Sluit [X]   
 

Kapitein-ingenieur Genie van Rijsbergen in 1887: cadet te Koninklijke Militaire Academie, Breda, Noord-Brabant

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-6-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 342

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
12de jaargang, nummer 342, 11 maart 2010

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam van Stichting Mega.
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Een korte nieuwsbrief met een viertal interessante zaken. Wegens werkdrukte en bestuursvergadering dinsdagavond is er weinig eigen inbreng en is de nieuwsbrief een dagje later dan gepland. Uw redacteur is al negen maanden met een groot project bezig dat veel tijd kost en tussen werk en andere hobby uitgevoerd moet worden. Maar het eind komt in zicht, het is de bedoeling dat je begin mei hier een verhaal leest dat aansluit bij het thema bezetting en bevrijding.

Het eerste artikel gaat over forten laten zien in het beeld van de camera in je mobiele telefoon, voor hen die niet blindelings de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie weten te vinden. Erg leuke en zinvolle toepassing!
Als tweede de aankondiging voor de publieksopening van de Groene Stelling met een boottocht over het IJmeer. Deelnemers daaraan zullen zeker het derde artikel over het vogelleven op het Fort aan het Pampus waarderen. Tenslotte een herhaling van het artikel over de cruise langs de Stelling voor hen die de eerste gemist hebben of toen nog geen beslissing konden nemen.

Bekijk de nieuwsbrief op: https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/325-349/nieuwsbrief-342.htm
Overig kort nieuws op het Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 24 maart verschijnen.

Met vriendelijke groet,
René Ros

 

Rondkijken in de NHW op je telefoon

In een samenwerking tussen Yellowpond [later Finiware] en Forten Info* is als pilot een layer ontwikkeld die de Nieuwe Hollandse Waterlinie via de Layar applicatie op moderne mobiele telefoons toont. Met deze gratis Augmented Reality applicatie voor Android en iPhone** kan je om je heen kijken en op je telefoonscherm zien waar de forten liggen en enige informatie erover krijgen (zie afbeelding rechts).

Om het te gebruiken download je de gratis Layar applicatie in de Android Market of de iPhone App Store. Zoek, na het installeren van Layar, op 'Waterlinie' om vervolgens de NHW-layer te gebruiken. En natuurlijk bij je favorieten plaatsen!

Reacties en suggesties zijn van harte welkom!

Forten Info: http://www.forten.info/
Layar: http://layar.com/
Finiware: http://www.finiware.nl/
'Toegevoegde realiteit' op Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Toegevoegde_realiteit

* Forten Info is ook een 'René Ros productie'.
** Layar voor de iPhone was tijdelijk niet beschikbaar, maar op 3 maart jl. is versie 3.0.2 beschikbaar gekomen.

 

Ontdek varend de Stelling van Amsterdam

Tekst: Mascha Dammers (Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland).
Foto: René Ros.

Op 17 en 18 april gaat de Groene Stelling van Amsterdam van start met een speciale publieksopening, waarbij het thema water een belangrijke rol speelt. Via een georganiseerde boottocht krijgt u de unieke kans om de Kustbatterij bij Durgerdam te bezoeken. Normaal is het vuurtoreneiland voor het publiek gesloten. Hier kunt u genieten van een picknick en de skyline van Amsterdam, die vanaf het eiland goed zichtbaar is. Op Fort aan het Pampus neemt u deel aan een theatrale rondleiding. Twee actrices leiden u op bijzondere wijze door het fort. Het laatste onderdeel op de Kustbatterij bij Diemerdam bestaat uit een tekenworkshop onder leiding van beeldend kunstenaar Roos van Haaften. Op de boot informeren gidsen u over de historie van de Stelling van Amsterdam.

Theatrale rondleiding op Pampus
Twee zusjes - die elkaar voortdurend kwijt zijn - leiden u rond door het grote, ondergrondse fort Pampus. Nou, rondleiden is een groot woord, want ze laten u graag verdwalen, terwijl zij de rondleiding onderbreken om verstoppertje te gaan spelen. De zusjes nemen u mee op een alternatieve tour, die hele andere kanten van het fort belicht. (Tekst : Claudia Jong, Regie: Trudie Lute, Spel: Maartje Ghijsen en Lenne Koning)

Panoramische kaart van Diemerdam
Iedereen kan tekenen! Zittend op de aarden wallen van Diemerdam overziet u de hele kustbatterij. Vanaf deze plek maakt u gezamenlijk een "panoramische kaart". Ieder tekent met behulp van papier en houtskool een gedeelte van het uitzicht; realistisch of juist helemaal niet. Ook tekent u de mogelijke bedreigingen waartegen het fort u kan beschermen. Vervolgens zetten wij het gebied rondom de Stelling met een eenvoudige handeling onder water en krijgt het fort alsnog zijn oorspronkelijke functie.

Data : zaterdag 17 en zondag 18 april
Tijd : 11.00 uur - 17.30 uur
Vertrek- en eindpunt: Op Haveneiland IJburg, bij restaurant N.A.P., Krijn Taconiskade 124 Amsterdam, nabij de eindhalte van tram 26 richting IJburg: Pampuslaan (rijdt vanaf het Centraal Station).
Kosten : €32,50, inclusief boottocht, lunch, 2 consumpties, toegang tot de forten en deelname aan de activiteiten. Forteigenaren en -beheerders kunnen tegen een gereduceerd tarief aan de activiteit deelnemen, zij ontvangen hiervoor binnenkort per post een uitnodiging.
Aanmelden : tot 8 april mogelijk. Na 8 april kunt u nog wel informeren naar de mogelijkheden om deel te nemen via (023) 553 14 98.

Aanmelden: http://www.formdesk.com/kcnh/boottocht
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland: http://www.ce-nh.nl/

 

Broedvogels van Pampus in 2009

Tekst: Dick A. Jonkers, Stichting Forteiland Pampus. Eerder gepubliceerd in 'Voor Pampus'.
Foto's: René Ros.

Voor de tweede keer in het bestaan van Fort aan het Pampus is gekeken naar de soorten en aantallen broedvogels die daar voorkomen. De eerste keer dat er een inventarisatie is uitgevoerd was in 2000. Er nestelden toen veertien verschillende soorten broedvogels op het eiland; in 2009 waren dat er vijftien namelijk:

 • Boerenzwaluw
 • Groenling
 • Heggenmus
 • Kleine Karekiet
 • Krakeend
 • Krooneend
 • Merel
 • Putter
 • Rietgors
 • Soepeend
 • Tuinfluiter
 • Wilde Eend
 • Winterkoning
 • Witte Kwikstaart
 • Zwarte Kraai

Wanneer naar beide jaren wordt gekeken zijn er verschillen, zowel in de soorten als in de aantallen. Verdwenen waren de fitis en de bosrietzanger, die beide tot de kleine insecten- etende zangvogels behoren en onder in de begroeiing broeden. Daar staat tegenover dat er twee nieuwkomers waren: putter en groenling. Deze soorten nestelen in de vlieren, die talrijk op Pampus aanwezig zijn.

Er zijn twee groepen eilandbewoners onder de vogels. Degene die het fort zelf als woonplaats hebben uitverkoren en zij die de struiken, bomen en ondergroei gebruiken. Echte fortbewoners zijn de boerenzwaluwen, waarvan na gericht zoeken 18 nesten zijn gevonden. De vrees in 2000 dat dit aantal zou verminderen na het aanbrengen van de overkapping was dus ongegrond. Oplettende gidsen en bezoekers zullen gemerkt hebben dat de zwaluwen nooit in de donkere delen nestelen en goede aan- en afvliegmogelijkheden moeten hebben. De twee andere fortbewoners, de winterkoning en de witte kwikstaart, nestelen dicht bij de ingangen.

Bij de naam ‘soepeend’ zal gedacht worden dat dit een nieuw ontstane soort is, maar dat is niet het geval. Het is een verzamelnaam voor alle kruisingen die ontstaan zijn uit de vermenging van tamme en wilde eenden. Bijzonder was de aanwezigheid van twee paar krooneenden. Van een ervan is een nest met eieren gevonden; het andere paar is gezien met rondzwemmende jongen. De krooneend is een zeldzame broedvogel, waarvan in heel Nederland maximaal 170 paren voorkomen.
De zwarte kraai broedt nogsteeds met één paar op het eiland. Deze alleseter vindt daar kennelijk voldoende van zijn gading, zodat hij niet drie kilometer hoeft te vliegen naar de wal. Tot slot nog de kleine karekiet die de rietkragen bevolkt en daarin in mei en juni volop zijn ‘kietkietkiet kurrekurrekurre’ laat horen.

Het ligt in de bedoeling ook in de komende jaren de vogelbevolking van Pampus te blijven volgen.

Forteiland Pampus: http://www.pampus.nl/
Fort aan het Pampus: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/pampus/
Dit artikel op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=39&t=774

 

Stelling van Amsterdam op bijzondere manier ervaren? (H)

Tekst: Klaas Otter (Cruise Holland).
Dit is een gesponsord bericht.

Cruise Holland organiseert dit jaar in mei en september twee unieke fiets/vaar vakanties, welke u kennis laat maken met dit landschap dat in 1996 geplaatst is op de Lijst van het Werelderfgoed van de Unesco vanwege haar waarde voor de mensheid.

Niet alleen de onderdelen van de stelling zult u ontdekken, ook maakt u uitgebreid kennis met het mooie en diverse natuurgebied rondom Amsterdam. De fietsroute voert door vele prachtige en historische stadjes, dorpen, polders en streken, waardoor u op een unieke manier kennis maakt met het heden en verleden van ons land. In een ontspannen tempo, grotendeels over fietspaden en rustige wegen, fietst u door de mooiste gebieden van Noord-Holland, van Waterland tot de Kennemer-duinen tot in het Gooi. Uw cruiseschip vaart met u mee naar de volgende etappeplaats.

U hoeft zeker niet elke dag met de groep mee te fietsen. Indien u besluit om een dagje zelf de weg naar het schip te vinden of om mee te varen naar de volgende etappeplaats is dat geen enkel probleem. Vanuit de diverse ligplaatsen kunt u ook heerlijk fietsen en wandelen, uw gids kan u informeren over de mogelijkheden en eventuele routes. Uw cruiseschip geeft plaats aan maximaal 24 passagiers zodat u nimmer het gevoel van massaliteit zult ervaren. Uw fiets/vaar cruise is volpension, koffie en thee worden gratis aan boord verstrekt. De maaltijden die wij serveren zijn gevarieerd, onze chef Koen heeft de ervaring om het u te laten smaken.

Elke dag een kilometertje of veertig op de fiets, genoeg tijd om de prachtige bouwwerken en mooie omgeving te zien met een gids die weet waarover hij het heeft. Alles bij elkaar een bijzondere en exclusieve tocht.
Is uw interesse gewekt om zo een bijzondere en exclusieve fiets/vaar vakantie eens mee te maken? Bezoek dan onze website of bel naar Klaas Otter van Cruise Holland (0229-203741).

Ontdek Stelling van Amsterdam met Cruise Holland: http://www.ontdek-stelling-amsterdam.nl/

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)