Sluit [X]   
 

Luitenant Rang in 1914: werkzaam op Bureel Detachement Art.b.d.f. vak Spaarndam

© 1999-2023, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 1-12-2023

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing

Reduit Défensif Halfweg

(Reduit Défensif sur les Ecludes? d' Halfweg-Haarlem)

LuchtfotoLocatie:

Gelegen tussen de west- en de middensluis ten westen van Halfweg, tussen de latere spoorweg Amsterdam - Haarlem en de snelweg A200.

Doel:

Afsluiten van de weg tussen Amsterdam en Haarlem en het beheersen van de doorvaart van Haarlemmermeer en IJ. Meer specifiek het voorkomen dat in Noord-Holland gelande Engelse troepen via Halfweg (een smalle verbinding tussen Haarlemmermeer en IJ) naar Amsterdam konden gaan.

Bezetting:

Vermoedelijk voor 100 man.

Bewapening:

-

Historie:

Zie Historische kalender.

Omschrijving:

Een zelfstandige gekazematteerde constructie, in 1812 gebouwd op instignatie van Keizer Napoleon.
Het was een kleine rechthoekige stenen toren van twee verdiepingen met een dak waarop kanonnen konden worden geplaatst. Aan oost- en westzijde voorzien van twee aarden batterijen.
Ontworpen als halve Tour-modéle door genieofficier jhr. F.J.T. van der Wijck. Gebaseerd op een serie standaard torens die door Napoleon was vastgesteld voor gebruik in de kustverdediging, de Tour-modéles.

De toren is in 1815, na het vertrek van de Fransen, afgebroken omdat het verkeer tussen Amsterdam en Haarlem te veel werd gehinderd.
Anno 2007 leken er nog een (deel van de) fundering of puinresten te resteren. Dit is zichtbaar op de luchtfoto en ook door afwijkende begroeiïng op de grond.
In november 2011 is de fundering daadwerkelijk aangetroffen tijdens de bouw van een nieuw treinstation.

In 1787 was hier door de Patriotten al een 'batterij bij Halfweg' aangelegd.

Omgeving:

De originele situatie rond de Reduit Défensif is sterk gewijzigd door inpoldering van het IJ en woningbouw.

Eigenaar:

onbekend

Gebruiker:

idem

Gebruik:

waterwerk

Monument status:

Geen

Oostaanzicht

Oostaanzicht van het eiland tussen de sluizen met, voor de oplettende toeschouwer, een donkerdere begroeiïng op de plaats van het Reduit Défensif.
(Foto: © René Ros, 2007)

Middensluis

De overkluisde middensluis.
(Foto: © René Ros, 2007)

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
Het Kenniscentrum Waterlinies (KCW) verzamelt, onderzoekt, borgt en verspreidt kennis over de Hollandse Waterlinies: de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. (Advertentie)
 
 
 
FMTraining - Trainingen en cursussen voor gebruikers en ontwikkelaars van FileMaker (Advertentie)