Sluit [X]   
 

Korporaal Lüsschen in 1912: herhalingsoefening en in onderhoud bij 4e comp. 25 Bat. Landweer

© 1999-2021, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 15-9-2021

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3 (1.0.17)

Subject: Stelling van Amsterdam op Internet
Date: 30-04-1999 13:59

[NOTE TO THE ENGLISH READERS:]
[Most people on the mailing list are Dutch and most info is only relevant to these people.]
[Hence, this newsletter is in Dutch only. For changes made to the English version (1.0.17)]
[of the website we want to refer you to a new page listing these changes:]
[https://www.stelling-amsterdam.nl/english/colophon/ then click Changes]
[Best regards, Jurgen Lamers and René Ros]

Beste lezers,

Ter gelegenheid van de nieuwe versie 1.0.17 van de website Stelling van Amsterdam, hierbij een e-nieuwsbrief. Veel onderwerpen, dus snel beginnen met lezen:

STICHTING MENNO VAN COEHOORN
We zijn in gesprek met deze landelijke stichting tot behoud van vestingwerken over een samenwerking. Elkaar op de hoogte houden van elkaars plannen, gebruik van elkaars foto's, adviezen aan hen m.b.t. hun komende website, adviezen aan ons m.b.t. verdedigingswerken, etc. We denken dat het een leuke en nuttige samenwerking wordt.
Ook zal er een soort testament opgesteld worden wie de eigenaar van de website wordt als Jurgen en/of René ermee (moeten) stoppen. Daar denken we voorlopig even niet aan, maar de Stichting vindt de website zo betekenisvol dat deze in geen geval in het niets mag verdwijnen. Wie of wat er in dat testament komt, staat voorlopig nog open.
(Zie ook: http://www.coehoorn.nl/ )

GEMEENTEARCHIEF AMSTERDAM
Het is nog niet officieel, maar het Gemeentearchief Amsterdam is plannen aan het ontwikkelen om websites over Amsterdam-gerelateerde onderwerpen te archiveren. Niet verwijzen, echt een kopie opslaan. De website Stelling van Amsterdam zal één van de eerste worden.
Dus behalve dat het Gemeentearchief een belangrijke bron was, komt het resultaat er ook te liggen. Als CD-ROM moet het toch plankruimte schelen!
(Informatie en suggesties: Harry Nooitgedagt, hrn@iname.com)

JAARVERSLAGEN
Zowel de Stichting Stelling van Amsterdam als de Stichting Herstelling (werkprojecten voor langdurig werklozen) hebben het jaarverslag 1998 uitgegeven. Geïnteresseerd? Bel met de Stichting Stelling van Amsterdam (023 - 534 03 63) of Stichting Herstelling (023 - 542 00 60) voor meer informatie .

MONUMENTREGISTER
De Provincie Noord-Holland heeft het vijf-delige monumentregister uit 1990-1992 (ongewijzigd) heruitgegeven. Compleet kost het 70,- excl. verzendkosten.
Elk object, of restant daarvan, van de Stelling dat zich in Noord-Holland bevindt is er uitgebreidt omschreven met originele tekeningen. Drukkwaliteit is zo-zo maar als je er alles over wilt weten; er staat zelfs nog meer in dan op onze website. Bel met de provincie (023 - 514 43 00/514 42 25) voor meer informatie.
Overigens gaan er geruchten dat er aan een nieuw boek wordt gewerkt. De vorige uit 1988 is al heel lang uitverkocht.

VLIEGVELD BERGEN
Enige tijd geleden is Jurgen bij het voormalige vliegveld Bergen (in Noord-Holland) geweest. Er zijn nog bunkers van Nederlandse en Duitse makelij te vinden. Het leukste is echter een bomvrij gemaal in de dijk om het vliegveld ook na een bombardement droog te houden. Als je in de buurt bent moet je zeker eens gaan kijken.
(Informatie: jurgen@rgaros.nl)

FORT BENOORDEN UITGEEST
René was laatst toevallig in de buurt van dit nooit als fort gebruikte terrein. Vorm en weg van het munitieopslagterrein waarvoor het wel gebruikt is, zijn nog te herkennen. Maar het mooiste is wel dat langs de sloot van het huidige industrieterrein nogsteeds een grenspaal van het Departement van Oorlog staat!
Het terrein is wel door het Departement van Oorlog aangekocht maar er is geen fort gebouwd omdat men tot een oostelijker tracé besloot.
(Zie ook: https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/ Klik dan Sector Zaandam)

BLOEMENDALERPOLDER TUSSEN MUIDEN EN WEESP
De vier bakstenen gebouwtjes en twee betonnen bunkertjes zijn door René van dichtbij bekeken. Alhoewel informatie uit boeken nog ontbreekt lijkt het er op dat het om restanten gaat (er zijn ook drie fundamenten) van een grote Duitse installatie. Mogelijk zoeklichten en luchtafweer vanwege de vliegroute van de geallieerden over het gebied. Er moet veel meer gestaan hebben.
Dus naast de radarpost uit 1941 langs de spoorbaan bij Diemen en de restanten bovenop Fort aan het Pampus, ook hier opstellingen. Niet van belang voor de Stelling van Amsterdam, maar nu in ieder geval uitgesloten als munitieopslag van het Nederlandse leger.

IJSSELLINIE
Jurgen was al eens onverwachts in de buurt van de werken van de voormalige IJssellinie geweest, maar hij had toen geen camera bij zich. Het laatste weekeind van mei was René echter in de buurt van Olst en heeft daar, met voorbedachte rade, een aantal foto's gemaakt. Bij Olst was één van de drie militaire stuwen te vinden en een aantal bunkers zijn nogsteeds aanwezig. Door puur toeval kreeg hij een prive-rondleiding in twee van de bunkers. Helaas stond het rivierwater te hoog om bij de stuwlocatie en restant van de doorlaatbrug te kunnen komen. Van een derde, bovengronds, bunker is een foto opgenomen in de pagina over Nederlandse linies.
(Zie ook: http://www.geocities.com/Athens/Agora/6189/ijssel.html)

NATUURMONUMENTEN
Met medewerking van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten kunnen we foto's gaan maken van een aantal forten waarvan we nu alleen nog groene plaatjes hebben: Fort bij Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg en Fort aan de Middenweg. Vooral Fort bij Spijkerboor is interessant vanwege de geschutskoepel die nogsteeds aanwezig is en de muurschilderingen. We hopen dat de foto's lukken en vooral de panoramafoto's binnenin de koepel en op het dak.

ONZE IERSE MEDEWERKSTER
Siobhán Hearne, die ons geholpen heeft met de Engelse teksten, is op 6 juni onze gast. Ze is voor een lang weekeind in Nederland om diverse kennissen op te zoeken. We laten haar Fort bij Edam van binnen en van buiten zien. Ook een rondritje langs andere forten en een bezoek aan Marken en Waterland staan op het programma. We zullen foto's maken...

NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
Als zijspoor van de Stelling site zijn we ook foto's aan het maken van de forten en andere werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze wordt trouwens ook genomineerd voor de UNESCO World Heritage List, waar de Stelling al op staat.
Op https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nhw/ kan je zien dat we inmiddels vanaf Naarden tot Utrecht gekomen zijn. Half juni staat een fototocht rond Utrecht gepland. Begin juli staat er een heel weekeind gepland om bij de Biesbosch te beginnen en richting Utrecht de forten langs te gaan. Als er iemand nog aanwijzingen, suggesties of al foto's heeft dan horen we dat graag.

WEEK VAN HET LANDSCHAP
Johan Stuart, voorlichter Stichting Noordhollands Landschap laat ons weten:
"Tijdens de Week van het Landschap, 18 t.e.m. 26 september, is Fort Zuidwijkermeer opengesteld. Dit is voor het eerst! Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Openingstijden: in de weekeinden van 10-17 uur, door de week van 13-16 uur."

Er kan voor september nog een boel gebeuren, maar zoals het er nu naar uit ziet zullen er computers aanwezig zijn om de bezoekers de website te laten zien. Op de beide zondagen zijn Jurgen en René ook aanwezig. Als je ons eens wilt spreken én Fort Zuidwijkermeer wilt zien (o.a. bijzondere kelders) dan ben je op die zondagen welkom. Als je ons NIET wilt zien, kom dan op de andere dagen alhoewel we niet garanderen dat we er dan echt niet zijn! :-)
Voor die tijd zullen we je er nog wel een keer aan herinneren.
Iemand nog ideeën wat betreft informatiemateriaal met de URL? En hoe zorgen we dat we herkenbaar zijn? Bedrukt T-shirt?
(Informatie: Johan Stuart, j.stuart@noordhollandslandschap.nl)

VOOROUDERS
Willen degene met informatie over hun voorouders die gewerkt hebben aan of in de Stelling de informatie die inmiddels bij hen bekend is gaan inventariseren? Om daarna kontakt met ons op te nemen om deze gegevens op te nemen in de website. We willen graag de informatie die momenteel beschikbaar is verwerken in korte biografieën. Dit in het kader van de planning voor versie 1.1 die in augustus of september zal verschijnen.

BEZOEKERS
We mogen ons verheugen in een redelijke populariteit. De meeste dagen zijn er tussen de 10 en 35 bezoekers. Doordat René's vader allemaal 10-en heeft gegeven is de beoordeling met 0.1 gestegen naar 7.9 ...
De (verkeerde) zij-ingangen daargelaten, zijn er 1699 bezoekers op de Nederlandse en 370 op de Engelse versie geweest (3-1-1999 t.e.m. 19-5-1999, dus excl. testversie). Daarbij is 639 Mb aan gegevens gedownload. En er zijn nu 55 personen op deze besloten mailing list.

WIJZIGINGEN
Het versienummer is niet snel meer omhoog gegaan, maar het aantal wijzigingen is aanzienlijk. Er zijn nieuwe of vervangende foto's bijgekomen voor:
- Sectorpark Ouderkerk afd. Munitie / Fort in de Laander en Westbijlmerpolder (nu het politiebureau)
- Bureau Stellingcommandant (Amstelhotel en Hemonystraat)
- Vliegkamp Schiphol (tijdelijk de moderne verkeerstoren)
- Fort bij Uithoorn (zonder bomen)
- Linie Kudelstaart - Uithoorn (Batterij V erbij)
- Assendelftse Zeedijk (kruitmagazijn als tijdelijke hoofdafbeelding)
- Fort benoorden Uitgeest en de Batterij bij het Station Uitgeest (afbeeldingen van de locatie en nieuwe informatie)
- Batterij De Roskam in Weesp (meer zon in de foto)
- in Stelling hoofdstuk 'Proviandering' is nu een foto van de oude Utermöhlen verbandmiddelenfabriek aan de Weesperzijde 92 in Amsterdam te vinden.
- in het Linies hoofdstuk 'Buitenland' hebben we een mooie foto van de Chinese Muur mogen opnemen van ChinaVista.

Het bronnenonderzoek ligt een beetje stil door de oogoperatie van René en ten gunste van het nemen van foto's. We missen nog zoveel foto's en er zijn nog zoveel archieven die we in kunnen! Maar die archieven zijn er over een tijdje ook nog wel. Van sommige objecten weten we dat nog niet helemaal zeker, vooral die in Amsterdam.

We kregen van de Gemeente Muiden de data van na 1952 waarop een ontploffing in de Buskruitfabriek "De Krijgsman" heeft plaatsgevonden. Niet om bloederig te doen, maar als objectieve informatie om te laten zien dat zelfs in vredestijd dat spul gevaarlijk is.
De Forten pagina's van de Posten van Kraijenhoff (https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/posten/) en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (https://www.stelling-amsterdam.nl/forten/nhw/) zijn uitgebreidt met een eigen indexpagina en satellietfoto en er zijn enkele nieuwe foto's toegevoegd.

Verder zijn er diverse correcties en aanvullingen in de teksten gemaakt. Zie voor de wijzigingen sinds versie 1.0.15:
https://www.stelling-amsterdam.nl/colofon/ klik dan op Wijzigingen. In die pagina zitten links naar de gewijzigde pagina's.

Met vriendelijke groet,
Jurgen Lamers en René Ros

RSS Feed met nieuws over de Stelling Stelling van Amsterdam Twitter Stelling van Amsterdam op sociaal netwerk Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Bezoek Paviljoen Uit & Meer op Fort Uitermeer bij Weesp! (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)