Sluit [X]   
 

Sergeant Infanterie Nijman in 1915: enveloppe met brief verzonden te Beverwijk op Fort aan de...

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 12-5-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 126

Nieuwsbrief Website Stelling van Amsterdam, nummer 126
Thema: Anderen over het eerste lustrum
(6de jaargang, 18 januari 2004)

Een nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam (StvA); een onafhankelijk particulier initiatief zonder winst-oogmerk.
<https://www.stelling-amsterdam.nl/>

Deze nieuwsbrief is, met meer verwijzingen en illustraties, ook te vinden op:
<https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/>
Daar is ook informatie te vinden over deze nieuwsbrieven, het aanmelden en het archief.

Heb jij informatie die via deze nieuwsbrief aan geïnteresseerden gezonden kan worden? Stuur de informatie dan aan <e-mail adres vervangen door formulier>.

 

Inhoud

In deze nieuwsbrief artikelen, in volgorde van ontvangst, van diverse personen naar aanleiding van het eerste lustrum van de Stelling-website:

 

Anderen over het eerste lustrum

Eind vorig jaar vroeg ik acht personen om alvast stil te staan bij het eerste lustrum van de website en de gedachten eens aan het toetsenbord toe te vertrouwen. Na enige aandrang en herinneringen hebben de meesten dat inderdaad gedaan en dat leverde gevarieerde teksten op met waardevolle opmerkingen en gedachten. Zeker de moeite waard om eens rustig door te lezen!

Deze bijdragen kan je hieronder in deze nieuwsbrief vinden. De meesten kwamen boven het aantal van 350 woorden uit maar dat enthousiasme heb ik niet beknot. Van bijna elke auteur heb ik ook een passende foto gevonden en geplaatst.
Mijn dank aan de auteurs voor hun herinneringen en inzichten!

Reacties op het jubileum of in het algemeen zijn nogsteeds welkom. Tot heden zijn die vrijwel uitgebleven en dat vind ik toch wel teleurstellend. Ook de 'verkoop' van winterfoto's valt erg tegen - terwijl in augustus de domeinnaam stelling-amsterdam.org weer verlengd moet worden, beste lezers.

<https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/winterfoto/>

 

Een gigantische puzzel

(door Eddy de Haes)

Internet is een uitkomst voor ieder met belangstelling voor specifieke onderwerpen die geen zin heeft zijn tijd in archieven en bibliotheken door te brengen.
Met mijn belangstelling voor ons waterbeheer en in het bijzonder de slimme manier waarop we ons water kunnen inzetten om minder welkome bezoekers natte poten te bezorgen kwam ik al snel terecht bij de website van René.
Dat moet nog in een pril stadium van de website geweest zijn want deze paste toen nog ruimschoots op een CD-ROM en een andere website op dit gebied bestond nog niet.

Deze website was alles behalve een eendagsvlieg; er ging geen week voorbij (en nogsteeds niet) of er waren weer mutaties waarmee mijn voornemen om ter plekke details te gaan fotograferen al weer door de beschrijvingen en foto’s werden achterhaald.
Wat mij het meest verbaasde was het tijdstip waarop het één en ander tot stand werd gebracht. Meestal (ver) na middernacht!
Waar René de energie vandaan haalt is me tot op de dag van vandaag een compleet raadsel.

Het resultaat mag er zijn, een website als een encyclopedie. Als je het daar niet kunt vinden vergeet het dan maar.
Je ziet inmiddels door de bomen de Stelling niet meer maar dat was destijds nu juist de bedoeling. En dan hebben we het nog niet over de nieuwsbrief gehad, je komt locaties tegen waar je het bestaan niet van weet.
Dankzij de website kon ik goed voorbereid aan de nodige excursies van onder meer de Stichting Militair Erfgoed (SME) deelnemen en die door René op uitgekiende wijze zijn georganiseerd. Het was niet in de laatste plaats aan hem te danken dat deze op grote belangstelling mochten rekenen.

De website die begon als het vullen van stukjes in een gigantische puzzel is nu aardig compleet. Gelukkig blijven er nog zoveel gaatjes over dat, om in beeldspraak te blijven, je met het vullen van details met bitjes en bytes nog jaren vooruit kunt.

Ik wens René, Anja, Carsten en Maaike heel veel succes en ook een beetje sterkte met de website en de daarbij horende uitstapjes naar nog te verkennen terrein.

 

Wijsheid van de website

(door Hans Baas)

Ik ben al een bezoeker van de site een paar maanden nadat het op het web kwam, in april 1999. Het heeft mijn leven wel voor een deel beïnvloed en ik vind het best. Mijn eerste kennismaking met René geschiedde op het Fort aan de Drecht, nog tijdens de opknapbeurt. En wat ik van René daarna allemaal geleerd heb tijdens onze forten bezoeken, en ritjes erheen, is onbeschrijfelijk. Nog bedankt daarvoor !
Ik vind trouwens ook dat ik door de site een goede vriend erbij heb, en veel andere interessante mensen heb ontmoet die ik anders nooit zou zijn tegen gekomen !

Veel minpuntjes kan ik aan de website niet vinden, het mooie ervan is dat het steeds groeit en dus een "boek is dat nooit af is, en nooit af behoeft te zijn".
Het enige commentaar wat ik van vrienden en kennissen, die ik de website aanbeveel, wel eens hoor, is dat ze graag zouden zien dat als ze op een foto klikken ze dan een vergroting te zien krijgen, maar René heeft me al eens uitgelegd dat de website dan veel te groot zou worden, maar misschien een paar foto's ???

Ik gebruik de site om me voor te bereiden op een bezoek aan een fort, meestal met René en/of Jurgen. Of voor de excursie. Maar ook gebruik ik de omschrijving van een fort om in mijn eigen fotoboek te doen, bij een fort dat ik uitgebreid heb bezocht en foto's heb gemaakt. Dat zijn er inmiddels een behoorlijk aantal en mijn privé boek word steeds dikker!
Maar ook in de verloren uurtjes lekker door de site zappen, de nieuwsbrieven uitvoerig lezen en veel informatie opdoen. Dingen leren over iets waar ik elke dag langs kom maar die zo verborgen waren ! Het verveelt mij nooit !

Ik laat de site heel vaak aan collega's en vrienden zien als toelichting op mijn verhalen van bezoeken aan de Stelling. En het is dan natuurlijk heel leuk om je eigen naam tegen te komen, of je op een foto op de grond te zien liggen om met de hand een kazemat uit te graven !!
Kortom de website en de Stelling is echt een deel van mijn leven gaan worden, en een heel interessant deel ook. Heel veel van mijn vrienden zien mij als hun vraagbaak over de Stelling en ik vertel dan natuurlijk niet dat mijn wijsheid van de website komt!!

 

Een groter geheel

(door Johan Stuart, voorlichter Landschap Noord-Holland)

De initiatiefnemers van deze site hebben veel eerder dan ik ingezien dat het vergaren van informatie veel meer nut heeft als die informatie ook beschikbaar is voor anderen. In het geval van het Internet is die informatie gelijk ook beschikbaar voor iedereen!
Alle lof voor dit initiatief. Vooral omdat Jurgen en René hun onderwerp breed benaderen. Niet alleen de krijgsgeschiedenis, maar ook ecologie en de menselijke kant van bijvoorbeeld het werken in de forten.

Nu wij als Landschap Noord-Holland ook digitaal zijn, zal ik zorgen dat bij de stukjes die wij over onze forten schrijven, een link komt naar de desbetreffende pagina op stelling-amsterdam.nl. Mensen zien dan meteen dat dat ene fort waar zij een bezoek aan brengen, onderdeel is van een groter geheel.

Laten we samen ervoor zorgen dat niet alleen de forten beschermd worden, maar ook de inundatievelden en alle waterstaatbouwkundige werken die bij de Stelling horen. Landschap Noord-Holland doet haar best.

Veel succes en ga door!

<http://www.landschapnoordholland.nl/> (nieuwe website!)

 

Website 5 jaar!

(door Fred Hommers, projectleider Stichting Stelling van Amsterdam)

Gevraagd naar een reactie over het nut en het succes van de website, waarbij opbouwende kritiek meer welkom is dan (welgemeende) complimenten voldoen wij graag aan dat verzoek.
Wij hebben daarbij dan meteen ook een probleem. Want wij willen best opbouwende kritiek leveren, maar dan moet je die wel hebben en die hebben wij dus niet.

Of de website nut en succes heeft gehad? De vraag stellen is hem beantwoorden !
De website is in de afgelopen vijf jaar uitgegroeid tot een belangrijke bron van informatie over de Stelling van Amsterdam.
Het grote aantal bezoeken/hits in de afgelopen jaren vormt daarvan naar onze mening het bewijs.

Langs deze weg willen wij dan ook graag uitdrukking geven aan onze grote waardering voor dit staaltje van particulier initiatief en daaraan onze hartelijke gelukwensen met dit eerste lustrum toevoegen.
Wij spreken de hoop en de wens uit dat deze website nog een lang leven beschoren mag zijn.

 

Hoe lang nog?

(door Rob Schimmel, auteur diverse provinciale rapporten zoals Studiebericht 17 en het boekje 'Fortenroutes langs de vuurlijn')

Toen ik in 1982 de opdracht kreeg de Stelling van Amsterdam te onderzoeken, vroeg ik mij af over welke stelling het ging. Ik kende alleen de Stelling van Pythagoras.
Al gauw werd het mij duidelijk dat het hier een verdedigingslinie betrof. Na enig speurwerk kwam ik bij de Stichting Menno Van Coehoorn terecht. Die kon mij een dun boekje geven over de oude Posten van Kraijenhoff en de Stelling van Amsterdam.
Vervolgens kreeg de term archiefarcheologie een bijzondere betekenis. Spitten in lange rijen dozen, bezoeken aan forten, spreken met betrokkenen. Als uit een verborgen landschap rees geleidelijk de Stelling omhoog. Stukje voor stukje werd dit immense bouwwerk weer opnieuw door mij opgebouwd. En geleidelijk ontstond het beeld dat wij nu kennen. Wat eens onzichtbaar was, is weer zichtbaar geworden.
Mijn oogmerk was een algemeen beeld te herscheppen, waarop een ieder op zijn manier verder kan bouwen. En daar ben ik in geslaagd.

Er ontstonden groepen die zich toelegden op de geschiedenis van een fort bij hen in de buurt, anderen onderzochten het natuurleven op de forten en er is iemand die een fantastische website bouwde.
En deze website was voor mij een verrassing. Nu is het zo dat ik na het fietsrouteboekje van de stelling "fietsen langs de vuurlijn" het wat rustiger ging doen met de forten. Het accent van mijn aandacht kwam steeds meer te liggen op de mergelgrotten in de omgeving van Maastricht. Daar ligt ook het Belgische fort Eben-Emael. Wat doe je dan? Uiteraard ga er naar toe.
Eerst nog stiekem door een mangat en later door de officiële ingang. Kon niet anders, want het mangat was namelijk dichtgestort. Een puisant groot fort in de mergel uitgehakt, twee verdiepingen met gigantische kanonnen en 7.000 man. Vervolgens werd het op een nacht door 70 man, verdeeld over zeven zweefvliegtuigjes, ingenomen. De kanonkoepels werden met holle springladingen ontzet. De enkele uitgangen onder vuur gehouden en de manschappen zaten opgesloten. Het was gedaan met het fort. En ik bedacht trots; dat had de Stelling niet kunnen overkomen. Zijn zwakte was ook zijn kracht.

Dus toch weer de forten. Via de website van het fort Eben-Emael kwam ik terecht op onze enige echte en complete website over de Stelling van Amsterdam, gemaakt door René Ros.
Al gauw voelde ik mij vertrouwd. Het had veel weg van een gangenstelsel in Limburg. Je kan alle kanten uit, verdwaalt voortdurend (of je laat je verdwalen) en om elke hoek kunnen nieuwe spannende ontdekkingen liggen. Kortom ik was weer helemaal thuis.
Tenslotte, en dat is het belangrijkste, kom je er ook altijd weer uit.

Deze website kan alleen tot stand komen als er een bevlogen websitebeheerder en stellingliefhebber in één persoon zijn verenigd. De voortdurende stroom van nieuwe informatie dwingt je dan ook deze site te bezoeken. Dat wordt dan heel slim gedaan met een nieuwsbrief. Geleidelijk spoelen alle ontdekkingen en informatie op deze site samen.
De site is echter afhankelijk van de mogelijkheden van één persoon; de onevenaarbare René Ros. Hoelang kan hij het nog doen?
Mijn zorg is dan ook het voortbestaan van de site. Onderbrengen in een instituut is geen waarborg voor behoud van de excellente kwaliteit. Eens verschuift de aandacht naar andere prioriteiten.

Nu is de provincie Noord-Holland de behoeder van de stelling.
Mijn idee is, dat deze provincie aan René jaarlijks een vergoeding toekent, die gebaseerd is op één dag per week werken aan de site inclusief nieuwsgaring. Op deze wijze is de verhouding kwaliteit - vergoeding gewaarborgd en voor ons het behoud van de site.

<http://www.fort-eben-emael.be/>

 

Een dood weermiddel dat leeft

(door Peter Schat)

"En hoe kan ik dan die 2300 A4'tjes over de Stelling van Amsterdam raadplegen?" De dame, die aan haar grijze kapsel te zien wel ongeveer de gemiddelde leeftijd van mijn gehoor representeert, drukt met haar gezicht een groot vraagteken uit en hongert kennelijk naar meer informatie dan ik uit de losse pols bij mijn dia's heb verstrekt. Deze vraag was te verwachten, dus ik had mij er voor mijn optreden voor de afdeling Zuid van heemschutkring Ons Amsterdam op geprepareerd. "Op de site van Ons Amsterdam staat het webadres onder links. Het enige wat u moet doen is klikken."
Klare taal, toch? Omdat haar gezicht nu een nog groter vraagteken vormt, voeg ik aan toe, dat iedereen die handig is met een zoekmachine er zonder problemen naartoe kan surfen. Sorry, er is een volgende vraag.

Waar de regering in Amsterdam zou worden ondergebracht, als die de wijk had moeten nemen uit het Haagse? Ik kan natuurlijk niet alles weten, dus ik suggereer: Paleis op de Dam? Beheerder René Ros van de website met de 2300 A4'tjes, zit achter in de zaal en roept 'Amstel Hotel'. Daar zetelde immers de stellingcommandant en er was ruimte genoeg voor kabinet en vorstin. Op mijn vraag hoe hij aan die wijsheid komt, bekent hij er ook maar een slag naar te slaan. Wiens intuïtie het bij het rechte eind heeft, moet maar uit een van de vele onderzoeken en onderzoekjes blijken, die de Stelling nog verdient te ondergaan, concludeer ik. De tachtig toehoorders tonen zich tevreden, want ze snijden alweer een volgende kwestie aan.

Elk meegedeeld feit roept nieuwe vragen op. En discussies. Over nut en betekenis van het intrigerende verdedigingswerk. Over de toekomst en hoe er onder toenemende druk van de verstedelijking met al die versnipperde en toch een samenhangend geheel vormende stellingelementen moet worden omgegaan. Na afloop krijg ik te horen, dat de opkomst in het wijkcentrum van de Rivierenbuurt royaal bovengemiddeld was deze avond. Voor mij het bewijs dat de Stelling een dood weermiddel is dat leeft.

Internet vind ik een prima medium om de discussies 'maatschappelijk breed' te houden, dus propageer ik nieuwsbrief en website zoveel ik kan. Na deze avond bij Ons Amsterdam, weet ik echter ook, dat ik om een goede gids te zijn, niet kan volstaan met de kreten links, klikken en zoekmachines, die nog voor zovelen geheimtaal zijn.

 

Overig

- IJmuider Courant, Haarlems dagblad e.d. meldt 'Veel weerstand tegen Kunstfort Vijfhuizen' vanwege woningen en natuur. <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6522--1775848-1488--,00>

- Ook in de IJmuider Courant een artikel over de lege Duitse Schnellbootbunker in IJmuiden waar een viskwekerij belangstelling voor heeft: <http://www.hdc-i.nl/a.php?/Pagina/0,7101,11-1-6520--1789418-1488--,00>

- Grap van kroegbaas in Anna Paulowna leidt tot onderzoek met als conclusie 'geen bunker meer aanwezig': <http://www.nhd.nl/Pagina/0,7106,15-1-2039--1783833-1331--,00.html>

- Het Marinecomplex in Weesp is door Domeinen voor 10 jaar in erfpacht aan de krakers gegeven en niet leeg verkocht aan de gemeente om het bij het industrieterrein te voegen. Het is een voormalige machine- en smalspoorlocomotieffabriek dat na de Tweede Wereldoorlog door diverse legeronderdelen voor de opslag is gebruikt.

- Na een dip van 45 bezoeken per dag tijdens de kerstdagen en jaarwisseling, is het bezoek voor de tijd van het jaar weer ongewoon druk geworden met rond de 100 bezoeken per dag.

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Documentatiecentrum Stelling van Amsterdam. De redacteurs en auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van de website, nieuwsbrief of andere publicatie, door welke persoon en voor welk doel dan ook. Bij gebruik als bron voor publicaties en andere uitingen is bronvermelding verplicht en tevens wordt deskundige begeleiding, door bijvoorbeeld de redacteur of auteur, aanbevolen. In de nieuwsbrieven weergegeven meningen zijn een deel van een column of strikt persoonlijk tenzij expliciet anders is aangegeven. 'Majoor Van Hall' en 'Soldaat Troelstra' zijn fictieve militairen uit het verleden die dienen als pseudoniemen voor verschillende personen. Activiteiten zoals rondleidingen worden mogelijk door andere partijen georganiseerd en de verantwoordelijkheid voor inhoud, uitvoering e.d. ligt geheel bij de betreffende partij. De inhoud van een nieuwsbrief wordt na publicatie niet meer gewijzigd en kan later onjuist zijn gebleken of niet meer van toepassing zijn. De auteursrechten berusten bij René G.A. Ros tenzij anders is aangegeven.

 

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)