Sluit [X]   
 

Stelling van Amsterdam in 1912: fortmanoeuvres rond Uithoorn met verslag Algemeen Handelsblad

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 6 (1.0.21)

Beste lezers,

Ter gelegenheid van de nieuwe versie 1.0.21 van de website Stelling van Amsterdam een e-nieuwsbrief.

FAXBRIEF
Sinds deze nieuwsbrief-editie is het ook mogelijk om deze per fax te ontvangen. Er zijn namelijk een aantal personen en instellingen die geen e-mail hebben maar toch op de hoogte gehouden willen worden. Vanwege de wat hogere kosten die aan deze manier van verspreiden zijn verbonden proberen we het aantal ontvangers beperkt te houden.
Indien je iemand weet die de nieuwsbrief per fax wil ontvangen laat het dan even, met motivatie, weten! Als je deze tekst echter als fax ontvangt, maar per e-mail kan ontvangen, laat ons dan even het e-mail adres weten!

Fort Zuidwijkermeer
We zijn klaar voor de Week van het Landschap!
De ruimte in het Fort Zuidwijkermeer is met het Noordhollands Landschap geregeld en de computers worden beschikbaar gesteld door Apple Center Summix in Haarlem.
Het fort is geopend van 18 t.e.m. 26 september 1999 en wel op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur en de overige dagen van 13.00 tot 16.00. Er zijn diverse andere aktiviteiten in het fort waarover we later nog zullen berichten op de informatie pagina. Vorig jaar zijn er een paar duizend bezoekers geweest.
Twee computers zullen steeds beschikbaar zijn om de website te bekijken. Op de beide zondagen zullen Jurgen en/of René aanwezig zijn. Kom gerust eens bijkletsen en noteer het in de agenda! Zie voor meer informatie deze pagina:
https://www.stelling-amsterdam.nl/landschap/

https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zuidwijkermeer/
http://www.summix.nl/

OPEN MONUMENTENDAG
Er zijn diverse forten open tijdens Open Monumentendag op 11 september as. De lijst is vast niet helemaal compleet: Fort bij Spijkerboor, Fort bij Edam, Fort aan de Drecht, Fort bij Kudelstaart, Fort aan de Ossenmarkt - Weesp en Vesting Muiden. De holle Steenen Beer bij het Muiderslot in Muiden is ook open en wel van 10.00 tot 16.00 uur.
Bovendien is de gehele maand september Utrechtse Fortenmaand. Behalve een aantal forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het Fort bij Uithoorn dan open met extra aktiveiten op Open Monumentendag. Het zou ons verbazen als Fort bij Abcoude dicht is!? Sommige aktiviteiten zijn op reserveringsbasis dus eerst even uitzoeken hoe en wanneer het fort open is.
Overigens is er op 5 september, volgens een reclamevliegtuigje boven Weesp, een Vestingdag in Naarden!?
http://www.openmonumentendag.nl/
https://www.stelling-amsterdam.nl/algemeen/ Toeristische Tips
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nhw/

BEROEMD BEZOEK
Schreven we vorige keer nog dat mindef.nl nog niet langs was geweest?

NATUURMONUMENTEN
Eind augustus zijn we mee geweest met een interne rondgang van medewerkers van Natuurmonumenten langs drie van hun forten. Fort Waver-Amstel (recent in eigendom), Fort in de Botshol en Fort bij Nigtevecht hebben we op deze manier kunnen bekijken.
Omdat Fort Waver-Amstel vrij snel na Defensie in gebruik is gekomen door een wijnhandel is het interieur relatief goed intakt. Kapstokken, privaten, waternissen met kraan, leidingen, electriciteitskasten, deuren met sleutel, wasruimten, houten vloeren in de officiersverblijven etc. Helaas mochten we het interieur niet fotograferen. Buiten was echter ook nog genoeg te zien. De twee hefkoepelgebouwen zijn licht beschadigd terwijl op andere forten duidelijk te zien is dat er explosieven gebruikt zijn bij de verwijdering van het geschut door de Duitse bezetter. Alleen de hefkoepelgebouwen van Fort bij Nigtevecht (en Fort bij Aalsmeer) zijn nog beter bewaard: intakt met stalen draairing waarop het geschut rustte. De ringen hebben zelfs nog een gradenverdeling.
De verdedigbare aardwerken van Fort in de Botshol zijn minder fotogeniek maar absoluut uniek om te bezoeken. De enige aanwezige bouwsels zijn de fortwachterswoning en een reeks grenspaaltjes. Maar in de frontwal zijn nog wel loopgraven en mitrailleursnesten te herkennen. Die zijn ook nog herkenbaar op het Fort Waver-Amstel.
Een deel van de foto's is al beschikbaar op de site, de detail en panorama foto's volgen met versie 1.1.
Nogmaals onze dank aan de verschillende medewerkers van Natuurmonumenten die het mogelijk hebben gemaakt om mee te gaan!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/waver/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/botshol/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nigtevecht/

BATTERIJ AAN DE IJWEG
Dit 'mini-fort' is geheel onder een aarden heuvel verdwenen. Het bevindt zich, net als de gelijksoortige Batterij aan de Sloterweg, in de geniedijk door de Haarlemmermeerpolder.
Omdat er niet bekend is óf en wat er nog onder de grond aanwezig is hebben we een klein onderzoekje met prikstok en metaaldetector gedaan. Omdat alleen de grond verwijderen het ultieme antwoord geeft, moeten we voorzichtig zijn met uitspraken. Bovendien is de grond op veel plaatsen erg dicht waardoor de prikstok moeilijk werkt en is er ongewapend beton gebruikt.
Maar we denken dat het frontgebouw nog intakt is en onder een laag grond van twintig centimeter aanwezig is. Aan de keelzijde konden we over een breedte van circa drie meter beton aantikken op een diepte van veertig centimeter horizontaal de dijk in.
Op andere delen van het terrein hebben we niet zulke waarnemingen gedaan. Mogelijk is de batterij nog compleet maar het is ook mogelijk dat een deel gesloopt is (m.n. het hoofdgebouw). Indien de Gemeente Haarlemmermeer nog iets spannends aan de Floriade 2002 wil toevoegen: ga maar graven!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/haarlemmermeer/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ijweg/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/sloterweg/

DRINKWATERVOORZIENING
Oftewel het Militair Bronwaterinstituut hebben we onlangs uitgebreider gefotografeerd. Het is het grootste (en nog bestaande) complex dat exclusief voor de Stelling is gebouwd.
Van het interieur is weinig over en de buitenkant van de gekraakte gebouwen is er ook niet mooier op geworden. De conducteurswoning en het machinegebouw lijken qua stijl veel op de conducteurswoningen van de sectorparken. Een reinwaterkelder bevat nog een grote afsluiter en heeft nog tegeltjes op de vloer. Of er van de twee oorspronkelijke reinwaterkelders nog wat over is, is niet na te gaan omdat deze op het Rijks Luchtvaart Dienst (RLD) terrein liggen.
Ook hier hebben we de metaaldetector gebruikt. Er is nog een strook van circa 400 meter aanwezig waarin de putten zijn geboord. Deze strook is duidelijk herkenbaar bij het gasverdeelstation bij de Oude Haagse Weg (A4 Afslag Sloten bij motel) maar is niet geheel origineel sinds de aanleg van de Haagse Weg. Het complex met machinegebouw en ontijzeringsinrichting zijn te herkennen aan de twee antenne-platformen van de RLD welke goed zichtbaar zijn vanaf de snelweg A4.
Van ondergronds lopende hevelleidingen e.d. hebben we geen sporen gevonden. Mogelijk wel van enkele, op regelmatige afstand liggende, putten. Laten we het zo samenvatten: er zit meer metaal dan in een gewoon weiland!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/riekerpolder/

SECTORPARKEN
Kwartet!
Ook op het laatste door ons bezochte sectorpark (afd. materieel) blijkt een originele (1895?) conducteurswoning annex magazijn te staan. Dus behalve in Het Schouw, Halfweg en Ouderkerk ook één in Zaandam bij het Hembrugterrein. Helaas is deze, sinds dit jaar, niet meer origineel omdat de westelijke helft, langer en met een uitbouw, is herbouwd. Ook hier is geen houten loods meer aanwezig. Deze is pas in 1985 gesloopt, naar verluidt onder het bewind van een opruimerig type militaire autoriteit. Ook de loods in Halfweg, de loods en woning van Fort bij Kudelstaart en de drie gebouwen van Fort bij Krommeniedijk zouden hierdoor gesloopt zijn.

OUDE KRUITMAGAZIJNEN
Bij Spaarnwoude staat nog een kruitmagazijn uit 1870, ten tijde van de Posten van Kraijenhoff. Het is de enige resterende van de vijf die gebouwd zijn. Een andere hebben we als bouwtekening teruggevonden en moet rond 1893 bij het Fort in de Laander- en Westbijlmerpolder (later Sectorpark Ouderkerk, afd. Munitie) gebouwd zijn en is rond 1968 gesloopt. Op die tekening staat handgeschreven 'zelfde als Slochterbrug'. En Slochterbrug is het Sectorpark Ilpendam, afd. Munitie geworden!
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/bijlmerpolder/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/slochterbrug/

ZEEBURG
De luchtfoto uit 1947 van het militaire eiland toont een paar raadselachtige zaken. Herkennen we explosievenopslag bunkers? Het lijkt wel of delen van een fort aanwezig zijn! Een los hefkoepelgeschut voor schietoefeningen?
Wat werd er gegraven, er zijn hele diepe schaduwen te zien. De twee loodsen van het marinevliegkamp zijn nog goed te zien. De barak die in juli jl. gesloopt is blijkt de laatste van vier geweest te zijn.
Er blijken gefusilleerde, gedeserteerde Duitse soldaten begraven te zijn geweest. Luisterposten van de marine en landmacht zijn hier begonnen... De opzichterswoning bij de voormalige ingang is er nog, misschien zelfs een bunkertje.
Veel vragen dus die we te zijner tijd beantwoord hopen te hebben na het bezoeken van de militaire archieven in de Kolonel Sixkazerne in Amsterdam...
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/zeeburg/
https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/schellingwoude/

PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Tijdens het veld- en archiefonderzoek van de laatste twee jaar zijn we een aantal zaken tegengekomen die we nog niet eerder gepubliceerd hebben gezien. Volgens het monumentregister is er b.v. niets van de sectorparken overgebleven terwijl wij inmiddels op alle vier locaties identieke oude conducteurswoningen hebben gevonden.
Aan veel zaken hebben we in deze nieuwsbrieven al aandacht geschonken. We hebben de hele lijst maar eens naar de Provincie Noord-Holland en de Stichting Stelling van Amsterdam gestuurd ter bespreking en commentaar. Wil je dezelfde lijst lezen, e-mail ons dan even.

BUITENLAND
Jurgen heeft enige tijd geleden een bezoek gebracht aan de grensstreek van België en Frankrijk. Daar heeft hij Duitse Atlantikwall onderdelen Batterie Salzwedel (Raversijde, B), Batterie Todt (Audinghen, FR) en de V3 Bunker (Mimoyecques, FR) bezocht en gefotografeerd. De foto's zitten in het foto-archief maar zullen (nog) niet op de website gebruikt worden.
Ook heeft Jurgen het Imperial War Museum bezocht en enkele stukken geschut in de collectie gefotografeerd. Vooral die exemplaren die ook door het Nederlandse leger zijn gebruikt. Het archief en de bibliotheek van het museum houdt zich echter weinig bezig met niet-Britse oorlogsvoering. Stukken over de Nederlandse verdediging liggen dan ook in een slecht ontsloten archief elders in Engeland. Helaas.

LOKATIENET
Voor de topografische kaarten maken we gebruik van de diensten van Locatienet. Voor niet-commercieel gebruik zijn de prijzen drastisch gezakt naar nul gulden! Als no-budget particulieren zijn we daar blij mee, natuurlijk!
http://free.locatienet.nl/

FOTO-ARCHIEF
Er zijn wat aanvullingen op de informatie over het gebruik van materiaal uit ons foto-archief. De laatste tekst is te vinden op:
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/ Foto-archief

WIJZIGINGEN
Alle vijf delen van het Monumentregister Stelling van Amsterdam zijn nageplozen en diverse aanvullingen en correcties zijn hierdoor in de website gemaakt. Tevens zijn de wijzigingen zoals hierboven genoemd op de site te vinden.

Verder zijn er diverse correcties en aanvullingen in de teksten gemaakt. Zie voor de wijzigingen sinds versie 1.0.20:
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/ klik dan op Wijzigingen.
In die pagina zitten links naar de gewijzigde pagina's.

BEREIKBAAR
We zijn sinds kort op een eigen telefoonnummer en faxnummer bereikbaar. Bellen kan tussen 20.00 en 22.00 op nummer 0294 41 09 08. Een fax sturen kan de hele dag via nummer 0294 - 41 09 08. Voor de fax maken we gebruik van een gratis fax->e-mail dienst van www.xoip.nl.
E-mail sturen kan natuurlijk altijd: auteur@stelling-amsterdam.nl of direkt aan jurgen@rgaros.nl of rene@rgaros.nl.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

PS. René is inmiddels voor de vierde keer aan het oog geopereerd en het ziet er naar uit dat er geen nieuwe operaties meer nodig zijn. Het herstel van het zicht zal traag verlopen en welke kwaliteit het zal hebben...

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Forten Info over verdedigingswerken en militair erfgoed zoals forten en bunkers. (Advertentie)
 
 
 
'Kennismaken met de Stelling van Amsterdam' is een gratis interactief e-book over de Stelling. (Advertentie)