Sluit [X]   
 

Luitenant-kolonel Veldartillerie Bloijs van Treslong in 1917: fortcommandant te Westbeemster op Fort bij Spijkerboor

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 305

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Nummer 305 (10de jaargang, 8 oktober 2008)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
https://www.stelling-amsterdam.nl/

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Beste lezer,

Deze nieuwsbrief is dankzij de gastschrijvers en de provincie Noord-Holland zeer goed gevuld. Een aantal artikelen moet wachten tot de volgende nieuwsbrief die al voor volgende week staat gepland.
We beginnen met wat cijfers over de afgelopen Stellingmaand. En de aankondiging, die zondag alvast apart was verzonden, over de Teleac-aflevering over de Stelling. Reacties op de uitzending zijn van harte welkom voor in de volgende nieuwsbrief. Uw redacteur moest er ook in optreden maar heeft de aflevering ook nog niet gezien...
Vervolgens de primeur over het eerste nieuwe informatiepaneel bij een Stelling-fort. En aansluitend het persbericht over de restauratie van de damsluis bij het dorpje De Kwakel. Om door te gaan naar de Geniedijk Haarlemmermeer alwaar Stichting Herstelling staat te popelen.
En als je van dat alles foto's maakt kan je die sinds kort publiceren in een speciale Stelling-groep op Flickr, waarover een apart artikel gaat. Tenslotte - er moet een goede hekkensluiter zijn - een persbericht over de bescherming van de Stelling middels het nieuwe ruimtelijk kwaliteitsplan (Provinciaal Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam).

De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk op 15 oktober verschijnen.

René Ros

 

Stellingmaand 2008 afgesloten

En zo kwam er een eind aan de zesde succesvolle Stellingmaand. Op basis van door de fortbeheerders aangeleverde cijfers, zijn er circa 22.700 bezoeken aan de 30 (+2) deelnemende forten en gebouwen gebracht op bij elkaar 103 (+23) fortdagen (het totaal aantal weekeinddagen dat de forten open waren).
Het aantal fortdagen nam toe doordat de normale openstellingen van Fort bij Vijfhuizen, Fort aan de Drecht en het Muizenfort meegeteld worden. Gemiddeld zijn er 757 bezoeken per fort gebracht en 220 per fortdag. Daarmee eindigt 2008 op de derde plaats. Maar per fort op de vijfde plaats en per fortdag op de zesde en laatste plaats.

Het bezoek aan de Stelling van Amsterdam website bleef met 7.400 bezoeken vrijwel gelijk aan september vorig jaar. Begin september werd de grens van 400.000 bezoeken aller tijden gepasseerd. En op 1 oktober was het 50.000ste bezoek van 2008.
De officieuze Stellingmaand website heeft 3.875 bezoeken mogen verwerken. Dat is 125 minder dan vorig jaar maar dit jaar was de promotie ingetogener. En vooral bedoeld om vanaf onze websites naar te verwijzen.

Stellingmaand 2008: http://www.stellingmaand.nl/
Nieuws over Stellingmaand 2008 op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=1&t=414

 

Hollandse Wereldwonderen op televisie

Bron: website Teleac.
Foto: Hans Baas, Stichting Mega.

Wil je de geschiedenis van de mensheid kennen, dan is het behoud van haar erfenis noodzakelijk. Uit die gedachte is de Werelderfgoedlijst van de UNESCO ontstaan. Daarop staan ruim 800 archeologische vindplaatsen, monumenten van kunst en architectuur, steden en cultuurlandschappen die van "uitzonderlijke universele betekenis" zijn voor de wereldgemeenschap.
Nederland kent zes erkende werelderfgoederen en de Nederlandse Antillen een. De Waddenzee wordt waarschijnlijk volgend jaar als werelderfgoed erkend.

In Hollandse Wereldwonderen is te zien wat de betekenis van deze Nederlandse werelderfgoederen is, wat de voor- en nadelen van deze erkenning zijn en hoe de toekomst er voor onze werelderfgoederen uitziet.
De aflevering over de Stelling van Amsterdam wordt (vandaag!) op woensdag 8 oktober 2008 van 16.05 - 16.30 uur uitgezonden op Nederland 2. En is daarna te bekijken via Uitzending Gemist.

'Teleac aflevering over de Stelling' met alle links en videoclips: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=6&t=450

 

Eerste informatiepaneel bij Fort bij Nigtevecht

Tekst en foto onthulling: Peter Schat, Stichting Mega.
Foto met fiets: René Ros, Stichting Mega

Wie fietst, wandelt of - langzaam - over de Kanaaldijk-West langs het Amsterdam-Rijnkanaal rijdt ziet bij de T-kruising met de Velterslaan een manshoog paneel van cortenstaal staan met daarop 'Fort bij Nigtevecht' (zie foto links). Informatie erop maakt duidelijk wat precies het belang is van dit fort en een kaart geeft aan hoe het ligt ten opzichte van andere verdedigingswerken van de Stelling van Amsterdam.

Donderdag 25 september werd het paneel onthuld door Luc Berris, adjunct-regiodirecteur Noord-Holland en Utrecht van Natuurmonumenten, en Cees de Graaff, directeur van initiatiefnemer van het paneel Cultureel Erfgoed Noord-Holland (zie foto rechts). De op grondgebied van de provincie Utrecht geplaatste zuil is het eerste van een lange reeks. Binnen een half jaar komen er drie bij andere forten te staan en CENH heeft als doelstelling dat op termijn alle ruim veertig stellingonderdelen van een dergelijk informatiepaneel worden voorzien. Elke fortbezitter heeft de mogelijkheid, iets van zijn eigen huisstijl op het paneel te zetten, terwijl een zekere mate van uniformiteit in de vormgeving van alle panelen een geheel maakt.

Daarbij speelt de door Stichting Mega in samenspraak met CENH opgestelde namenlijst van stellingonderdelen een rol. Kritiek van MEGA op de proef van het Nigtevechtse paneel, dat op de laatste platformbijeenkomst werd getoond, vormde de aanzet om tot een dergelijk spellingadvies te komen. Fort bij Nigtevecht kende op de proef maar liefst drie spellingvarianten door inconsequent gebruik van hoofdletters en wel of niet achterwege laten van het voorzetsel 'bij'.

De bij de feestelijke onthulling aanwezigen brachten deze laatste zomerse middag van het jaar ook nog een bezoekje aan het fort, om daar met een nog apartere schrijfwijze te worden geconfronteerd. Op het bord dat een aannemer aan de keelzijde heeft geplaatst doet het fort zich voor als nieuw type auto: Ford Nigtevecht.

Fort bij Nigtevecht: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/
Stichting Cultureel Erfgoed Noord-Holland: http://www.cultureelerfgoednh.nl/
Vereniging Natuurmonumenten: http://www.natuurmonumenten.nl/

 

Restauratie Damsluis bij De Kwakel

Bron en Foto: persbericht provincie Noord-Holland d.d. 1 oktober 2008.

De Damsluis bij De Kwakel wordt komende maanden grondig gerestaureerd. De Damsluis is een Provinciaal Monument en maakt onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam. Met de restauratie zal de Damsluis weer helemaal opgeknapt worden, onder andere door het metselwerk te herstellen. Daarnaast worden de houten balken en de bijzondere peilschaal op het monument hersteld en vernieuwd.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is eigenaar van het monument en zal de restauratie uitvoeren. De totale kosten van de restauratie bedragen 150.000 euro. De provincie Noord-Holland heeft 50.000 euro beschikbaar gesteld vanuit het Investeringsbudget voor het Landelijk Gebied (ILG) van de Stelling van Amsterdam. Het Hoogheemraadschap stelt de rest van het bedrag beschikbaar. De werkzaamheden zijn eind september gestart en zullen begin december worden afgerond.

De Damsluis is tussen 1891 en 1893 aangelegd voor de Stelling van Amsterdam. Het maakt onderdeel uit van de Linie Kudelstaart - Uithoorn in de gemeente Uithoorn. Over deze liniewal loopt een onverhard wandelpad, waarbij wandelaars een mooi zicht hebben op de damsluis. Komend jaar wordt dit wandelpad onderdeel van een lange afstands wandelroute over de Stelling van Amsterdam met een totale lengte van 135 kilometer.

programmabureau Stelling van Amsterdam, provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/.../Stelling_van_Amsterdam/
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht: http://www.agv.nl/
Linie Kudelstaart - Uithoorn: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/thamer/
'Restauratie Damsluis bij De Kwakel' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=2&t=449

 

Herstelling in de Haarlemmermeer?

Tekst en foto: Edward Neering, directeur Stichting Herstelling.

De gemeente Haarlemmermeer is een visie aan het ontwikkelen hoe zij de unieke militaire Geniedijk Haarlemmermeer verder gaat inrichten, conserveren dan wel gaat herstellen. In deze visie wordt zeer waarschijnlijk meegenomen om de forten zoveel mogelijk voor het publiek toegangelijk te maken en de fiets- en wandelpaden over de Geniedijk veel recreanten te laten trekken. Als de politiek dit omarmt komt er een weg vrij om ook andere partijen bij het herstel te betrekken.

De Batterij aan de Sloterweg moet bijvoorbeeld voorzien worden van een nieuw dak zodat het waterdicht wordt gemaakt. Pas dan kan ook de binnenruimte worden hersteld. Herstelling ziet de visie van wethouder Tuning met vertrouwen tegemoet en hoopt natuurlijk een actieve rol te kunnen gaan spelen bij het herstel van dit mooie stuk linie van de Stelling van Amsterdam. Voor de gemeente Haarlemmermeer een unieke kans om jongeren met problemen uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Badhoevedorp een nieuw perspectief te bieden door ze te laten werken aan het herstel van dit culturele erfgoed binnen deze Schipholgemeente.

Stichting Herstelling: http://www.herstelling.nl/
Geniedijk Haarlemmermeer: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/
'Geniedijk als ideale werkervaringsplek' in Haarlems Dagblad: http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemmermeer/article3927808.ece

 

Stelling op Flickr

Tekst: Eef Meijerink.

Onlangs is Stelling-liefhebber Eef Meijerink een Flickr-fotogroep gestart waar iedereen die foto's heeft van de Stelling van Amsterdam deze kan delen met andere Stelling-liefhebbers. Eef kwam op dit idee toen hij onlangs tijdens de Stellingmaand een aantal foto's maakte van Fort benoorden Spaarndam en hij die op zijn website van Flickr plaatste. Al zoekend kwam hij er achter dat de Stelling bij velen tot de fotografische verbeelding sprak maar dat er nog geen plek was op het Internet om deze foto's bij elkaar te krijgen. Vandaar zijn initiatief.

Flickr is een website die gebruikt kan worden om foto's te delen met vrienden en bekenden. Flickr kent meer mogelijkheden dan de meeste andere fotosites. Zo kunnen foto's op de kaart worden geplaatst, tags, notities en reacties worden toegevoegd. De foto's kunnen zelfs via een RSS-feed worden verspreid zodat iedereen die zich daarvoor opgeeft een bericht krijgt als er nieuwe foto's in een album geplaatst worden. Via zijn of haar RSS-nieuwslezer kan hij dan de foto's bekijken. Flickr kan gratis worden gebruikt. Daarnaast is er een betaald abonnement die meer mogelijkheden biedt zoals het plaatsen van meer foto's, meeralbums, grotere bestanden en geen reclame.

U bent allen van harte uitgenodigd uw foto's viade Stelling van Amsterdam groep te delen. Inmiddels kent de groep in amper een week tijd meer dan 50 leden en bijna 200 foto's. Eef is van plan om in de toekomst via tags de site meer overzicht te geven zodat via een druk op de knop alle foto's van een fort in een keer kunnen worden opgevraagd.

Stelling van Amsterdam op Flickr: http://www.flickr.com/groups/stelling-van-amsterdam/
(Je vindt deze link ook rechtsonder op de Stelling-website onder Partner-sites.)

 

Landschap Stelling van Amsterdam beschermd

Bron: bericht provincie Noord-Holland d.d. 26-9-2008.

Het landschap rondom de Stelling van Amsterdam wordt beschermd. De provincie heeft in een plan vastgelegd dat bebouwing rond het gebied aan banden wordt gelegd. Bij de bouw van de fortenring rond de hoofdstad, in de 19e en begin 20e eeuw, werd bepaald dat in het schootsveld van de forten niet mocht worden gebouwd. Dat heeft ervoor gezorgd dat het landschap rond de Stelling open is gebleven. De provincie wil de unieke omgeving behouden voor de toekomst. Bezoekers, wandelaars en fietsers moeten kunnen blijven genieten van de originele uitzichten van de forten. Ontwikkelingen die de Stelling beschadigen, vernielen of ontsieren worden niet toegestaan.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan is gericht op bescherming van de 'kernzone': 1 kilometer rondom elk fort en 100 meter aan weerszijden van de dijken. Hiermee wil de provincie de authentieke schootcirkels en hoofdverdedigingslijn zoveel mogelijk behouden. Ook wil de provincie een groene en relatief stille ring rond Amsterdam maken en de samenhang in het systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen (de gebieden die onder water gezet konden worden) veiligstellen.

Bebouwing rondom het gebied wordt daarom aan banden gelegd. Uitzondering hierop zijn bestaande afspraken over woningbouw (bijvoorbeeld Waterlands Wonen) en bebouwing die de ruimtelijke kwaliteit van de Stelling verbetert. Ook agrarische bebouwing is mogelijk, zolang die is ingepast in het landschap.

Omdat de Stelling van Amsterdam benoemd is tot nationaal landschap en UNESCO-monument, is ook de monumentenwet van toepassing. Ook daarom is de provincie Noord-Holland actief bezig met het onderhoud en de restauratie van enkele forten.
Het ruimtelijk kwaliteitsplan is ontwikkeld in samenspraak met betrokken partijen zoals gemeenten, forteigenaren en fortbeheerders. Het plan wordt onderdeel van de Structuurvisie van de provincie Noord-Holland.

Bericht provincie Noord-Holland: http://www.noord-holland.nl/.../Landschap_Stelling_van_Amsterdam_beschermd.asp
'Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam vastgesteld' op Stelling Forum: https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewtopic.php?f=3&t=444

 

Overig

Overig kort, en meestal actueel, nieuws verschijnt op het Stelling Forum. Gebruik deze link voor een overzicht van de nieuwste berichten:
https://forum.stelling-amsterdam.nl/nieuw/

Sinds januari 2008 wordt hier niet meer verwezen naar berichten op het Stelling Forum. Gebruik de link hierboven om de nieuwe berichten te zien.
Door je te registeren bij het Stelling Forum kan je eenvoudig zien welke onderwerpen zijn geplaatst sinds je vorige bezoek, krijg je een melding per e-mail als je je abonneert op een forum en kan je zelf berichten plaatsen.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)