Sluit [X]   
 

Soldaat Folkert Jonker in 1905: "Tijdens de kermis misbruik gemaakt van verleend nachtpermissie en 6...

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Duits Luchtschip Viktoria Luise

Luchtschip

Het luchtschip Viktoria Luise in de hangar.
(Foto: © Mark Fearon, Airship Image Library)

Het Duitse luchtschip LZ-11, de Viktoria Luise (ook wel Victoria Louise genoemd), voerde haar eerste vlucht op 14 februari 1912 uit. De eerste vlucht met passagiers vond op 4 maart plaats. Ze deed vooral binnen Duitsland dienst en naar Helgoland, Hamburg en Kopenhagen.
Het luchtschip had een lengte van 148 meter en een diameter van 14 meter. De 18 cellen bevatte 19.000 kubieke meter waterstofgas. Drie motoren van ieder 145 pk zorgden voor de aandrijving.
Op 8 oktober 1915 werd het luchtschip op het vliegveld bij Leignitz (nu Legnica, Polen) vernield. Van 1912 t.e.m. 1914 waren 489 vluchten van in totaal 54.312 km met 9.738 passagiers uitgevoerd.

Hieronder volgt een brief over een vlucht van de Viktoria Luise boven Amsterdam op 18 juni 1912. Zie ook krantenartikel 'Een "Zeppelin" boven Nederland'.

Gen. Staf
N°69 G

Geheim

Onderwerp: Luchtschip
Victoria Louise

's-Gravenhage, 27 Juli 1912

 

      Ik heb de eer Uwe Exc. te berichten dat bij een vertrouwelijk onderzoek, dat ik in Duitschland heb doen instellen, mij uit een bron, die ik betrouwbaar acht, is gebleken, dat bij den tocht van het luchtschip Victoria Louise uit Duitschland naar en over Amsterdam, waarop betrekking hadden mijne brieven van 20 Juni jl. N° 1039 en van 2 Juli d.o.v. N°1133, beide Geheim, zich in dat luchtschip o.a. bevonden:

 

twee

officieren der Duitschen Marine, en

 

zeven

officieren van den Gen. Staf en de Luchtvaartafdeling van het Duitsche leger.

 

       Het behoeft geen betoog, dat - ook zonder het doen van photografische opnamen (waaromtrent echter niets er op wijst, dat zij niet zouden zijn verricht) - bedoelde officieren zeer belangrijke indrukken en gegevens hebben kunnen verkrijgen aangaande de ligging en inrichting van onze forten en van de verdere verdedigingsorganen der Stelling van Amsterdam.
       Ik beschouw dan ook het in vollen vrede verrichten van zulk een verkennings-tocht over een onzer hoofdverdedigingsstellingen als eene ernstige onbescheidenheid, in volstrekten strijd met de eischen der internationale courtoisie; eene onbescheidenheid, welke de Duitschen Regeering hetzeker niet zou wagen te doen begaan ten opzichte van eene Fransche vesting.
       Het komt mij voor, dat in het belang onzer nationale waardigheid en ter voorkoming van verdere militaire verkenningstochten een krachtig protest bij de Duitsche Regeering waren in te brengen.
      Het bovenstaand moge tevens wijzen op de dringende noodzakelijkheid, ten spoedigste verbods- en strafbepalingen in het leven te roepen tegen het zich in de lucht bevinden en verplaatsen boven verdedigingswerken en hunne omgeving, ten einde ook den schijn van bevoegdheid tot handelingen als bovenberichte, voortkomende uit het niet - verbooden zijn uit te sluiten.

 

 

Den Chef v/d Gen. Staf
(get.)

(Bron: Nationaal Archief)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)
 
 
 
Reizend restaurant SterkWater strijkt neer langs de Hollandse Waterlinies. In de grootste, oudste en prachtigste forten genieten haar gasten van een bijzondere avond uit, met een heerlijk 5-gangen diner en meeslepende verhalen. (Advertentie)