Sluit [X]   
 

Patriotten in 1787: aanval en beleg door Pruisen van Vesting Weesp

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 9

[If you can not read Dutch, you're currently on the wrong mailing list. There is now]
[a separate mailing-list for non-Dutch people. Please drop René an e-mail to change]
[from list: rene@rgaros.nl]

E-NIEUWSBRIEF WEB-SITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 9
(29 november 1999)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de web-site Stelling van Amsterdam.

PUBLIC BETA
Sinds de opkomst van het Internet zijn er eigenlijk alleen maar test-versies van software en wij doen er een maandje aan mee. Gedurende de maand december is een beta-versie van de website beschikbaar voor de lezers van deze nieuwsbrief. In januari zal de echte final-versie 1.1 beschikbaar komen. De beta zal bestaan naast de oude 1.0 versie die de rest van de wereld nogsteeds ziet. De lijst van de wijzigingen voor versie 1.1 is best lang en t.z.t zullen we de hoogtepunten eruit lichten. Voor dit moment wijzen we u met name op de nieuwe help pagina's voor de navigatie en over de QuickTime panorama's. Qua opmaak is er niet veel verandert, wel aan de inhoud en afbeeldingen. Er zijn een aantal zaken nog niet af, deze zullen in de komende maand nog toegevoegd worden.
In deze en volgende nieuwsbrieven zullen we zowel de relevante links naar de oude als naar de nieuwe site geven.
Wijs uw browser naar de onderstaande URL en laat ons uw opmerkingen weten!
Maar let op! U hebt een wachtwoord nodig om de site te bekijken: gebruik username 'gast' en wachtwoord 'gast' om binnen te komen. Mocht er teveel misbruik van de toegang worden gemaakt dan zal ieder een persoonlijk wachtwoord moeten aanvragen.
https://www.stelling-amsterdam.nl/
https://www.stelling-amsterdam.nl/help/
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/ (Wijzigingen)

WEESP - BATTERIJ DE ROSKAM
Hotel De Roskam is een bekend historisch fenomeen in het Vestingstadje Weesp, maar helaas gesloopt. Stukken in het Gemeentearchief Weesp gaven de indruk dat de batterij gelegen heeft op wat nu de Roskamstraat is, oostelijk van het hotel. Later bleek dat die straat al in 1913 bestond en de batterij ook nog. Onlangs zagen we een kaart waar de verdedigingswerken niet weg-geretoucheerd waren en werd duidelijk dat de batterij westelijk van het hotel is geweest. Pas dit jaar zijn op de nog kale helft woningen gebouwd.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp-roskam/

DRINKWATERVOORZIENING
De bouwtekeningen van de ontijzeringsinrichting hebben de werking ervan onthuld. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen: op de bovenverdieping sproeit, over de volle hoogte, water naar beneden waardoor het in aanraking met zuurstof komt en het onoplosbare ijzer(III)oxide ontstaat. De gehele begane grond is gevuld met een cokespakket van drie meter dik, vergelijkbaar met actieve kool, wat het water filtert van de vlokken ijzeroxide en andere onregelmatigheden. Het water lekt door het cokespakket heen naar de kelder waar het in bassins wordt opgevangen en door het zand/grind filter in een apart gebouw naar de reinwaterkelder gaat.
De werking van de ontijzeringsinrichtingen in de forten van na 1900 is waarschijnlijk gelijk.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/

UITWATERENDE SLUIZEN
In de archieven aanwezig hij het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier is niet veel te vinden over de zeedijk en de mogelijke kustbatterijen. Die liggen waarschijnlijk in het Streekarchief Waterland (nu Waterlands Archief) in Purmerend.
Wel zijn diverse zaken over de sluizen in Schardam, Edam, Monnickendam, Zaandam en Nauerna gevonden. Leuke weetfeitjes. Maar ook stukken over het opruimen van Duitse bunkers, loopgraven en putten voor explosieven in 1945. De bunker in Uitdam komt in de briefwisseling uitgebreid aan de orde. De toenmalige pachter van het terrein wilde de bunker behouden en gebruiken, daarom is het niet gesloopt.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeedijk/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/uitdam/
http://www.hollands-noorderkwartier.nl/
http://www.inter.nl.net/users/SAW/

ARTILLERIE LOODS
Uit vergelijking van een bouwtekening met een nog bestaand gebouw in Weesp is gebleken dat één van de artillerieloodsen uit 1877 nog bestaat. Weliswaar een dakkapelletje e.d. gekregen maar nog goed te herkennen. Onder het afdak van de kogelopslag is nu een terrasje van de Theetuin. De loods staat op de Bakkerschans met de toegang tot de Theetuin naast het Fort aan de Ossenmarkt.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/weesp/

SECTORPARK ILPENDAM, AFD. MATERIEEL
Frank van Drie heeft op het terrein, tussen de moderne loodsen, drie originele loodsen teruggevonden. Foto's worden later nog beschikbaar gesteld en opgenomen op de website.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schouw/

ACTUELE BRAND
We hoopten dat we met een historisch onderwerp niet zo de actualiteit hoefden te volgen...
Zaterdagnacht 13 november jl. is één van de twee grote loodsen van het Sectorpark Halfweg, afd. Munitie gedeeltelijk afgebrand.
De Amsterdamse omroep AT5 had er beelden van en noemde het "het kruithuis". Wij hebben een foto van het troosteloze resultaat op de nieuwe Actueel Nieuws-pagina.
https://www.stelling-amsterdam.nl/actueel/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/halfweg-1800/

STICHTING HERSTELLING
De Stichting Herstelling voert werkervaringsprojecten uit op de forten van de Stelling. Moeilijk bemiddelbare werklozen doen daardoor arbeidsritme en werkervaring op in de groenvoorziening en de bouw. Voor meer informatie moet je eigenlijk maar naar hun nieuwe website gaan die voorlopig op René's webserver staat.
http://www.rgaros.nl/herstelling/

UNESCO en WHC logos
Op ons verzoek, uit mei van dit jaar, om de UNESCO en World Heritage Centre logo's te mogen voeren op de website is positief geoordeeld. Het UNESCO-World Heritage Centre, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Stichting Stelling van Amsterdam hadden geen bezwaren.
Wij zijn verheugd met deze erkenning en zullen de logo's in de komende versie 1.1 gaan gebruiken. We rekenen niet op subsidies maar hopen op (betere) samenwerking met genoemde en andere instanties.
https://www.stelling-amsterdam.nl/
http://www.unesco.org/
http://www.unesco.org/whc/
http://www.rdmz.nl/

SCHIPHOL
Het bezoekerscentrum van Schiphol heeft een hele grote luchtfoto in de vloer waarmee je in enkele stappen een wandeling langs de forten kunt maken! Er zijn ook landkaarten uit diverse perioden waar de Stelling op voorkomt en die een indruk geven van de stedelijke ontwikkeling. https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-vliegkamp/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schiphol-vliegkamp/
http://www.schiphol.nl/

HISTORISCHE LUCHTFOTO'S
Van de Stichting Menno van Coehoorn hebben we diverse dia's mogen uitzoeken voor gebruik op de website. Daaronder zijn enkele luchtopnamen uit 1930. Samen met andere luchtfoto's zijn deze in een nieuwe diashow opgenomen. Dank aan Menno!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/dia/luchtfoto/
http://www.coehoorn.nl/

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Gecombineerd met een prettige sociale verplichting in het land rond Dordrecht, hebben we gedurende een weekeind vijftien verdedigingswerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie rond de Merwede bezocht. Een aantal konden we op komen, andere moesten we vanaf de buitenkant bekijken. We hebben echter ook enkele mooie inundatiesluizen gezien zoals die in de Stelling niet voorkomen.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nhw/

OVERIG
- Op zaterdag 27 november jl. is er een piek van bezoekers geweest. Met 107 bezoekers was het zelfs de drukste dag ooit. We vermoeden een publicatie in een krant, maar weten niet in welke! Wie helpt ons aan een kopie?
- Er zijn nu circa 5500 bezoekers op de website geweest.
- Tevens zijn er nu 72 abonnees op deze mailinglist.
- Het foto-archief bevat inmiddels 2500 foto's.
- Een goede site over archieven in Nederland is: http://www.medewerker.hro.nl/SmiWT/archief.htm
- Stichting Herstelling verhuist per 24 december as. naar Vestingplein 1, 1398 VE Muiden, tel. 0294 - 26 56 83, fax 0294 - 26 58 57

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Maas+deNatris verrichten militair-historisch onderzoek op het snijvlak van defensie en samenleving en vertalen dat naar gedrukte en digitale media. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)