Sluit [X]   
 

Patriotten in 1787: Wapenstilstand tussen Patriotten Amsterdam en Pruisen

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 12 - Extra

E-NIEUWSBRIEF WEB-SITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 12 - EXTRA
(6 februari 2000)

Beste lezers,

Bij deze een extra e-nieuwsbrief over de web-site Stelling van Amsterdam met daarin informatie over de nieuwe versie en de CD-ROM die je kan bestellen.

Versie 1.1. van de website is eindelijk in de lucht! Hierin vele wijzigingen die in het afgelopen jaar, met bijdragen van diverse personen, zijn gemaakt maar niet in tussentijdse versies waren opgenomen.
De complete lijst van wijzigingen met verwijzingen naar de pagina's staat in de Colofon:
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/
Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen? Hieronder behandelen we de belangrijkste punten.

In tegenstelling tot de verschenen boeken en rapporten is onze website vanaf het begin meer geweest dan een opsomming van de forten. Niet gehinderd door de kosten van de drukpers konden we aandacht besteden aan kleinere objecten zoals sluizen en batterijen. Maar vooral de aandacht voor de centrale voorzieningen zoals magazijnen, kazernes e.d. was nieuw. We hebben daar dan ook positieve geluiden over gehoord.
Deze versie gaat nog een stap verder. Hoe kunnen we het ons nou voorstellen hoe het in die tijd geweest moet zijn als we geen mensen als voorbeeld hebben? Na een lange voorbereiding, steeds een stapje in de archieven, nabestaanden zoeken (o.a. op Internet!) is het gelukt om negen korte biografieën te maken over een scala van mensen en rangen.
We beginnen bij landarbeider Adrianus Verhoeven die met schep en kruiwagen de aardwerken aanlegde, Sergeant Willem de Jong werd opgeroepen voor de Mobilisatie 1914-1919, Fortwachter Harm Alberts was de laatste fortwachter van Fort aan het Pampus maar tevens was hij later magazijnbeheerder van magazijncomplexen. Groepscommandant De Grave had van 1914-1919 de leiding over de Groep Westzaan in de Sector Zaandam. Stellingcommandant Fabius moet een apart figuur geweest zijn, nog meer dan zijn voorganger en later Minister Den Beer Poortugael. "Koningin en Vaderland" betekende van 1890 tot en met 1948 voor de militairen vooral: Koningin Wilhelmina.
Dhr. Beers zat tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele weken gevangen in Fort bij Spijkerboor vanwege smokkelen van voedsel. Tenslotte was Beambte Berkhof in de jaren 1950 mede verantwoordelijk voor de bewaking van de munitieopslag van de Koninklijke Marine.
https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/mensen/

Er zijn 33 geheel nieuwe informatie pagina's gemaakt van even zoveel objecten. Dit betreffen vooral verdedigingswerken van na 1920, voorzieningen zoals een sluis, drijvende brug, voorstelling, liniewal en lijsten van groepsparken.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/slotertocht/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer-sluis/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zijkanaal-c/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/bilderdam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/starnmeer/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zuidwijkermeer-linie/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/groep-ilpendam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/groep-zaandam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/groep-sloten/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/groep-ouderkerk/

Verder zijn van ruim dertig objecten geheel nieuwe of aanvullende foto's toegevoegd. De centrale voorzieningen en de sectorparken voeren die lijst prominent aan.

Ook het aantal Extra pagina's met uitgebreidere informatie over bepaalde onderwerpen is toegenomen: Duits Luchtschip (spionage vlucht boven de Stelling), Grens met Nieuwe Hollandse Waterlinie, Inundaties (alles over sluizen en water), Magazijnen (munitie-opslag) en Waterzuivering (ontijzering).
https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/

Het aantal panorama foto's, waardoor de bezoeker zelf op een fort kan rondkijken, is verdubbeld.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/panorama/

Ook zijn er betere foto's in de Diashows van de forten en centrale voorzieningen geplaatst.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/forten/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/centraal/

Geheel nieuw is de diashow met foto's van de bekende, 19e-eeuwse, Amsterdamse fotograaf Jacob Olie.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/olie/

De indeling van de forten is wat gewijzigd en de satelliet-foto's zijn verbeterd. De inundatiegebieden zijn nu aangegeven, de grenzen van de Stelling, de sectoren en de groepen, de locaties van de stafkwartieren, sector- en groepsparken etc. Van vrijwel alle forten wordt nu ook aangegeven op welke datum en tot welke klasse voor de Kringenwet het fort behoorde. Hierdoor is het belang van het object te volgen en geeft het een aanwijzing over de constructie-eisen voor het bouwen binnen de verboden kringen.

Verder zijn er nog vele andere wijzigingen: naamgeving van objecten, jaartallen, meer verwijzingen naar externe sites. Ook zijn er enkele help-pagina's bijgekomen die de gebruiker even op weg kan helpen.
https://www.stelling-amsterdam.nl/help/

Ook aan de pagina's over de Posten van Kraijenhoff en de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het een en ander toegevoegd. Nieuw zijn de pagina's over de Grebbelinie. Zeker weer eens de moeite waard om te bekijken!

We hopen dat we weer een stap verder zijn gegaan om een zo compleet mogelijk beeld van de Stelling te geven. Een beetje van de mystiek halen we daar wel mee weg, maar er komen weer andere mysteries voor in de plaats...

CD-ROM
Omdat verschillende personen positief hebben gereageerd op de mogelijkheid op het hebben van een CD-ROM met de website is die vanaf heden beschikbaar. We vonden wel dat we daarmee boven de kostprijs konden gaan zitten zodat we de hoge reproductie-kosten van de Jacob Olie foto's met de opbrengst kunnen bekostigen. Een eventueel resterende "winst" zal worden gebruikt voor andere kosten zoals verzendkosten en reiskosten. Omdat het geen commercieel product is, kunnen in principe alleen mensen die op dit moment geabonneerd zijn op deze mailinglijst als een soort vriendendienst slechts één exemplaar aanschaffen.
Op de CD-ROM staat de gehele website, enkele extra QuickTime VR panorama's, extra trucage foto's, de QuickTime software zelf en enkele web browsers voor de Macintosh en Windows. Daardoor kan je lekker rustig over de website surfen zonder telefoontikken! In totaal zo'n 100 Mb aan bestanden waaronder 32 Mb voor de website. De CD-ROM is geschikt voor Mac OS computers en andere besturingssystemen die het ISO 9660 formaat ondersteunen zoals UNIX en Windows 95/98/NT.
Deze CD-ROM is voor 40 gulden / 18 euro, incl. verzendkosten, te bestellen door een e-mail te sturen aan <e-mail adres vervangen door formulier> met daarin uw naam, adres, postcode, plaats, telefoonnr en uw bank/gironummer. Maak gelijktijdig het bedrag over op [rekeningnr. niet meer bruikbaar] t.n.v. R.G.A. Ros te Weesp, o.v.v. "CD-ROM SvA".
Uw bestelling en betaling moet binnen twee weken bij ons binnen zijn. Na 19 februari is bestellen niet meer mogelijk en wordt de CD-ROM per post aan alle bestellers gezonden.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
Onderzoek, studie en informatie met betrekking tot het erfgoed van de waterlinies in Nederland. (Advertentie)