Sluit [X]   
 

Schietdoelen bij Schoorl in 1894: transport dynamiet naar terrein te Schoorl

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 11-7-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 140

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 140
(6de jaargang, 13 april 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief:

In de volgende nieuwsbrief: verslag excursie naar Kustbatterij bij Durgerdam.

 

Excursie Durgerdam

(Foto's: Kees van Hulsentop)

Op zaterdagmiddag 3 april was de excursie naar de Kustbatterij bij Durgerdam die i.s.m. Stichting Militair Erfgoed was georganiseerd. De praktische zaken waren door uw webmaster geregeld en die verzorgde ook de inleiding. Er waren maar liefst 40 personen die zich aangemeld hadden!

We verzamelden onder een zwaar bewolkte lucht op een parkeerplaats net buiten Durgerdam. De deelnemers hadden er zin in want de meesten liepen alvast naar het hek 'Polder IJdoorn'. We moesten langs de dijk van die polder, tegen een zware wind in, naar de andere kant van de polder lopen. Dat is zo'n 1,5 kilometer en dat duurde iets minder dan een half uur. Er is wel een kortere route maar omdat de polder een vogelreservaat is en vanwege de pachter moesten we deze route nemen. De organisatoren sjouwden de consumpties in rugzakken mee.
De bewoner van de woning op het eiland was niet aanwezig maar de sleutel van het hek was bij wijze van spreken 'onder de deurmat' gelegd. Het was een hele opluchting om de sleutel ook inderdaad te vinden. De laatste tientallen meters gaan over een smal pad op een strekdam die eindigt in een loopbrug.

Zo betrad het gezelschap, het moet de eerste openbare gelegenheid voor bezoek zijn geweest, het eiland. Bij de bomvrije kazerne stonden we enigszins beschut en kon ik enige uitleg met jaartallen geven. Daarna kon iedereen over het eiland en in de kazerne wandelen.
De kazerne is vervallen en de meeste ramen en deuren zijn dichtgezet, de stalen deuren liggen in een gang. De zes ruimten zijn in gebruik als opslag en er staan vooral lege olievaten. Een van de ruimten staat vol met moderne grote, zwarte tanks voor drinkwater. Voor gebruik in de woning is het wat veel.
In de westzijde van de woning (herbouwd in 1951) zit een grote herdenkingssteen van de vuurtoren die er in 1700 is gebouwd. In 1893 is deze vervangen door de huidige metalen toren. De emplacementen zijn vrijwel geheel door grond bedekt. En de munitiemagazijnen zijn vervallen en staan vol met water.
Een leuke anekdote is dat met het hoge water van februari 1916, waarbij de Zuiderzeedijk bij Monnickendam op twee plaatsen doorbrak en het water tot Zaandam kwam, de fortbemanning de nacht op het dak moest verblijven. De vader van een van de aanwezigen was daarbij. Prompt werd in 1916 een nog aanwezige draineerput aangelegd om water op het eiland snel af te voeren en opkomend water tegen te houden.
Dankzij de zuidwestelijke wind hadden we geen last van hoog water maar we klommen wel het dak op. Vanaf dat dak heb je een fantastisch uitzicht met de witte huisjes van Durgerdam, de torens van Amsterdam en Fort aan het Pampus. Het is echt 'the middle of nowhere' en toch heel dicht bij de bewoonde wereld. Je neemt letterlijk en figuurlijk afstand van de drukke maatschappij. Totdat er een binnenvaartschip met vol gas langs komt varen naar de Oranjesluizen.

De vermoeide zielen die over het eiland trokken kregen wat drinken en hartige hapjes om aan te sterken - het ging allemaal op. Niet dat we van plan waren ook maar iets anders dan de afvalzak mee terug te sjouwen!
Op wat klopgeesten na was het publiek gezellig, waaronder het 'generaals-echtpaar'. En door enkelen werd ik nog aangesproken over het bezoekerscentrum.
De terugweg had wat meer hemelwater in petto. Tevens moest ik een verklaring afleggen bij een passerende politieauto die al die mensen uit verboden gebied zag komen.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/>
<http://www.militair-erfgoed.nl/>
<http://www.forten.info/index.htm?cgi-bin/fotoalbum/emAlbum.cgi?c=show_thumbs;
p=Stelling_van_Amsterdam/Durgerdam_2004
>

 

Domeinnaam

Onlangs is de domeinnaam stelling-amsterdam.org met vijf jaar verlengd. Kost 'slechts' 100 dollar. Gedeeltelijk betaald dankzij een bijdrage van Stichting Militair Erfgoed.
De domeinnaam is in gebruik sinds 2 augustus 2000 en verloopt pas weer in 2009.

Er is onlangs een andere domeinnaam geregistreerd. Deze is bedoelt voor de Junior versie en blijft tot nadere aankondinging 'geheim' om verkeerde verwijzingen te voorkomen.

 

Bezoekerscentrum

Voorlopig in elke nieuwsbrief een stukje over het bezoekerscentrum. Ook als er niets te melden is...

Geen reacties of andere ontwikkelingen te melden.

Je kan het hele voorstel lezen of downloaden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/diversen/bezoekerscentrum/>

 

Overig

- Er blijkt een schoolproject voor 2VMBO over de Stelling van Amsterdam te bestaan: <http://www.erfgoedstart.nl/projecten.asp?rubriek=Project&ID=4>

- De tekst van het informatie-pakket voor de dagexcursie van 24 april is gereed. <https://doccentrum.stelling-amsterdam.nl/activiteiten/dagexcursie/>

- Webtip: 500.000 foto's op de Beeldbank van het Nationaal Archief. <http://beeldbank.nationaalarchief.nl/>

- Wie weet wat Prins Bernhard en een kanon in 1946 in Weesp deden? <http://beeldbank.nationaalarchief.nl/index.php?option=com_memorix&mrx_mod=geavanceerd_zoeken&show=true
&mrx_pref_sjabloon=detail&mrx_offset=6&skip=15
>

- De sluis bij het Fort bij Kudelstaart wordt dit jaar gerestaureerd, de autobrug vernieuwd en er komt een nieuwe fietsbrug. De kans bestaat dat er na 1945 munitie in de sluis is gegooid. De bagger wordt daarom naar een ponton op de Westeinderplas gebracht om daar gezeefd te worden. Dat vindt plaats in mei en men hoopt in juni met de restauratie te beginnen. (Bron: Witte Weekblad, via Hans Baas)

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)
 
 
 
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)