Sluit [X]   
 

Buskruitfabriek De Krijgsman in 1983: ontploffing 800 kg kruit in ziftinstallatie, 3 doden

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 28-5-2023

De Stelling van Amsterdam - Documenten

Avondpermissie 19 Maart 1918

Een groepsfoto van depot 2e Regiment Vestingartillerie in een Herinneringsalbum."Aanvraag voor avondpermissie tot 12 uur op Dinsdag, 19 maart 1918."
"2e Regiment Vestingartillerie, Depôt Afdeeling, 1e Compagnie, Schoolklasse IV, Kamer 118"

Het depot van het 2e Regiment Vestingartillerie was gevestigd op de Oranje Nassau-Kazerne in Amsterdam. Een depôt was een school-, straf- of reserve-onderdeel en "Schoolklasse IV" duidt op een onderdeel van een schooldepot.
Gezien het feit dat ze allemaal de rang korporaal hadden, betreft het mogelijk de manschappen van een sergeants-opleiding. Gedurende de Eerste Wereldoorlog was er een grote behoefte aan onderofficieren en het was niet altijd een vrijbliijvende keuze om de opleiding te volgen.

Avondpermissie hield waarschijnlijk in dat men niet om 22.00 uur in de kamer te bed moest zijn maar de kazerne mocht verlaten en pas om 24.00 uur terug moest zijn. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan een van de militaire tehuizen. Aangenomen wordt dat men destijds de 12-uurs notatie hanteerde.

Aanvraag voor avondpermissie

De namen van de 22 korporaals worden hieronder in alfabetische volgorde opgenoemd. Indien meer bekend is over de militair dan is de naam een link naar zijn biografie.

Het formulier is door drie personen met onleesbare handtekeningen ondertekend met de functies:
"Gezien De S.M.I. [Sergeant-majoor instructeur] belast met enz."
"De Klasse Sergeant"
"De Comp. Commandant"

(Met dank aan Stefan en Gjilke Hartog voor het schenken van het boek met aantekeningen.)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)