Sluit [X]   
 

Soldaat Heijkoop in 1947: militaire basisopleiding in Kamp Koningsweg te Arnhem

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 9-1-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 182

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 182
(7de jaargang, 10 januari 2005)

Een nieuwsbrief over militair erfgoed in de regio Groot-Amsterdam.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

 

Voorwoord

Weinig nieuwe eigen informatie deze keer. En vanwege het televisie-programma morgenavond moest er nu een nieuwsbrief uit.
Ben met een een nieuwe website bezig, heb een achterstand van 800 foto's te catalogiseren, moet de informatie van de Koude Oorlog nieuwsbrieven nog in de website opnemen. Ga weer gauw door. Veel leesplezier!

 

Van de penningmeester

Het is dan eindelijk gelukt om een bankrekening te openen. Door het overlijden van beoogd penningmeester Anne Visser was het al vertraagd. Maar dat zijn naam als penningmeester in de statuten stond was verwarrend voor de bankmedewerkers. En bovendien moesten er nieuwe uittreksels van het Kamer van Koophandel register worden opgevraagd - nadat die aan de nieuwe gegevens waren aangepast.
Tevens moest het aantal bestuursleden weer oneven worden en hebben we Eddy de Haes bereid gevonden plaats te nemen in het bestuur. Daarover later meer.

Omdat de stichting formeel in Amsterdam is gevestigd en die stad ook het middelpunt van onze interesse is, was een rekening bij een bank daar natuurlijk onvermijdelijk. Er waren twee bezoeken aan het bankfiliaal nodig om alles rond te krijgen. Maar gelukkig zit het kantoor aan de Paleisstraat te Amsterdam, tegenover het fraaie Koninklijk Paleis waar destijds de Plaatselijk Commandant in de kelder kantoor hield.

Het stemt mij dan ook tevree dat ik voor het eerst kan schrijven:
Betalingen, giften of anderzins kunnen vanaf heden overgemaakt worden op bankrekening 10.26.58.862 t.n.v. Stichting Mega te Amsterdam.

Als je geen gift wilt geven maar een tegenprestatie wenst, dan herinner ik je nog even aan het Herinneringsalbum dat nog gerestaureerd moet worden maar dat je online kan bekijken tegen betaling van slechts 3 euro:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/herinneringsalbum/>

 

Atoombom op Amsterdam

Het VPRO/NPS televisie-programma 'Andere Tijden' laat de geschiedenis zien aan de hand van originele filmbeelden en interviews met betrokkenen. Ze hebben er al een Nipkow-schijf mee gewonnen en zelf ben ik een trouw kijker. Ik wil de abonnees daarom wijzen op de aflevering van morgenavond over oorlogsvoorbereiding met Amsterdam als onderwerp:

Atoombom op de Dam
Wat gebeurt er als er een atoombom valt op de Dam in Amsterdam?
Over dat intrigerende onderwerp mocht een groepje militaire artsen midden jaren zestig een film maken. De latere professor Hans Galjaard was erbij en televisiedokter Aart Gisolf, en geld speelde geen rol. De film is nooit afgemaakt, Andere Tijden vond de opnamen terug.
Dinsdag vijf voor negen, Nederland 3.

<http://www.anderetijden.nl/>

 

Bomen rooien voor restauratie lunet

(Uittreksel van een artikel uit het Noordhollands Dagblad van 5 januari jl, gesignaleerd door Co Stronck.)

Landschap Noord-Holland gaat de verwaarloosde militaire verdedigingswerken, de zogenoemde lunetten van de Linie van Beverwijk in oude glorie herstellen. Te beginnen met lunet 9 bij de Krayenhofflaan. Hiervoor moet wel eerst tweeduizend vierkante meter bosplantsoen op de schop.
De meest van deze puntvormige historische verdedigingswerken zijn aan het oog onttrokken door bosschages. De grachten zijn volgestort met afval of zand. Ze zijn weggestopt. Het plan om de nog aanwezige lunetten op te knappen is al 10 jaar oud.

Het plan is om de lunetten in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Dat wil zeggen, van hun spontaan opgekomen begroeiing en vervuiling ontdaan. Het schootsveld wordt hersteld en de gracht uitgegraven. Er moet weer (schoon) duinwater door heen stromen. Projectleider Rein Leguijt van Landschap Noord-Holland spreekt van nieuwe natuur en extra recreatiemogelijkheden. Het gaat bovendien om de restauratie van een cultuurhistorisch, militair monument. "Als we niets doen, storten ze vroeg of laat in."

Zonde van die mooie bomen? Dat vindt Leguijt niet. Wat er nu staat, is vrij algemene natuur, niets bijzonders. Wat aan nieuwe natuur terugkomt, is veel waardevoller. Hij noemt dieren als de zandhagedis of rugstreeppad en schrale duingrasvegetatie met wie weet de orchidee. Ook recreanten gaan er op vooruit. Het idee is om de lunetten met elkaar te verbinden met een pad.

De projectleider hoopt dat het rooien voor half maart klaar is, want dan begint het broedseizoen. Mocht er iets tussenkomen, dan is de start pas na het voorjaar. Het plan is om in de loop van volgend jaar vier lunetten aan te pakken. De tweede fase, nog eens drie stuks, volgt later.

<http://www.landschapnoordholland.nl/>
<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/lunetten/>

Lees het hele artikel op:
<http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7106,15-1-4710--2366214-1322-723605-,00>

Redactie: Bij de eerste op te knappen lunet staat nog een grenspaal waar ooit de toegangsdam was (zie foto), dat scheelt met landmeten. Er zit in de wal ook nog één en mogelijk twee Duitse mitrailleurnesten, een goede biotoop voor muurbloempjes?

 

Bezoekerscentrum (B-watch)

Tot maart 2005 in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Dan is het een jaar geleden dat ik een voorstel over het bezoekerscentrum deed. Ook als er weer niets te melden is...

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Een website/boek tip: 'A Dictionary on Modern Fortification' van Rudi Rolf. <http://www.rudirolf.name/>

- 'Kunstgalerie Fortobello moet fort verlaten' <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6522--2368487-1488--,00> (CS)

Met nieuwsberichten gesignaleerd door Co Stronck (CS).

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)