Sluit [X]   
 

Dirk Marinus Trampen in 1912: herhalingsoefening

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 8

E-NIEUWSBRIEF WEB-SITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 8
(27 oktober 1999)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de web-site Stelling van Amsterdam.

WATERSCHAP GROOT-HAARLEMMERMEER
We zijn in het archief van het Waterschap Groot-Haarlemmermeer gaan kijken naar de stukken. En dan vooral in de archieven van opgeheven polderbesturen zoals die van de Houtrakpolder, Veerpolder en Haarlemmermeerpolder. Veel kleine weet-feitjes, jaartallen, bouwtekeningen e.d. die in de verschillende informatie pagina's verwerkt zullen worden. De leukste was dat volgens de notulen van een vergadering het leger in 1939 plannen had voor een "ondergronds gemaal" bij Fort bij Aalsmeer maar door het uitbreken van de oorlog zijn die plannen nooit uitgevoerd. Waarschijnlijk gaat het hier om een bomvrij gemaal waarvan er nog een (kleiner?) exemplaar bij het voormalige Vliegveld Bergen (NH) staat. Met versie 1.1 zal een aparte pagina aan de schutsluizen bij Aalsmeer toegevoegd worden. We redden het waarschijnlijk niet om daar dit jaar nog foto's te gaan nemen.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/aalsmeer/

KUSTBATTERIJEN
Van de Batterij bij Uitdam en de Batterij Janhagelhoek (bij Monnickendam) is in het veld niets te herkennen. Alleen staat bij Uitdam een bunker die volgens de eigenaar Duits is . Tussen 1940 en 1945 zou het voor de Duitse bezetter gebouwd zijn door de Hollandse Beton Maatschappij. Het zou te maken hebben gehad met een namaak vliegveld ("spiegel vliegveld") in de nabijheid. Ten noorden van het bunker moet nog een onderkomen met puntdak hebben gestaan. Aan de wegzijde (west) en de zuidzijde zit een gleuf als schietgat. Aan de wegkant zit ook de ingang waarvoor nog een schermmuur heeft gestaan. Nergens op de bunker staat een plaatsnaam of jaartal. Momenteel is de helft van de bunker betimmert met hout en de andere helft met klimplanten. Wanneer het archief van het waterschap Uitwaterende Sluizen wordt bezocht gaan we zeker op zoek naar informatie over militaire bouwwerken in de zeedijk. Alhoewel er weinig hoop is want in Genie-archieven zijn we de batterijen niet tegengekomen.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeedijk/

ZEEBURG
Op een zonnige oktober-ochtend is René weer gaan fietsen en deze keer naar het eiland Zeeburg. Eens wat aandachtiger over het terrein rondgekeken. Heren op een volkstuincomplex wisten een metalen luik naar een onbekend ondergronds object. Ze hebben er nog nooit in durven kijken als het al kon: de deksel zit helemaal vastgeroest.
Verder een vrij groot (Duits?) bunker "ontdekt" met schietgaten en al. Tegenwoordig staat er een clubhuis van een hondenvereniging bovenop. Een medewerker was aanwezig zodat ook de binnenzijde bekeken kon worden.
Een stukje verderop, bij de nog aanwezige conducteurswoning, staat een schuilbunker zonder aarden dekking maar met twee ingangen. Helaas niet toegankelijk.
Ook een meneer bij de Ponyclub gesproken over het Marinevliegkamp dat daar was. De hellingbanen liggen in brokstukken langs de ontoegankelijke kade en zijn de enige restanten. Hijzelf was in 1960-1961 op het eiland gelegerd geweest in het Regiment Van Heutsz!
Enkele stukken van de oorspronkelijke wegen zijn nog terug te vinden, vooral op het westelijke deel van het eiland.
Twee andere objecten zijn van onbekende oorsprong maar wel verdacht: een houten huis bij de Oranjesluizen en poeren bij "Kaap Stront". Het houten huis staat op het terrein van de bouwindustrie en is in de kleuren rood, wit en blauw (gelijk het kantinegebouw bij de Oranje-Nassau Kazerne). De poeren zijn vermoedelijk van een vroegere hoogspanningsinstallatie.
Voor het gehele eiland (daar waar nog geen wegen, bruggen of tunnels lopen) zijn plannen voor woningen en kantoren... :-(
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeeburg/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schellingwoude/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/adam-nassau/
http://www.dds.nl/~ijburg

JACOB OLIE
De amateur-fotograaf Jacob Olie heeft een aantal prachtige foto's van de forten en militairen in de Stelling gemaakt. Ze zijn alleen op de Atlas afdeling van het Gemeentearchief Amsterdam te bewonderen (ladenkast rechtsachter) want publicatierechten kosten een vermogen voor de gewone particulier: 100 gulden / 45 euro per foto. Moet een gat in de gemeentebegroting gedicht worden ofzo?
Er is van 29 januari tot 16 april 2000 een tentoonstelling in het Gemeentearchief over Jacob Olie en een preview op de web-site van het archief. Maar natuurlijk geen fort te zien... :-(
Hopelijk werkt de web-site inmiddels wat beter en zijn ook de grotere afbeeldingen te zien...
http://www.gemeentearchief.amsterdam.nl/Olie/Preview/

BELGIE
We hebben twee web-sites gevonden over de forten van Antwerpen en Luik. Beide stellingen hebben in de Eerste Wereldoorlog een paar flinke granaten op zich af gekregen...
Interessante informatie in een wat rommelige opmaak maar zeker de moeite waard. Ook vanwege de afbeeldingen.
http://www.tou.com/host.e.m.ilit/fortress.htm (The Belgian fortress of Antwerp - 1914)
http://www.geocities.com/~brialmont/ (The Battle of Liége)

OVERIGE
- De Stichting Stelling van Amsterdam is verhuisd naar Tempeliersstraat 5, 2012 EA Haarlem.
- De website van Stichting Menno van Coehoorn is verhuisd naar www.coehoorn.nl. De oude site bestaat ook nog, en is praktisch hetzelfde, maar op de nieuwe locatie moet t.z.t. de nieuwe website komen.
- Er is een nieuwe website over Fort bij IJmuiden: http://members.xoom.com/sepulu/
- Deze website gaat over het Muiderslot: http://www.muiderslot.demon.nl/
- Er komt een brug over snelweg A4 bij Hoofddorp/Schiphol om de geniedijk met zichzelf te verbinden en een fietspad aan te leggen; bouw: 2000 - 2001.
- De haalbaarheid van een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal nabij Fort bij Nigtevecht wordt door de betrokken provincies en gemeenten onderzocht. Het zou o.a. een verkorting van zeven kilometer betekenen in de Forten-route die nu heen een weer naar de brug bij Weesp gaat. Eerder heeft ter plekke een draaibrug over het toenmalige Merwedekanaal gelegen.
- Er is een bescheiden begin gemaakt met het fotograferen van de werken in de Grebbelinie, nl. rond de Grebbeberg. De Erebegraafplaats in Rhenen is ook een bezoek waard, niet alleen op 4 mei.
- 4690 bezoekers, beoordeling van 7,9 en gemiddelde leeftijd van 44,9 jaar.
- 65 Nederlandstalige abonnees op deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)
 
 
 
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)