Sluit [X]   
 

Soldaat? te Nijenhuis in 1918: ingelijfd bij 7e Regiment Infanterie 7e Regiment Infanterie

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 197

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 197
(7de jaargang, 11 april 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

Achter elk artikel in deze inhoudsopgave staat aangegeven welke gemeente het betreft.

 

Voorwoord

In deze nieuwsbrief de laatste ronde voor de dagexcursie op 23 april. Tevens een kort verslag van het bezoek aan de Paulus-bunker. En tenslotte nogt twee algemene artikelen over subsidiering van Rijksmonumenten en een nieuwe (neven?)functie van onze voorzitter.

 

MEGA Excursie, laatste mogelijkheid

Betreden Fort bezuiden Spaarndam (2004)Dit jaar wordt voor de vijfde maal een geheel verzorgde, unieke dagexcursie naar een deel van de Stelling van Amsterdam georganiseerd door Stichting Mega. Het doel is om vooral forten die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn te bezoeken.
Dit jaar gaat de excursie naar de forten in een deel van het Zuidfront van de Stelling, onder de rook van Schiphol. We bezoeken maar liefst zes forten in een strak maar voldoende ruim tijdschema: Fort bij Aalsmeer, Fort bij Kudelstaart, Fort bij De Kwakel, Fort aan de Drecht, Fort Waver-Amstel en Fort bij Uithoorn.

Op zaterdag 23 april begint de dag om 10.00 uur bij de Spottersplaats langs de Kaagbaan van vm. Vliegkamp/Fliegerhorst Schiphol. Om ongeveer 17.30 eindigt daar de dag ook weer.

Fort bij de KwakelVervoer in personenbusjes, toegang, koffie, lunch en middagconsumptie zijn bij de prijs inbegrepen welke slechts € 37,50 bedraagt.
Je kan je aanmelden via de hieronder genoemde webpagina en door het bedrag over te maken aan Stichting Mega, bankrekening 10.26.58.862 o.v.v. je naam. Er is plaats voor maximaal 46 deelnemers en er zijn nog minder dan 10 plaatsen over. Tot 16 april is er nog gelegenheid om aan te melden

Uitgebreide informatie is te lezen op de onderstaande pagina. Daar is ook het aanmeldingsformulier te vinden.
<https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

 

Bezoek aan Paulus-bunker 2

Afgelopen zondag vond het bezoek aan de Paulus-bunker in Amstelveen plaats. Deze keer niet een exclusief geregeld bezoek voor alleen mijzelf maar ook aan anderen de gelegenheid geboden. Er hadden zich slechts zes personen aangemeld en daar kwamen er drie van opdagen. Als er ook in de toekomst onvoldoende belangstelling blijkt ga ik natuurlijk niet al die extra moeite meer doen. Maar ondanks de geringe opkomst was het bezoek zeker geslaagd te noemen.

De bunker is klein en bestaat uit drie ruimten: een entree met toilet en de grootste ruimte met bar en dansvloer. Er mogen van de brandweer maximaal 25 personen in. De drie oorspronkelijk ventilatiekanalen in het dak worden intensief gebruikt maar het is snel warm en benauwd. Minstens een keer per week zijn de leden van Sociëteit De Bunker in de bunker te vinden voor een gezellige borrel.
Binnen was uiteraard weinig origineels te vinden. De bouwkundige staat ziet er goed uit. Er is bij regenval wel regelmatig last van grondwater dat op de vloer staat.

Vervolgens maakten we onder leiding van Stefan Toth een wandeling van anderhalf uur door de omgeving. We passeerden de plek waar de twee grote Luftwaffe divisiebunkers hebben gestaan, een school die gevorderd was en twee fraaie gebouwen waar de Feldgendarmerie en Commandantur waren gevestigd. Tegenover de Commandantur zat - en zit nog onder dezelfde naam - een apotheek die het verzet illegaal van medicijnen voorzag.
De garage waar we enkele jaren geleden de busjes voor een excursie huurden blijkt gebruikt te zijn voor het onderhouden van de Wehrmacht bussen, stafauto's en motoren.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/duits/>
<http://www.socdebunker.com/>

 

NCM organiseert manifestatie 'Monumenten, maak er werk van!'

(Samenvatting van een persbericht van stichting Nationaal Contact Monumenten d.d. 11 april)

Een groot aantal van de ruim 50.000 rijksmonumenten dreigt straks niet meer gerestaureerd te kunnen worden, omdat er bij de invoering van het nieuwe instandhoudingbeleid (Brim) geen financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de restauratieachterstand weg te werken. Daarom organiseert de stichting Nationaal Contact Monumenten (NCM) een landelijke manifestatie: 'Monumenten, maak er werk van!' in de maand mei. Doel van deze actiemaand is het kabinet te overtuigen hier alsnog middelen voor vrij te maken.

De actiemaand start op de Nationale Monumentenstudiedag, die op 28 april in Zaanstad* plaatsvindt. Het NCM zal dan een krachtig beroep doen op de regering. Het slot van de manifestatie valt vervolgens precies een maand later samen met de Nederlandse Restauratiebeurs in 's-Hertogenbosch (26 - 28 mei).

<http://www.stichtingncm.nl/>

* op het Hembrugterrein te Zaandam. Uw webmaster is daarbij aanwezig en verzorgt een van de excursies.

 

Nevenfunctie voorzitter

Onze MEGA-voorzitter Peter Schat is op woensdag 6 april jl. verkozen in het bestuur van de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn. Per 1 januari van dit jaar zijn de Stichting Fort aan de Drecht en de Stichting Thamerkerk gefuseerd tot deze stichting, waarvan het bestuur werd samengesteld uit leden van de oorspronkelijke besturen (zie ook Nieuwsbrief 185). Verder zijn er kwaliteitszetels voor de gemeente Uithoorn, als eigenares van het fort en de Protestante Gemeente Uithoorn als eigenares van het kerkgebouw.

Schat is het eerste lid ‘van buiten’ en is aangetrokken om de kennis binnen het bestuur over de geschiedenis van Uithoorn en die van de Stelling van Amsterdam te versterken. Dat ‘van buiten’ is enigszins relatief, want Schat was tot de heropening van rijksmonument de Thamerkerk in 1992 en provinciaal monument het Fort aan de Drecht in 2000 al bestuurslid van diverse stichtingen die zich met de aanloop tot de restauratie van beide gebouwen bezighielden. Zoals de naam van de nieuwe stichting aangeeft, is er ruimte voor de Stichting Beheer Historisch Erfgoed Uithoorn meerdere objecten te gaan beheren. Schat gaat binnen de nieuwe stichting mede de contacten onderhouden met de circa honderd ‘vrienden van het Fort aan de Drecht’.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/drecht/>
<http://www.stichting-mega.nl/bestuur/>
<http://www.fortaandedrecht.nl/>
<http://www.pkn-uithoorn.nl/kerken/kerkgebouwen.html>

 

Bezoekerscentrum

Tot januari 2006 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- De Leger des Heilsschool in Amstelveen, met een Luchtwachtpost in de toren, is in april 2003 gesloopt. Momenteel worden er appartementen gebouwd. <http://www.forten.info/catalogus/kld/>

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven. Zie ook de privacy verklaring.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Beleef het zelf: kom ook naar de forten en waterlinies in Nederland! (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)