Sluit [X]   
 

Fortwachter Oushoorn in 1910: detachering bij Oost Indisch Leger voor 3 jaar

Donateur worden?

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 7-6-2024

De Stelling van Amsterdam - Documenten

De Boer en de Vliegers

Een artikel over een noodlanding van een militair vliegtuig in de Haarlemmermeerpolder en het ontvluchten aan een eisende landbouwer gepubliceerd in Het Vaderland, 4 juli 1927. Het moet op 29 juni 1927 hebben plaats gevonden.
Zie ook Luchtvaart.


De Boer en de Vliegers, een moderne ontvluchting of de verschalkte landbouwer.

PaginaTwee vliegers van de luchtvaartafdeeling Soesterberg waren, schrijft men aan het Hbl., Woensdag op reis naar Rotterdam; zij namen, zooals een goede vlieger pleegt te doen, den weg door de lucht. Onderweg wilden ze even rusten; daarom daalden ze op het vliegveld Schiphol. Na eenige rust namen ze hun plaats in het toestel weer in en weldra ronkte de motor hoog in de lucht. Terwijl ze nog waren boven den grooten Haarlemmermeerpolder met zijn lange rechte akkers, bleek er plotseling iets te haperen; waarom werd besloten een noodlanding te maken. Meenende dat zij boven een weiland waren, streken zij neer op een boerderij aan de Hillegommerdijk; doch toen ze dichterbij kwamen bleken zij boven een tarweveld te zijn. De landing geschiedde uitstekend; de luchtreizigers waren ongedeerd en het vliegtuig was onbeschadigd.
Weldra verscheen de eigenaar van de boerderij om de ongenoode gasten te begroeten; hij stelde zijn arbeiders ter beschikking om de vliegers te helpen de machine uit den tarwe-akker te rijden op meer vlak terrein om te voorkomen, dat nieuwsgierigen zijn rijk begroeide akkers zouden platloopen. Intusschen was ook den politie gewaarschuwd en naar Soesterberg getelefoneerd om een monteur, teneinde de machine zoo noodig te demonteren. Terwijl op de komst van een vrachtwagen uit Soesterberg werd gewacht, trachtten de vliegers met den boer de schade te regelen. Geconstateerd werd, dat circa 250 vierkante meter van den tarwe-akker was beschadigd en door de vliegers werd - rekening houdende met de betoonde welwillendheid van den eigenaar - een som geboden, welke zij naar recht en billijkheid ruimschoots voldoende achtten. De boer achtte dit bedrag echter te laag; hij meende op meer dan het dubbele aanspraak te mogen maken. Hoe zij ook met elkaar praatten, overeenstemming kon niet worden bereikt. De landbouwer meende nu gerechtigd te zijn de vliegmachine vast te houden; hij deed het toegangshek op slot en barricadeerde het zóó, dat het onmogelijk was om van het terrein bij zijn boerderij den openbaren weg te bereiken. Toen kwam de vrachtauto uit Soesterberg met de helpers; zooals duidelijk is, voor een afgesloten pad. Van opladen van het vliegtuig kon geen sprake zijn. De eigenaar weigerde halsstarrig het hek open te maken en het vliegtuig te laten opladen zonder toezegging van betaling van het gevorderde bedrag. Vrij zeker zou men onverrichterzake zijn moeten terugkeeren en hebben moeten afwachten hoe het conflict door de hoogere autoriteiten zou worden beslist. Een pijnlijke situatie inderdaad! Gespannen gezichten over en weer. Onderwijl was de monteur langs een omweg op het terrein gekomen. Hij had de machine nagezien, waarbij hem bleek, dat de fout spoedig zou kunnen worden verholpen. Om de machine beter te kunnen nazien, werd zij - met goedvinden van den eigenaar - op een pas gemaaid klaverveld gereden; weldra draaide de schroef weer met groote snelheid. Kom! laten de vliegers ook eens even proberen of de motoren weer in orde zijn; zei de monteur. De vliegers namen met een ernstig gezicht hun zitplaat in, en ....onder het toekijken van den eigenaar begint de tweedekker nr. 527 te huppelen.... tot hij omhoog wipte en.... de lucht inging!! Tot verbazing van de toeschouwers en.... van den eigenaar, die zijn vogel zich zoo onverwacht zag ontvliegen. Men zegt, dat de vliegers hoog in de lucht even hebben gelachen en dat het talrijke publiek erg met den boer was begaan!

(Met dank aan Ron Erhardt†, Zaltbommel (archiefvondst) en Fred Braaksma, Wormer (Tekst OCR))

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)