Sluit [X]   
 

Sergeant Infanterie Nijman in 1914: opkomst voor mobilisatie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 270

Nieuwsbrief Stelling van Amsterdam
Thema: Stichting WN2000
Nummer 270 (9de jaargang, 27 april 2007)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan ge-interesseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Inleiding

Het buitenseizoen is begonnen en op 6 mei is ook het Bunker Museum IJmuiden voor het eerst weer open. Een goede gelegenheid om de organiserende Stichting WN2000 in het lente-zonnetje te zetten.
Want in de regio Groot-Amsterdam vullen WN2000 en MEGA elkaar goed aan met soortgelijke activiteiten. WN2000 richt haar werkzaamheden op de Duitse werken in de duinstrook en de omgeving van IJmuiden. En MEGA vooral op alle werken in het polderlandschap erachter. Natuurlijk is er enige overlap met de Nederlandse kustverdediging en de Stelling van Amsterdam; vooral het Fort bij IJmuiden maar ook de schuilplaatsen en verdwenen kustbatterijen in de duinen. Anderzijds ook werken van het Duitse Landfront op en bij de Nederlandse forten en lunetten.

Daarom gaat deze thema-nieuwsbrief over de Stichting WN2000. De artikelen zijn geschreven door Ruud Veltmeijer, voorzitter WN2000, onder de algemene titel: "Op de bres voor het behoud van militair historisch erfgoed in IJmuiden: over de activiteiten van de Stichting WN2000, Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden".

Reageren op deze nieuwsbrief kan op het Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/>
De volgende nieuwsbrief zal op 2 mei verschijnen.

Prettige Koninginnedag!
René Ros

P.S. 1: Komend weekeind, 28 en 29 april, neemt Stichting Mega een nieuwe webserver in gebruik. Al haar websites worden dan verhuisd, waaronder Stelling van Amsterdam en Forten Info. Het kan voorkomen dat de websites dan tijdelijk niet bereikbaar zijn of dat problemen met e-mail optreden. Onze excuses voor dit ongemak. Meer nieuws over de webserver verschijnt in de volgende nieuwsbrief.

P.S. 2: Ook andere forten open hun deuren weer. Lees (of schrijf) erover op het Stelling Forum: <https://forum.stelling-amsterdam.nl/viewforum.php?f=5>

 

Atlantikwall

Iedere jongen in Kennemerland kent ze wel, de tientallen overblijfselen van onderdelen van de voormalige Atlantikwall in de duinen en langs de kust. Soms gaat het om grote complexen die vrij in het landschap staan en de directe omgeving domineren. In andere gevallen gaat het om kleine werken die overwoekerd en grotendeels volgelopen met zand midden in het bos staan en waarvan bijna niemand het bestaan nog vermoedt. Nog even en ze zijn geheel onder het zand verdwenen, net als met zoveel bunkers reeds is gebeurd.

Het spelen in die oude bunkers prikkelde altijd de fantasie. Je wist als kind wel dat de Duitsers in die bunkers hadden gezeten, maar wat precies de functie van ieder werk was en wat de samenhang tussen de diverse werken was, dat ontging je natuurlijk. Dat de bunkers onderdeel uitmaakten van de zogeheten ‘Festung IJmuiden’, een complex van verdedigingswerken dat werd geacht een sleutelrol te vervullen bij een eventuele geallieerde invasie, was maar bij weinigen bekend.

Net als de ‘Festung’ Hoek van Holland in Nederland en Cherbourg in Frankrijk, zou de ‘Festung IJmuiden’ bij een eventuele geallieerde invasie tot de laatste man moeten worden verdedigd. In geen geval mochten de posities worden opgegeven.

 

Festung IJmuiden

De ‘Festung IJmuiden’ bestreek het kustgebied van Wijk aan Zee tot aan Bloemendaal. De batterijen aan de kust waren voorbestemd om de echte aanval te weerstaan en maakten onderdeel uit van het zogeheten ‘Seefront’. Om de kustbatterijen te beschermen tegen een eventuele aanval in de rug was in een halve cirkel achter de kustbatterijen een stelsel van kleinere bunkers en pantserversperringen ingericht, het zogeheten ‘Landfront’. De half in het bos verscholen bunkers bij Driehuis en in de Kennemerduinen behoren allemaal tot het ‘Landfront’.

Lange tijd waren de bunkers spannend, maar ook taboe. Ze prikkelden de verbeeldingskracht, maar stonden natuurlijk ook model voor een periode vol verschrikkingen. Ze herinnerden aan een ongenode bezoeker.

Intussen gaan er steeds meer stemmen op die pleiten voor het behoud van althans een deel van de overblijfselen van de Atlantikwall, niet alleen in de duinen bij Velsen, maar eigenlijk overal in Nederland. Het besef groeit dat de bunkers toch iets zeggen over een belangrijke periode van onze geschiedenis, hoe zwart die periode in veel opzichten ook mag zijn geweest. Het gaat om militair historisch erfgoed dat het verdient om te worden behouden en geconserveerd.

 

Stichting WN2000

Sinds 2000 beijvert de Stichting WN2000 zich voor het behoud en het beheer van onderdelen van de ‘Festung IJmuiden’. De afkorting W.N. staat voor de Duitse term Widerstandsnest. Dat is de term die de Duitsers gebruikten om een stelling aan te duiden. De term werd altijd gevolgd door een cijfer dat aangaf om welke stelling het ging. Er bestond overigens geen stelling met het nummer W.N. 2000. Het getal 2000 staat voor het oprichtingsjaar van de stichting.

WN2000 richt zich op het beheer, het onderhoud, het toegankelijk maken van en het verstrekken van informatie over de ‘Festung IJmuiden’ in brede zin. Daarbij wordt overigens in toenemende mate samenwerking gezocht met organisaties met een vergelijkbare doelstelling als de Wovij en de AWMM. Het zwaartepunt van de activiteiten van WN2000 richt zich overigens op de Marine Küsten Batterie Heerenduin en de Marine Flak Batterie Olmen.
Daarnaast heeft de stichting twee voormalige personeelsonderkomens van de voormalige batterij Heerenduin in beheer genomen en ingericht als museumbunkers (zie foto links).

WN2000 heeft nog veel meer plannen. Zo is inmiddels een begin gemaakt met het vrijgraven en herstellen van een bunker aan de Badweg. Deze bunker zal een functie krijgen binnen het museum- en bezoekerscomplex . Daarnaast loopt nu een aanvraag voor het vrijgraven en door middel van een stalen hek afsluiten van de monumentale M 178 vuurleidingpost van batterij Heerenduin. Al het werk wordt gedaan door een groep zeer enthousiaste vrijwilligers die menige zaterdag en zondag opofferen voor het behoud van het militair historisch erfgoed bij IJmuiden.

 

Museum en Rondleidingen

Langs de bunkers van de Marine Küsten Batterie Heerenduin en de Marine Flak Batterie Olmen organiseert WN 2000 op reguliere momenten, maar ook op afspraak, rondleidingen. Vermeldenswaardig is dat er sprake is van een toenemende vraag naar jeugdrondleidingen.

Het Bunker Museum IJmuiden bestaat uit twee manschappenbunkers. In de eerste expobunker zijn voorwerpen van zowel de Duitsers als de geallieerden tentoongesteld (zie foto rechts). Het gaat daarbij onder meer om onderscheidingen, gebruiksvoorwerpen en documentatie. Ook is in deze bunker een nachtverblijf voor Duitse soldaten gereconstrueerd.
In de tweede expobunker bevinden zich grotere voorwerpen als een afstandsmeter en een zoeklicht. Een permanente foto-expositie maakt duidelijk hoe IJmuiden er in de oorlogsjaren uitzag. Ook is er in deze bunker ruimte gereserveerd voor wisselende exposities. Het museum is in de periode mei tot en met september iedere eerste zondag van de maand geopend tussen 11.00 en 16.00 uur.

Bent u al een beetje warmgelopen voor de activiteiten van de Stichting WN2000, Beheer en Behoud Verdedigingswerken IJmuiden? Kom dan eens langs in het Bunker Museum IJmuiden. Of neem deel aan een reguliere rondleiding of neem contact op voor een rondleiding op afspraak.
Ook donateurs en sponsors zijn van harte welkom. Zo zoeken we momenteel naar een sponsor voor 125 m2 bitumen dakbedekking (brandrollen) om onze 'nieuwe' museumbunker aan de Badweg lekvrij te maken.
Meer informatie over onze werkzaamheden, museum, rondleidingen en de contactinformatie vindt u op onze website.

Stichting WN2000: <http://www.wn2000.nl/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)