Sluit [X]   
 

Sergeant Olie in 1899: vader fotografeert militaire oefening te Beverwijk op Fort aan de...

© 1999-2022, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 17-8-2022

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 7

E-NIEUWSBRIEF WEBSITE STELLING VAN AMSTERDAM, nummer 7
(28 september 1999)

Beste lezers,

Bij deze een nieuwe e-nieuwsbrief over de website Stelling van Amsterdam.

WEGENS VERBOUWING GESLOTEN
Omdat het bijhouden van twee versies van de web-site ietwat ingewikkeld werd en fouten in verwijzingen in de hand ging werken zijn we daar vanaf gestapt. Op 1 september jl. kwam versie 1.0.21 beschikbaar op de website. Aan de volgende versie (1.1) wordt nu gewerkt en zal aan het eind van dit jaar beschikbaar komen. Er zijn al diverse zaken af, maar er staat nog meer in de planning.
Tot nu toe was elke nieuwsbrief ter ere van een nieuwe versie van de website. Dat is nu losgekoppeld omdat de volgende versie wel even op zich laat wachten. Maar we willen de lezer de nieuwe bevindingen niet onthouden.
De tot nu toe verzonden nieuwsbrieven waren voor de versies 1.0.09, 1.0.15, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.20 en 1.0.21. Dat maakt deze nieuwsbrief dus tot nummer 7...

Fort Zuidwijkermeer
Allereerst onze hartelijke dank aan de Stichting Het Noord-Hollands Landschap voor de gastvrijheid. Dank voor de ruimte, stroom en consumpties! Ook dank aan Apple Center Summix voor het beschikbaar stellen van de computers. De moderne computers stonden schitterend in het antieke fort!
In een geheel eigen lokaal stonden twee Apple iMac computers waarachter veel bezoekers plaats hebben genomen. Ondertussen liepen wij rond en met uitzondering van de Vesting Weesp is het Fort Zuidwijkermeer nu het best door ons gefotografeerde object. De goede verlichting droeg daar ook aan bij. Bij de Kringenwetboerderij De Eersteling, vlak voor het fort, bleek nog een originele peilschaal van de Genie te staan.
We hebben verschillende mensen gesproken, van fortofiel tot leek. Informatie gegeven, maar ook ontvangen. Zo kregen we een tip om op een bepaalde locatie naar een kruitmagazijn te kijken die tot woning verbouwd is. En twee anderen hebben locaties van een magazijn en een woning op de kaart aangewezen. Ook hebben we iemand gesproken die in de jaren 50 bij de Marine zat en de forten bewaakte vanwege de opslag van munitie. Wellicht dat we hem met een korte biografie kunnen toevoegen aan de web-site.
https://www.stelling-amsterdam.nl/landschap/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zuidwijkermeer/
http://www.summix.nl/

OPEN MONUMENTENDAG
René was met Open Monumentendag op vakantie in het Land van Maas en Waal en bezocht daar het vestingstadje Grave. Ook een brugkazemat uit 1936 was open. Een soortgelijke bij Ravenstein is de bovenste helft kwijtgeraakt aan slopers. Verder wat kasteeltjes en ruïnes om langs te fietsen en langs de jaren '50 militaire stuwlocatie van de IJssellinie bij Nijmegen geweest. Veel restanten van de 34 kanon/mitrailleur en luchtdoelartillerie opstellingen kunnen zien maar niet één van de vier tankkoepels gevonden.
http://www.openmonumentendag.nl/
http://www.geocities.com/Athens/Agora/6189/ijssel.html

ALGEMEEN RIJKS ARCHIEF
Jurgen was al eens eerder in dit archief gaan speuren en onlangs zijn we beide eens naar Den Haag gegaan om te bladeren. De overvloed aan gegevens is overdonderend, de handgeschreven teksten zijn moeilijk te lezen en het onderscheid tussen plannen en werkelijk uitgevoerd is vaak moeilijk te maken. Toch hebben we leuke informatie gevonden en het vasthouden van de blauwdruk van het nooit gebouwde Fort aan de Fuikvaart geeft ook een kick. De locaties van de groepsparken zijn nauwkeuriger overgenomen en worden verwerkt in de website.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/fuikvaart/
http://www.archief.nl/

KUSTBATTERIJEN
Tijdens het dagje in het Algemeen Rijks Archief vonden we gegevens over twee kustbatterijen langs de zeedijk. De tekeningen en andere stukken gaven aan dat het om versterkingen gaat bij Monnickendam en Uitdam sterk lijkende op die bij Durgerdam en Diemerdam. Er was plaats voor vier stukken geschut en circa 40 manschappen per kustbatterij. Zeer waarschijnlijk zijn ze in de Eerste Wereldoorlog aangelegd als aardwerken want ze hadden zelfs een telefoonaansluiting wat andere versterkingen niet hadden. Of is de betonnen versie gebouwd maar later gesloopt?
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeedijk/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/durgerdam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/diemerdam/

VOORSTELLING LANGS DE DRECHT
Volgens onze laatste inzichten was er niet om de hele hoofdstelling nog een vóórstelling, maar slechts op enkele punten. Mmm, een redelijk aantal punten dan... Deze voorstelling hebben we maar opgenomen als voorbeeld.
De hoofddoelen van een voorstelling waren om zwak terrein extra te verdedigen en om het terugtrekkende Veldleger in de Stelling op te kunnen nemen.
De Voorstelling bij Vijfhuizen is al een bekende en had permanente schuilgelegenheden. Nieuw is echter de Voorstelling langs de Drecht tussen Leimuiden en Vrouwenakker. Het bestond uit tijdelijke steunpunten, kanonnen, mitrailleurs, "trapgranaten" etc. Een onderdeel van de voorstelling is de Stelling bij Vrouwenakker welke het monumentregister alleen als naam kon noemen en mysterieus bleef. We zijn nog niet ter plekke gaan kijken naar onwaarschijnlijke overblijfselen. Grappig genoeg is deze voorstelling onderdeel van de Fortmanoeuvres van 1912 en komt het ter sprake in het krantenverslag dat op de website staat.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/vijfhuizen-voor/
https://www.stelling-amsterdam.nl/stelling/extra/ Fortmanoeuvre

HEMBRUG
Een rapport van de Provincie Noord-Holland is nog eens nageplozen en de lijst met gebouwen geanalyseerd. Het rapport mengt het Sectorpark Zaandam, afd. Materieel en het Algemeen Verdedigingspark door elkaar maar als je dat eenmaal door hebt! :-)
Onlangs hebben we nog wat foto's rond het terrein gemaakt en door het rapport kunnen we deze nu op de juiste informatie pagina plaatsen en blijkt dat we een foto van de ingang van het vm. AVP gebruikt hebben als ingang van de vm. Artillerie-Inrichtingen (AI, nu Eurometaal). Oeps!
Bovendien vonden we een boekje over de munitievoorziening in de bibliotheek van de Stichting Menno van Coehoorn. Daarin veel informatie over de AI, AVP en andere magazijnen in de Vesting Holland. Zelfs een oud-fortwachter van Pampus speelt daar nog een rol in!
De foto's zijn inmiddels uitgezocht en toch maar even op de webserver gezet... De overige informatie volgt met versie 1.1.
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-avp/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zaandam-ai/

ZIJKANAAL C
Per e-mail werden we getipt over het bestaan van enkele voormalige militaire gebouwen langs Zijkanaal C nabij Spaarndam. De tipgever maakt er echter een raadselspelletje van en geeft weinig aanvullende info c.q. "bewijzen". Omdat de bouwstijl van de loods sterk overeenkomt met gebouwen op het Algemeen Verdedigingspark (AVP) in Zaandam (1916-1921) lijkt de tip te kloppen en is binnen "ons" tijdperk. De loods, in baksteen vakwerkstijl, is echter een maatje groter dan die op het AVP. Er zijn ook nog een paar woningen op het terrein en aan de andere zijde van het kanaal.
In het Algemeen Rijksarchief vonden we documenten en tekeningen over een drijvende brug die op die locatie over het Zijkanaal C gelegd zou worden tijdens een mobilisatie. Op de plaats van de huidige loods waren twee loodsen aanwezig voor de oplegging van liggers, planken, ankers en het gereedschap. Het is dus aannemelijk dat de huidige loods en woningen voor de vlotbrug bestemd waren. Echter, in 1900 moet de vlotbrug al voorbereidt zijn terwijl de bouwstijl op een latere periode wijst... Zou het een latere herbouw zijn?
We weten van nog twee andere locaties voor vlotbruggen maar de bijbehorende loodsen, bij de forten Jisperweg en Waver-Amstel zijn inmiddels gesloopt. De loodsen aan Zijkanaal C zijn dus mogelijk in meerdere opzichten bijzonder: niet op een fortterrein, niet het houten model bergloods en nog (gedeeltelijk?) aanwezig.

St. Aagtendijk
Bij het fotograferen van de spoorinsnijding met damsluis door de St. Aagtendijk trof Jurgen nog een restant van de nabijgelegen inlaatsluis aan. Het bakstenen inlaatwerk is nog intakt en het windwerk is gedeeltelijk aanwezig. We hebben het niet kunnen vinden in het monumentregister.

VERWIJZINGEN
Een bezoeker op Fort Zuidwijkermeer liet ons een artikel uit het NRC Handelsblad zien waarin een URL voorkwam naar onze pagina over de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Helaas een niet helemaal correcte URL. Controleer altijd de URL die je publiceert of beter, vraag ons naar de beste URL om te gebruiken! Zeker als het dieper de web-site in gaat, bijvoorbeeld naar een fort.

AUTEURSRECHT
Helaas is de eerste echte schending van ons auteursrecht geconstateerd. De pagina over de Graansilo Korthals-Altes is vrijwel exact, inclusief foto's, overgenomen op een web-site van een drukkerij/uitgeverij. We hebben het bedrijf aangeschreven om de pagina en afbeeldingen te verwijderen en dat hebben ze inmiddels gedaan. Een verwijzing naar het origineel was makkelijker geweest...

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Fort bij Edam kan een groot deel van het jaar bezocht worden. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)