Sluit [X]   
 

Gevangene Beers in 1944: gevangene N 980 op Fort bij Spijkerboor

© 1999-2024, René G.A. Ros
Laatst gewijzigd 29-1-2024

Donateur worden?

Lunetten, bunkers en crisisbeheersing - Bedrijfschuilplaatsen

Overig

 

Centrale Velsen-Noord

Onder een gebouw (ca. 1970) van de Electriciteitscentrale Velsen-Noord (PEN-centrale) was een schuilplaats voor het personeel. Zowel het gebouw als de schuilplaats zijn rond 2000 gesloopt.

Luchtfoto Locatie

 

Eurometaal

Op het terrein van de Artillerie-Inrichtingen / Eurometaal zijn meerdere schuiltunnels aanwezig.

 

(Gemeentelijk) Energiebedrijf Amsterdam (G.E.B./E.B.A.)

Zie ook Commandobunker EBA.

   

Centrale Hemweg

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor ca. 200 personen van Centrale Hemweg Uitb. Magazijn in uitvoering.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Hoofdgebouw Tesselschadestraat

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 moest de schuilplaats voor een onbekend aantal personen van het Hoofdgebouw G.E.B. aan de Tesselschadestraat nog aangevraagd worden.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Onderstation Hoogtekadijk

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor ca. 200 personen van het Onderstation Hoogtekadijk in uitvoering.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Onderstation Slotermeer

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 moest de schuilplaats voor ca. 200 personen van het Onderstation Slotermeer nog aangevraagd worden.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Oude centrale Hoogtekadijk

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 moest de schuilplaats voor een onbekend aantal personen van de Oude centrale aan de Hoogte Kadijk nog aangevraagd worden.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Zuidergasfabriek

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor ca. 25 personen van de Kraakgasinstallatie Zuidergasfabriek opgeleverd.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

N.V. Gestetner

Het in 1955 gebouwde kantoor van N.V. Gestetner aan de Muiderstraatweg 14-15 in Diemen is voorzien van een ruimte die als schuilkelder kon dienen. Er konden 180 personen in, naast de 125 werknemers ook burgers uit de omgeving.

Een klein deel in het midden van de onderste verdieping was voorzien van twee luchtsluizen en acht gasdichte stalen deuren. De wanden, vloer en plafond zijn van 20 centimeter gewapend beton. Normaal werd de ruimte als rijwielberging gebruikt. Het gebouw bestaat nog (2002) en de stalen toegangsdeur is te herkennen. Of de stalen deuren en luchtverversings-installatie nog aanwezig zijn is onbekend.

Luchtfoto Locatie

 

Gemeentelijk Vervoerbedrijf

   

G.V.B. Garage Noord

Een ontvangen tip noemde een schuilplaats voor een onbekend aantal personen op de Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Garage "Noord" aan de Metaalbewerkerweg 23. Deze zou al voor 1996 zijn ontmanteld en in gebruik voor telefooncentrale, opslag en sprinkler-pompinstallatie.

Het gaat om een kleine schuilplaats, naar schatting 10 personen, die bovengronds is en uit twee verdiepingen bestaat. De toegang heeft nog één van de drukdeuren, er is een nooduitgang en het zandfilter is aangetroffen.

Luchtfoto Locatie

   

G.V.B. Garage West

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor 480 personen van de Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Garage "West" aan de Jan Tooropstraat opgeleverd.
De schuilplaats is nog aanwezig met vier drukdeuren, een nooduitgang en twee handventilatoren maar is verbouwd voor ander gebruik.

Luchtfoto Locatie

 

Hilton Hotel

Bij de bouw (opgeleverd 1962) was in de kelder een schuilplaats aangebracht. Bij de verbouwing in 1996-1998 zou de kelder zijn aangepast en geen restanten van de schuilplaats meer aanwezig zijn.

Luchtfoto Locatie

 

Penitiaire Inrichtingen Over-Amstel

In de Penitiaire Inrichtingen Over-Amstel ("Bijlmerbajes") is een schuilplaats aanwezig. Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

Politie

   

Kantoor James Wattstraat

Volgens een ooggetuige bevindt zich in de kelder van het kantoor van de Politie in de James Wattstraat een of meer schuilplaatsen.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

Publieke Werken (P.W.)

   

Dienstgebouw Wibautstraat

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor ca. 1.500 personen van het Dienstgebouw Publieke Werken aan de Wibautstraat in uitvoering.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Gebouw Herengracht

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 moest de schuilplaats voor ca. 250 personen van het Publieke Werken gebouw aan de Herengracht 535-537 nog aangevraagd worden.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Onderhoud Bruggen

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 moest de schuilplaats voor een onbekend aantal personen van Onderhoud Bruggen op het Industriegebied Amstel nog aangevraagd worden.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

Rijkspostspaarbank

Van 1977 tot 1996 was de Rijkspostspaarbank en Postgiro (later Postbank) in het kantoorpand Leeuwenbrug gevestigd, naast het treinstation Amsterdam-Amstel. Vanaf 1998 zijn technische opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam er gevestigd.

De eerste kelderverdieping is een parkeergarage maar bevat ook ruimten voor noodaggregaten en water- en oliereservoirs. De tweede kelderverdieping vormt een beschermd onderkomen, vermoedelijk een bedrijfsschuilplaats. De volgende ruimten zouden aanwezig zijn geweest: ontsmetting, commando / communicatie (centrale observatiecamera's), proviand, keuken, slaapzaal, eetzaal en recreatiezaal.

Rond 2005 zijn alle voorzieningen en kabels verwijderd en is de verdieping in gebruik genomen als archiefruimten voor de Hogeschool. Anno 2021 waren er vrijwel geen sporen meer zichtbaar, wellicht alleen een paar zware deurkozijnen

Luchtfoto Locatie

 

Rioolwater Zuiveringsinrichtingen

Op de meeste Rioolwater Zuiveringsinrichtingen (RWZI) waren ook schuilplaatsen.

Met dank aan Peter Schuitmaker, DWR.

   

Noord

De bedrijfsschuilplaats van RWZI Noord is anno 2010 nog aanwezig.

Luchtfoto Locatie

   

Oost

De RWZI Oost is nooit van een bedrijfsschuilplaats voorzien. De gehele RWZI is in 2008-2009 gesloopt en was gelegen op het Militair Terrein Zeeburg.

   

West

De gehele RWZI West is in 1992 gesloten en in 2000? gesloopt. In Havens West is een nieuwe RWZI West gebouwd. De bedrijfsschuilplaats zal gelijk gesloopt zijn.

   

Zuid

De gehele RWZI Zuid is op onbekende datum gesloopt. De bedrijfsschuilplaats zal gelijk gesloopt zijn.

 

Transport en Logistiek

Een bedrijfsschuilplaats onder het rond 1975-1978 gebouwde complex voor de gemeentelijke dienst Transport en Logistiek.

Het complex aan Bornhout 8 bestaat uit een L-vormig gebouw met roldeuren naar vele autowerkplaatsen. In het midden van het complex, op het kruispunt van de twee binnenstraten, geven een gewone trap en een klimkoker toegang tot de schuilplaats van ca. 8x15 meter.
De luchtventilatie lijkt nog helemaal aanwezig, mogelijk dat de trapfietsen verwijdert zijn.

Anno 2010 staat het complex grotendeels leeg en is de Amsterdamse Fietsafhandel Centrale er gevestigd.

Luchtfoto Locatie

 

Universiteit van Amsterdam

   

Natuurkundig Laboratorium

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor 55 personen van het Natuurkundig Laboratorium aan de Valckenierstaat 65? opgeleverd.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

   

Oudezijds Achterburgwal

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor ca. 800 personen van het Universiteitsgebouw aan de Oudezijds Achterburgwal in uitvoering (1ste fase).

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

Wilhelmina Gasthuis

Volgens een overzicht van de B.B. van 22 juli 1964 was de schuilplaats voor 240 personen van het Laboratorium Wilhelmina Gasthuis opgeleverd.

Locatie en huidige staat zijn niet bekend.

 

 

 

Stelling van Amsterdam op Twitter Stelling van Amsterdam op Facebook Doc.centrum Stelling van Amsterdam op LinkedIn
Stelling van Amsterdam op foto-site Instagram Stelling van Amsterdam op video netwerk YouTube

Deze website wordt verzorgd door particuliere experts en is geen website van een overheid.
Alle rechten voorbehouden, o.a. gebruik door commerciële partijen alleen met voorafgaande toestemming.
Stelling van Amsterdam. Een stadsmuur van water.
UNESCO Werelderfgoed sinds 1996
ReneRos.biz voor ontwikkeling, advies & expertise en opleidingen voor Filemaker database-toepassingen. (Advertentie)
 
 
 
Bureau Meerzijdig let op meerdere zijden bij support, mediation, procesbegeleiding en trainingen. (Advertentie)