3 fabrieken 1 week  
Bierbrouwerijen Koninklijk Nederlandsch Beiersch 2 weken  
Heineken 1 week  
Deli 1 week  
Het Zwaantje 1 week  
IJzerfabriek Koninklijke fabriek voor stoom en andere IJzerwerken 2 weken  
Rijstpellerijen rijstpellerij in Zaandam? 1 week  
Cacoafabrieken Van Houten in Weesp 1 week  
Waterleiding Vechtwaterleiding 16 dagen 200 ton

Deze hoeveelheden werden zeer onvoldoende geacht om tijdens een beleg de boel draaiende te houden. Er wordt dan ook aanbevolen om ervoor te zorgen dat de steenkoolvoorraad sterk wordt uitgebreid. In haar verslag van 1907 had de Commissie Brandstoffen de benodigde steenkool als volgt begroot: 

Globale begrooting brandstoffen

(Afkomstig van Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Kon. Besluit dd. 24 Februari 1902, no. 24, ter voorlichting van den Minister van Oorlog omtrent de meest economische wijze, waarop ware te voorzien in de behoefte aan brand en lichtstoffen bij eene eventuele insluiting van de Stelling van Amsterdam in oorlogstijd.)

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)